Angst, tips voor als je bang bent
04 juni 2019 
in Angst

Angst, tips voor als je bang bent

Angst is een grote boosdoener. En wie kent hem niet. Er zijn maar weinig mensen die helemaal zonder angst leven. En dat is maar goed ook. Angst vervult een belangrijke functie. Angst zorgt er namelijk voor dat we niet roekeloos de straat oversteken of een brandend huis in lopen. Alleen heeft angst soms ook de neiging te verschijnen waar hij niet zo heel functioneel meer is. Dan blokkeert de angst ons om de stappen te zetten die nodig zijn. We stappen dan in een oeroud overlevingsmechanisme, waarbij ons lichaam nog net zo reageert als 10.000 jaar geleden, toen we oog in oog met een tijger of een beer stonden.

Kom in actie tegen je angst

De enige manier waarop de we angst succesvol te lijf kunnen gaan is actie ondernemen. Het gaat er niet om wat we kunnen of willen, maar het gaat om wat we doen. Hierbij is het van belang om klein te beginnen. Elke dag een kleine stap zetten. En te leven volgens het principe van Altijd Doorgaande Verbetering (ADV). Elke stap is er één.

ADV

Vooral doorgaan....

Als je weet wat je wilt en je neemt actie moet je natuurlijk niet meteen verwachten dat alles in een keer zal lukken. Je zult tig keer op onderuit gaan en dat is maar goed ook. Want daar leer je dan weer van. Als je maar in de actieve stand blijft. Je laat je kind ook niet na drie pogingen ophouden met te leren lopen. Je stimuleert je kind net zo lang tot het wel lukt.

Wat leveren mijn acties me op?

Hou voor ogen wat je doel is en stel jezelf de vraag wat je actie oplevert. Wat zijn de resultaten van wat je doet. Kom je dichter bij je doel of niet. Hoe doe je dat nou: actie nemen? Het belangrijkste is dat je besluit om actie te nemen. Ga na wat je doel is en besluit dat je actie neemt.

Ga door je angst heen

Een vliegtuig is b.v. ook regelmatig door de wind of andere weersomstandigheden van koers maar vliegt uiteindelijk wel naar zijn doel toe. Natuurlijk heb je ook doorzettingsvermogen nodig, maar ga door je angst heen. Neem hem mee want angst zal altijd deel uitmaken van je leven. En natuurlijk zul je ‘fouten’ maken. Die kun je dan weer gebruiken door je zelf de vraag te stellen: hoe kan ik anders naar mijn fouten kijken? Wat kan ik er van leren?

Wie schrijft die blijft

Schrijf elke dag op wat je hebt geleerd. Door het in een schriftje bij te houden, kun je op een heel simpele manier zien hoeveel je geleerd hebt en gegroeid bent.

De boodschap van angst

Net als iedere emotie heeft angst je iets te vertellen. De boodschap van angst is dat je iets moet veranderen aan je mindset of aan je houding. Ik ben lang bang geweest voor onder andere afwijzing. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Daardoor ging ik van alles uit de weg, om maar niet afgewezen te worden. Het resultaat was dat ik uiteindelijk daardoor mezelf afwees. En mijn les was dat ik mezelf moest accepteren zoals ik was/ben. Als ik mezelf accepteer zoals ik ben, dan kan niemand mij meer echt raken met zijn of haar afwijzing. Dat kan namelijk alleen maar als ik door de afwijzing van de ander mezelf ook ga afwijzen. Bovendien zegt de afwijzing van de ander vaak ook iets over iets wat hij of zij afwijst in zichzelf. In mijn geval moest ik dus zowel iets aan mijn mindset als aan mijn houding veranderen.

Tips:

Besluit angst te zien als een boodschapper. Een boodschap om in actie te komen. Wat is de boodschap van jouw angst? Wat vertelt ze jou over jezelf? Bang zijn om de straat op te gaan kan bijvoorbeeld betekenen dat je meer vertrouwen in jezelf moet ontwikkelen. Bang zijn voor spinnen, dat je misschien nog een vervelende ervaring die je daarmee hebt opgedaan moet verwerken. Vraag jezelf af wat de angst je zeggen wil en wees stil, luister en kom in actie...

Heb je de boodschap van angst ontvangen?

In zijn algemeenheid kan de boodschap van angst zijn dat je je niet goed hebt voorbereid. Als je bijvoorbeeld net bericht hebt ontvangen de de belastingdienst je administratie wil controleren en je hebt je administratie op orde, dan is er geen enkele reden om angst te voelen. Maar als dat niet zo is, zul je aan de slag moeten om de boel op orde te brengen. Maar het kan ook zijn dat er onder je angst een oude angst zit. Je hebt als kind iets engs meegemaakt en er was destijds niemand die jou daarin beschermde, waardoor het voor jou niet veilig was. Die angst zit dan nog ergens in jouw systeem, in je lichaam opgeslagen en bij elke volgende vergelijkbare ervaring komt hij mee naar boven. Dan is de boodschap van de angst dat er nog iets is wat verwerkt wil worden. Wat nog gevoeld en geleefd wil worden. Meer over hoe dit mechanisme werkt en wat je eraan kunt doen kun je lezen in het artikel: De boodschap van emoties


Oefening tegen angst

Neem twee dingen die je hebt uitgesteld; b.v. een telefoontje, je huis schoonmaken, rapport schrijven, stoppen met roken, anders eten, etc. Twee dingen waarvan je weet dat als je ze gedaan hebt, dat je je er beter door zult voelen. En doe ze meteen. Doe het NU!!! De kracht zit in het moment.

Oeps, fout...

En wat als je het dan ‘fout’ doet? Doe het dan goed fout!!! En zorg dat je er van leert. Dat maakt je alleen maar meer succesvol nu en in de toekomst.

Jij beslist

Wat je leven verandert is het nemen van beslissingen en het gebruik van je persoonlijke kracht, hetgeen uitgaat van je vermogen om consistent actie te ondernemen.

De vier stappen voor succes:

 1. Weet wat je doel is; Weet wat je wél wilt
 2. Kom in actie door een besluit over je doel te nemen
 3. Neem waar wat de acties met jou en het bereiken van je doel doen.
 4. Als wat je doet niet werkt, stop, kijk, corrigeer en doe iets anders.

Om tijd en energie te besparen, gebruik rolmodellen om je succes te versnellen:

 1. Vind iemand die het resultaat dat jij wilt al heeft
 2. Zoek uit wat die persoon doet voor dat succes
 3. Doe hetzelfde en je zult dezelfde resultaten hebben

Je kunt onmogelijk fouten maken zolang je maar leert van wat je doet!

Neem het heft in eigen hand!

Onzekerheid en angst gaan vaak hand in hand. Je onzekerheid is voor een groot deel gebaseerd op de een of andere basisangst niet goed genoeg te zijn. Deze angst ondermijnt je zelfvertrouwen. Ergens in je leven heb je de waarschijnlijk volkomen onbewust de regie uit handen gegeven. Doordat er in je conditionering iets haperde.

Die conditionering wordt door drie verschillende factoren bepaald:

 1. Wat je ouders (of andere opvoeders) doen. Je aapt ze als klein kind in alles na.
 2. Wat je ouders (of andere opvoeders) tegen je zeiden. Soms kan een enkele opmerking die verkeerd viel of die gewoon van hen niet zo handig was je totale gevoel voor veiligheid op zijn kop zetten.
 3. Specifieke incidenten. Soms vindt er een door de ogen van het kind bekeken gebeurtenis plaats die door het kind als heel ingrijpend wordt ervaren. Pesten is daar onder meer een voorbeeld van. Maar ook een kind wat er nog niet aan toe is om naar school te gaan en toch door zijn of haar moeder daar wordt achtergelaten, zal dat als een traumatische ervaring  beschouwen. Meer lezen over hoe je conditionering tot je blauwdruk leidt? Lees dan verder in het artikel: Wat geef jij je kind mee?
  Kind tussen de benen van zijn ouder

Angst

In deze drie vormen van conditionering kan bedoeld, maar meestal onbedoeld wel het een en ander gebeuren waar je als volwassene nog steeds last van kunt hebben. Last in de vorm van bijvoorbeeld angst. Angst die je in bepaalde situaties onzeker doet voelen.  Wil je die angst overwinnen of kwijtraken dan is de allereerste en meest belangrijke stap die je te zetten hebt het nemen van de verantwoordelijkheid voor je angst.

Ik niet!

Een van de punten die bij vrij veel van mijn klanten voorkomt is het gegeven dat ze als ze over zichzelf praten veelal in de ‘je’ vorm praten. Ik vraag dan bijvoorbeeld naar hoe iets voelt en krijg dan een antwoord in de zin van: Als je gepest wordt dan is dat niet leuk. Maar het antwoord: dat het HET NIET LEUK IS, is geen gevoelsreflectie maar een antwoord van je hoofd. Dat heeft twee consequenties. De ene is dat je het gebeurde buiten jezelf plaatst waardoor het minder zeer doet. De andere consequentie is dat het taalkundig niet handig is omdat je het daarmee algemeen geldend maakt, terwijl het dat lang niet altijd voor iedereen is.

Of toch wel?

Ik laat betrokkene dan ook meestal hetzelfde nog een keer zeggen maar dan in de ik-vorm. En dat voelt altijd anders… Dat komt veel meer ‘binnen’. Het buiten jezelf plaatsen van situaties is een soort overlevingsmechanisme geweest. Als klein kind had je weinig andere keuze dan dat te doen. Je was immers destijds afhankelijk van je omgeving voor je welzijn. Alleen is het nu in je volwassen leven minder effectief. Als je wat er gebeurt in je leven buiten jezelf plaatst, dan neem je veel minder de verantwoordelijkheid voor wat er in je leven is. En het gevolg daarvan is ook dat je de regie kwijt raakt. Je maakt jezelf daarmee als het ware slachtoffer van de omstandigheden. Wat kun je beter doen:

7 tips tegen angst:

Tip 1 Neem volledige verantwoordelijkheid

Neem volledige verantwoordelijkheid voor hoe je je voelt. Niets of niemand buiten jij zelf kan je doen voelen zoals je je voelt. Hoewel je daar misschien van gaat steigeren, is het altijd de betekenis die jij aan iets geeft wat maakt dat je je voelt zoals je je voelt. Als iemand iets onredelijks, oneerlijks of wat voor andere negatieve intentie dan ook maar heeft, het is aan jou of je je dat aantrekt en persoonlijk maakt of niet. Je kunt altijd terug zeggen: Beter dat jij het zegt dan iemand bij zijn volle verstand... Maar je ook realiseren dat de ander niet beter weet. Er zijn vele andere meer effectieve manieren van omgaan met dergelijke situaties dan ze op jezelf betrekken. Het feit dat jij het op jezelf betrekt betekent dat jij ergens nog iets hebt op te lossen.

Tip 2 Maak jezelf geen verwijten

Stop met jezelf allerlei verwijten te maken. Ieder mens en jij dus ook doet het beste wat hij of zij kan. Het is zinloos jezelf te verwijten dat je het niet  beter kunt dan je het kunt. Je haalt jezelf onderuit door jezelf verwijten te maken. Het is niet mild en liefdevol voor jezelf. Natuurlijk doen we allemaal van tijd tot tijd dingen die niet handig en voedend zijn. En zelfs als je denkt dat je soms in het meest extreme geval bewust een ander pijn doet (wat dus in feite niet kan met woorden) dan nog is het jouw onvermogen te zien wat je daarmee voor jezelf creëert. Want wat je geeft is wat je zult ontvangen... Dus vroeg of later kom je jezelf weer tegen aan de andere kant van de medaille.

Tip 3  Waar maak jij jezelf slachtoffer?

Word je zo bewust mogelijk van de momenten en situaties waarin  je jezelf in een slachtofferrol plaatst. Kijk of je kunt herkennen in wat voor soort situaties je die houding aanneemt. Onderzoek welk onderliggend patroon hier werkzaam is? Voel je je weer vier, vijf of zes jaar oud? Net alsof je tegenover je vader, moeder, meester of juf of wie dan ook maar staat? Reken er maar op dat dat daadwerkelijk het geval is. Jij hebt hier nog wat op te lossen! Hier is nog iets wat gevoeld en geleefd wil worden. Zolang je dat ontkent en op een ander of de situatie projecteert, blijf je dat herhalen en wordt de herhaling in de meeste gevallen steeds heftiger en pijnlijker. Dus zet de waarnemer, je bewustzijn aan en onderzoek wat er in jou gebeurt.

Tip 4  Zet je negatieve gedachten om

Zet je negatieve gedachten om in positieve gedachten. Je negatieve innerlijke zelfdialoog is je grootste vijand. Leer je negatieve zelfdialoog om te zetten in een positief versterkend gesprek met jezelf. Gedachten zijn krachten en negatieve gedachten leveren een negatieve werkelijkheid op. Je hersens zoeken informatie die past bij de gedachten en de overtuigingen die jij het meeste denkt. De rest deleten ze. Of je dat nu leuk vindt of niet, zo werken je hersenen nu eenmaal. Dus word je bewust van die negatieve en ondermijnende gedachten en zet ze om in het tegenovergestelde.

Tip 5  Waar zitten je grootste triggers?

Ga voor jezelf na waar je grootste triggers zitten. Wat zijn voor jou situaties waarin je steeds opnieuw vast loopt? Wat hebben die situaties jou te zeggen? Ze zijn er niet voor niets. Ze willen je wat vertellen. Waar zitten jou onderliggende patronen? Welke situaties creëer je steeds opnieuw in je leven? En wat willen ze je vertellen? Het kan goed helpen om de oefening je Levenslijn te doen. En daarmee te onderzoeken welke impactvolle gebeurtenissen er in jouw blauwdruk zitten.


Tip 6  En nu is het genoeg!

Neem een ferme beslissing om jouw leven in eigen hand te nemen. Kom uit je comfortzone en doe wat je te doen hebt. Kies voor wie jij wilt zijn in jouw leven. Niemand anders kan dat voor jou doen. De meeste mensen die last van angsten hebben moeten in een behoorlijke crisis terecht komen om van hun angst af te willen komen. Door angst geleide mensen hebben het vaak nodig zo'n last te krijgen van hun angst dat ze door hun angst gedwongen worden hun tijger in de ogen te zien. Zolang de angst hanteerbaar is zullen ze die tijger niet in de ogen gaan kijken, want daar zijn ze te bang voor. En daar zit een soort van patstelling in. Je hebt wel last van de angst, maar de angst om die angst te lijf te gaan is groter, waardoor je blijft zitten waar je zit... En vaak is het pas als je echt met je rug tegen de muur staat en geen kant meer uit kunt dat je die ferme beslissing nemen kunt of neemt. Mijn tip: laat het zover niet komen en neem dat besluit nu!

Tip 7 Je hebt altijd keuze

Wees je ten volle bewust van de keuze die je op ieder moment in je leven hebt. Ook al doet het leven pijn. Je hoeft er niet langdurig onder te lijden. Je kunt je verzetten tegen wat zich aandient in je leven of je zwemt met de stroom mee. Kies voor de vrede in jezelf en leef in harmonie met je omgeving. Lees verder hierover in het artikel: Weerstand en acceptatie

Vrouw die met haar hoofd tegen de glazen muur loopt

Tip 8  Emotional Freedom Technique

EFT of voluit: Emotional Freedom Technique is een vorm van energie psychologie of meridiaan therapie. Je zou het kunnen zien als een vorm van accupunctuur maar dan zonder naalden. In plaats van naalden te gebruiken klop je op de acupunctuurpunten of ook wel meridianen genoemd. Het is een combinatie van een klinische techniek en een zelfhulpmethode om je denkpatronen, acties en emoties om te buigen. Meer lezen over hoe je deze techniek kunt toepassen bij angst en spanning? Lees en kijk dan verder bij Emotional Freedom Technique EFT, wat is het en waar helpt het bij?

Vrouw in een korenveld vrijheid

Nog een andere manier om naar angst te kijken:

Kom je er alleen niet uit?

Soms hebben we allemaal iemand anders nodig om uit een zichzelf herhalend patroon te komen. Gewoon omdat we soms niet zien dat we erin zitten. Of omdat het veranderen van gedragspatronen nu eenmaal tijd, moeite en energie kost en oude patronen kunnen blijven trekken. Het kan dan helpend zijn om een stok achter de deur te hebben. Om iemand naast en achter je te hebben staan om je door de lastige momenten heen te loodsen. Dus schroom niet om die hulp ook in te roepen. Hetzij bij een van je vrienden of vriendinnen, je geliefde of bij iemand die zich daar professioneel mee bezig houdt. Mocht je er behoefte aan hebben, ik wil met alle liefde die rol vanuit een professionele setting voor je vervullen. Je kunt altijd een keer langs komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. En ben je al vastgelopen? Wacht dan niet! Want het wordt zeker niet vanzelf beter...

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Gratis E-book Van wens naar werkelijkheid


Wist je dat 95% van de mensen die een goed voornemen voor bv. het nieuwe jaar hebben dat voornemen niet waarmaakt? De reden daarvoor is dat de meeste mensen niet weten hoe het proces voor het behalen. Download het E-book van Wens naar Werkelijkheid of een van mijn andere gratis E-books om ervoor te zorgen dat jij jouw wensen wel laat uitkomen!

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen