Mindfulness: Omgaan met eenzaamheid
08 december 2020 

Mindfulness: Omgaan met eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle tijden en heeft in de tijd waarin we nu leven misschien een andere verschijningsvorm gekregen, maar is nog net zo actueel. Er doet zich wel een wat tegenstrijdig fenomeen in voor. Aan de ene kant zijn er steeds meer alleengaanden, die zich in bepaalde situaties eenzaam voelen. Aan de andere kant zijn daar de social media waarlangs steeds meer mensen contact met elkaar onderhouden. Alleen is dat contact via die media toch vaak wat oppervlakkiger. Het vervangt niet de arm om je heen als je hem nodig hebt. Maar het is wel een heel laagdrempelige manier om in contact te blijven. Een opa en oma met kinderen en kleinkinderen op afstand kunnen op die manier wel gemakkelijker het wel en wee van de (klein)kinderen volgen. Maar het kan nooit de warmte van die fysieke knuffel vervangen.

Wat is eenzaamheid?

Wat is eenzaamheid eigenlijk? De definitie van eenzaamheid volgens wikipedia is: Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn van 'de anderen'. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Als je er op die manier naar kijkt is eenzaamheid een innerlijke staat die aangeeft dat er een verschil in behoeften is tussen de huidige situatie ten aanzien van contacten en de gewenste. Daarmee ligt ook niet vast wat het precies is. Want daar waar de een het prima vindt om weinig of geen contacten te hebben, vindt de ander dat hij of zij eenzaam is als er een dag geen sprake is van veel contacten. Het is in feite een subjectieve beleving van een situatie. 

Iedereen kent momenten van eenzaamheid

Iedereen voelt zich in een specifieke situatie wel eens eenzaam. Dat kan ontstaan doordat je op dat moment letterlijk alleen bent en er even geen andere mensen voorhanden zijn om contact mee te leggen. Maar het is ook vaak een gevolg van een innerlijk gevoel van eenzaamheid.

Innerlijke eenzaamheid

Innerlijke eenzaamheid kun je ook voelen terwijl je in het gezelschap van andere mensen bent. Ik herinner me nog maar al te goed bepaalde momenten uit mijn vroegere relaties, waarin ik samen met mijn partner was, maar me juist in zijn gezelschap eenzamer dan ooit voelde. Eenzaam omdat het me  niet lukte om echt contact te leggen. ik voelde me toen ook heel machteloos, gespannen en de stress door zijn onbereikbaarheid en mijn onvermogen om daar een wel werkende vorm in te vinden. De ruzies die er wel waren, waren ook vaak geen uitnodiging om te blijven proberen.

Zelfgecreëerde eenzaamheid

Wat dat gevoel destijds versterkte was dat ik me ook vooral bezig hield met wat mijn partner en mijn dochter nodig hadden. Ik dacht destijds dat als zij maar gelukkig waren ik het ook zou zijn. Een beetje naïef achteraf gezien, maar toen was het mijn werkelijkheid. Als gevolg daarvan zorgde ik niet goed voor mezelf en leefde zelf in tekort. Ik kon wel contacten maken, dat was voor mij het probleem niet. Maar ik vond mezelf niet belangrijk genoeg, waardoor ik weinig of geen tijd en energie stak in het creëren van een netwerk van mensen om me heen waar ik terecht kon als ik daar behoefte aan had. Het gevolg was dat ik mijn partner op een bepaalde manier verantwoordelijk maakte voor mijn geluk. En daarmee versterkte ik mijn zelf gecreëerde eenzaamheid. En natuurlijk zijn er ook allerlei andere vormen van eenzaamheid.

Werk en eenzaamheid

Het ontbreken van werk is voor nogal wat mensen aanleiding om zich eenzaam te voelen. In onze maatschappij is het voor veel mensen zo dat ze denken dat als ze werk hebben ze iets voorstellen in de maatschappij. Dat is natuurlijk een op het denken gebaseerde zienswijze die meestal niet echt bijdraagt aan je geluk. En ook niet aan het gevoel je verbonden met andere mensen te voelen. Het is een rationele manier van kijken en denken, waardoor je jezelf diskwalificeert. Ja, het kan zo zijn dat werk het makkelijker maakt om contacten met andere mensen te onderhouden. Maar werk kan net zo goed aanleiding zijn voor eenzaamheid als het werk niet bij je past en je het toch moet doen. Of als je met mensen werkt die niet aansluiten bij wie jij bent en niet op jouw golflengte zitten. Het is daarmee dus ook niet de situatie die eenzaamheid bepaalt, maar de betekenis die je aan die situatie geeft.

Durf te vragen

Natuurlijk hebben we allemaal in meer of mindere mate behoefte aan verbinding met andere mensen. Dat is een van de basisbehoeften. En soms zijn de omstandigheden zodanig dat je op je uiterlijke situatie minder grip lijkt te hebben. Maar vergis je niet. Realiseer je dat ook al sta je door wat voor reden dan ook maatschappelijk aan de kant, je kunt nog steeds jezelf een belangrijke maatschappelijke taak toe eigenen of opleggen. Want... Je hebt er geen idee van hoe groot het plezier is dat je een ander doet als je de ander iets voor jou laat betekenen. Oftewel: Durf om hulp te vragen! Vragen om hulp is iets wat lang niet iedereen in zijn of haar leven geleerd heeft. Ik heb het zelf in ieder geval zeker in mijn jeugd niet meegekregen. En wat je niet jong hebt geleerd doe je in de meeste gevallen ook niet als vanzelf als je volwassen wordt.

Help jezelf door de ander te helpen

In heel vroeger tijden was het leven een stuk overzichtelijker en waren de rollen in de maatschappij veel duidelijker. Je wist wie er hulp nodig had en je wist ook bij wie je terecht kon voor hulp. Dat ligt allemaal wat ingewikkelder tegenwoordig. Maar wees je bewust dat jouw behoefte aan steun of hulp voor de ander zijn of haar levenstaak kan zijn. Maar dan moet je er wel om vragen! Je ontneemt de ander het plezier van jou terzijde te kunnen staan en het diepe gevoel van waarde toe te kunnen voegen aan het leven van iemand anders. Er is altijd een soort van wederkerigheid in dit soort situaties. Oftewel er is sprake van een win-win voor beide partijen.

Negatieve gedachten

Maar waar de veranderingen in je leven ook door zijn ontstaan, of dat nu de enorme veranderingen zijn die zijn ontstaan als gevolg van ziekte, werkeloosheid of wat dan ook maar, het roept spanning in je systeem op. Die spanning is je nee, je weerstand tegen de verandering. En die nee, die weerstand is waar je je energie in verliest. En je verliest er niet alleen je energie in, want dat energieverlies leidt weer tot meer focus op de negatieve pool in je leven. Oftewel: je krijgt meer last van negatieve gedachten, die als je daar energie in steekt tot nog weer meer negatieve gedachten, eenzaamheid en andere negatieve emoties leidt.

Cirkel van invloed

Je komt dan in een soort fuik terecht, waar het steeds lastiger wordt uit te komen. Vaak hebben we in dat soort situaties ook nog de neiging ons te focussen op dingen die we niet kunnen veranderen. Management guru Stephen Covey leerde ons vele jaren geleden al dat we om ons gelukkig te voelen ons moeten richten op wat zich binnen onze cirkel van invloed bevindt. Dat wat zich buiten onze cirkel van invloed bevindt kost ons alleen maar energie en levert weinig tot niks op.

Leer jezelf echt kennen

Als het in deze periode van je leven minder goed met je gaat, maak er dan je levenswerk van om jezelf steeds beter te leren kennen en steek al je energie in te ontdekken wat nodig is om jezelf gelukkig te maken. Want als je gelukkig bent met degene met wie je eenzaam bent, dan zul je nooit meer eenzaam zijn....

Eenzaamheid ontstaat al in de kindertijd

Veel mensen voelen zich op de een of andere manier buitengesloten. Meestal ligt de aanleiding of de oorzaak daarvan al in de vroege kindertijd. Hetgeen overigens geen reden is om niet de verantwoordelijkheid in het hier en nu voor je gevoel te nemen. Als je bijvoorbeeld als kind gepest werd en je je buitengesloten voelde, dan zul je dat hoogstwaarschijnlijk later in je leven opnieuw ervaren in andere situaties. Buitensluiten levert bij degene die buitengesloten wordt vaak een eenzaam gevoel op. Helaas is het echter ook zo dat degene die buitengesloten wordt bewust of onbewust gedrag vertoont waardoor hij of zij dat buitensluiten ook oproept. Daarom is het ook zo belangrijk dat je je bewust wordt van jouw deel, van jouw verantwoordelijkheid in het ontstaan van jouw eenzaamheid.

Eenzaamheid als signaal

Een moeder die haar kind al jaren niet meer heeft gezien en gesproken. Of een oudere die zijn of haar dagen alleen slijt in een verzorgingstehuis en geen bezoek meer ontvangt. Wat de aanleiding en oorzaak ook is voor het gevoel van eenzaamheid, het gevoel is er. En het gevoel van eenzaamheid heeft ook een bepaalde signaalfunctie dat er een behoefte aan contact is die niet of te weinig wordt ingevuld. De basisbehoefte aan verbinding, aan contact krijgt te weinig invulling.

Eenzaamheid overwinnen door goed voor jezelf te zorgen

In de loop van de jaren ben ik me wel steeds bewuster geworden van hoe ik zelf die eenzaamheid creëerde en ook dat ik zelf verantwoordelijk was in het beter zorgen voor mezelf. Wat ik daar ook lastig in vond was dat ik toen ik pas in Friesland woonde ook de wegen nog niet zo goed kende naar sociale contacten en uitjes. Dat maakt het dubbel lastig om eruit te stappen. Toch is dat wel gelukt. Ik heb nu een fijn leven, met een zorgzame en misschien ook wel ouderwets degelijke man. Dat wil niet zeggen dat er nooit eens iets is in onze relatie, maar eenzaam voel ik me daar allang niet meer in. Ook als hij wel eens een paar dagen op pad is, is er geen eenzaamheid. Ik ben gelukkig met mezelf en de ander voegt iets toe. Volgens mij is dat ook de juiste basis voor een goed werkende relatie. En ik zeg wel vaker tegen klanten: Als ik het kan leren, kan jij het ook leren.

Hieronder vind je tips wat je aan je gevoel van eenzaamheid kunt doen:

Doe aan zelfonderzoek

Gebruik deze situatie en dit moment om voor jezelf na te gaan wie je bent. Wie je bent voorbij je oordelen over jezelf. Als je eenzaam bent is dat vaak een gevolg van het feit dat je je denken te veel macht over jezelf hebt gegeven. Misschien klinkt het gek voor je als ik zeg dat je niet bent wie je denkt dat je bent. Wij mensen hebben bewustzijn. En bewustzijn hebben betekent dat we de mogelijkheid hebben om bewust te zijn. We hoeven niet ons te identificeren met ons denken. We kunnen ook leren om van een afstand te kijken naar onze gedachten. Mindfulness en meditatie zijn daar geweldige hulpmiddelen in. En werken enorm relativerend. Door op dagelijkse basis een bij jou passende meditatie te doen, raak je steeds meer verbonden met jezelf. En leer je thuis te komen bij jezelf. Verdwijnt daarmee je behoefte aan contact met anderen? Nee waarschijnlijk niet, maar het haalt wel de zwaarte uit de emotie. Waardoor het beter te dragen wordt.

Wat wil je dat er wel is?

Een tweede stap die je kunt zetten is jezelf de vraag te stellen waar je nu staat en wat het precies is wat je graag anders zou hebben. Maar ook: Wat is het waar je wel blij en tevreden mee bent in je leven. Oftewel: steek geen of in ieder geval minder energie in wat mist en meer energie in wat er wel is in je leven. En steek daarnaast meer energie in wat je graag anders zou willen. Je zult daar zelf actie in moeten ondernemen. Op de bank zitten wachten totdat wat jij graag wilt zien gebeuren leidt vrijwel nooit tot de oplossing die je zoekt. Als je voor jezelf hebt bepaald wat het is dat je graag anders zou willen, schrijf dan op wat het is wat je anders wilt en neem het ferme besluit dat je in ieder geval twee dingen gaat doen die je in de richting van waar je naar toe wilt zullen brengen. En doe dat direct. Blijf niet hangen in dingen die nu net weer niet kunnen, want daarmee steek je nog steeds negatieve energie, oftewel meer weerstand in wat je niet wilt. Het resultaat daarvan is dat je daar meer van zult gaan krijgen. Want het maakt het universum niet uit of je iets positiefs of iets negatiefs voor jezelf wenst. Je zult krijgen waar je de meeste energie in steekt. Wat zijn nog meer dingen die je kunt doen om je eenzaamheid te laten verdwijnen of te verminderen?

Stap uit het eenzame gevoel vandaan

Je kunt altijd je eigen innerlijke staat veranderen, door je fysieke staat (de manier waarop je je lichaam gebruikt), je mentale focus (waar is je aandacht op gericht) en je gedachten veranderen. In plaats van je aandacht te richten op het vervelende eenzame gevoel stel je jezelf de vraag: Wat kan ik nu doen om me beter te voelen? Lees in het artikel: Recept om je goed te voelen, hoe je je innerlijke staat kunt veranderen.

Op welke frequentie zit je?

Alles wat we denken en voelen heeft een bepaalde frequentie. Immers alles in ons universum is energie en informatie. Negatieve emoties, zoals eenzaamheid vibreren op een lagere frequentie en trekken vergelijkbare frequenties aan. Daarom is het belangrijk als je iets aan je eenzaamheid of andere negatieve emoties wilt doen dat je je bewust bent van dit mechanisme. Realiseer je dat je door die lagere frequentie geen magneet voor andere mensen bent. Mensen die goed in hun vel zitten en daarmee op een hogere frequentie zitten zijn mensen waar de meeste mensen zich plezierig bij voelen. Vaak 'tappen' ze energie bij die mensen. Maar als je blijft hangen in de lagere frequenties dan kun je de ander ook 'leeg' trekken. Het gevolg daarvan is dat de ander op een gegeven moment het niet meer fijn vindt om bij je te zijn. Dus het is ook belangrijk dat je jezelf bij de kladden pakt als je de neiging hebt om te blijven hangen in negatieve emoties. Dat levert je namelijk niks op. Je maakt het voor jezelf alleen maar lastiger om verbinding te vinden.

Voel wat gevoeld wil worden

Ik bedoel daar overigens niet mee te zeggen dat als er directe aanleiding is voor bepaalde emoties dat je die moet vermijden of uit de weg gaan. Emoties willen gevoeld worden. Zo ook eenzaamheid. Maar emoties zijn richtinggevers. Ze hebben een boodschap voor je. Belangrijk dus om te luisteren naar wat de emotie je vertellen wil. Wat wil er gevoeld worden in je leven en wat is de boodschap van in dit geval de eenzaamheid? Vertelt de eenzaamheid je bv. dat je in beweging moet komen en je ergens bij moet aansluiten? Of vertelt de eenzaamheid je dat je niet verbonden bent met je lichaam, omdat je ergens in je leven in een overlevingsmechanisme terecht bent gekomen en je vooral vanuit je hoofd leeft? Wat het antwoord ook is, onderzoek het in jezelf. Leer jezelf kennen en wees daarin lief en mild voor jezelf! Hoe beter je jezelf leert kennen en hoe beter je voor jezelf gaat zorgen des te beter je jezelf zult gaan voelen.

Maak een 100 wensen lijst

Een van de dingen die je kunt doen als je je minder goed voelt is het maken van een 100 wensenlijst. Veel mensen haken in eerste instantie af op het feit dat het 100 wensen moeten zijn. Maar daarmee zet je jezelf ook meteen al weer klem. Begin er gewoon aan en houd de lijst onder bereik. Het is fijn om bezig te zijn met dingen die je wilt creëren in je leven. Dat zorgt ervoor dat de frequentie weer omhoog gaat. Als je vervolgens rond de twintig of meer wensen in kaart hebt gebracht kun je ook beginnen met het maken van een moodboard. Een moodboard is een  creatief beeld, met teksten wat weergeeft waar je naar toe onderweg bent. Als je dat beeld een pontificale plek in je huis geeft, dan help je je onbewuste herinneren welke kant je op wilt gaan. Als je vervolgens vlak voor je gaat slapen dat beeld goed in je op neemt en 's morgens voor je je bed uit gaat ook weer voor de geest haalt, dan ga je onbewust steeds beter die kant op. Deze methode gebruik je nu ook, alleen doe je dat de andere richting op...

Relativeer je eenzaamheid

Houd voor ogen dat we ons allemaal soms eenzaam voelen.  Er is niets mis met je en je hoeft ook niet voor altijd eenzaam te blijven. Vaak hebben we vooral de neiging ons eenzaam te voelen als we in een veranderingsproces zitten, zeker in een groeiproces. Als je in een groeiproces zit en allerlei nieuwe alternatieven en nieuwe wegen aan het ontdekken bent, ben je geneigd je een beetje eenzaam te voelen als je op zoek gaat naar mensen die al hebben wat jij wilt of die dezelfde interesse als jij hebben. Heb een beetje geduld met jezelf. Jouw tijd komt echt. Wees je ook vooral bewust dat op het hoogste niveau we allemaal één zijn. Op het niveau van onze ziel zijn we allemaal met elkaar verbonden. Alleen gaat in de conditionering bij veel mensen dat gevoel verloren. Er wordt informatie in je systeem gestopt, bewust of onbewust die maakt dat je afgescheidenheid ervaart. En kennelijk ligt het in jouw levensplan opgeslagen dat dat iets is wat je te ervaren hebt. Dat is niet goed en het is niet slecht. Het is gewoon wat het is. Een ervaring. En wellicht een pijnlijke ervaring. Maar de ervaring is ook gebaseerd op een illusie. Want je bent niet afgescheiden. Dat is wat je denken je als gevolg van je conditionering wil doen geloven. Toch kun je uiteraard meer dingen doen om uit dat gevoel van afgescheidenheid of eenzaamheid te komen.

Zoek contact om je eenzaamheid te doorbreken

Zoek contact met de mensen die je kent, zelfs als je op dit moment eigenlijk liever geen contact met ze zou willen hebben. Contact met mensen maakt het contact met andere mensen leggen makkelijker. Je moeder en die knul van de broodjeswinkel meegerekend. Praat tot het gevoel afneemt en bel zo vaak als nodig is.

Sluit je aan bij een of andere groep 

Ga iets doen waarbij je in contact komt met andere mensen. Als je erg verlegen bent, sluit je dan aan bij een club voor verlegen mensen of iets dergelijks of ga een assertiviteitstraining volgen. Als je dit niet durft kun je altijd nog op zoek naar een online community (beter is natuurlijk face to face contact). Kijk in de gemeentegids, de gratis huis aan huis bladen of op internet voor mogelijkheden. Ook vrijwilligerswerk kan helpen. Een of andere vorm van beweging is ook uitstekend om je gevoel te veranderen. Fysieke beweging zet ook andere processen in beweging en verhoogt ook weer je frequentie.

Neem initiatieven

Daag jezelf uit om zo mogelijk het initiatief te nemen in je sociale relaties. JIJ vraagt de ander of hij of zij zin heeft in een praatje, een bakkie koffie, of wat dan ook. Houd goed voor ogen hoe leuk je het vindt als mensen jou aantrekkelijk vinden. En stel jezelf ook de vraag welke mensen jij 'aantrekkelijk' vindt om bij te zijn. Wat doen zij precies? En hoe kan jij dat ook doen? Gebruik ze als rolmodel om na te doen wat zij doen.

Laat jezelf zien

Neem het risico en laat je zelf  'zien'. Zeg wat je denkt en voelt als je ook maar enigszins het idee hebt dat de ander daar ontvankelijk voor is. Het kan pijn doen als je het idee hebt dat je wordt afgewezen, maar het is oneindig veel meer waard als het wel werkt en zoals je je nu voelt is ook niet alles. Er zijn veel meer mensen die eenzaam zijn en die behoefte hebben aan contact. Misschien is het wel een goed idee om de meest populaire mensen daar in eerste instantie niet voor te gebruiken, want die hebben meestal al een rijk gevuld leven. Daarom:

Zoek iemand die nog eenzamer is dan jij

Door iemand te zoeken en te vinden die eenzamer is dan jij of die in ieder geval net als jij behoefte heeft aan contact zul je ervaren dat jouw gevoel vermindert. Het kan altijd erger. Door wederzijds contact hef je elkaars eenzaamheid op en vul je elkaars behoefte in. Je kunt ook iemand zoeken wiens omstandigheden nog vervelender zijn dan die van jou. Ook dat helpt uitstekend om te relativeren. En iedere keer als je bij jezelf bij een van deze tips een gevoel van weerstand bij jezelf opmerkt, stel jezelf dan eens de vraag: Wat is die weerstand? En wat is de boodschap van de weerstand? Wat wil de weerstand mij vertellen? Heb ik er misschien zelfs belang bij om mijn eenzaamheid te koesteren? Realiseer je dat er allerlei onbewuste processen een rol kunnen spelen die je op je plek houden. Als je dat stuk in jezelf niet onderzoekt, dan houdt het je op je plek en zal er hoogstwaarschijnlijk niets veranderen.


Iedereen is eenzaam

Wees je ervan bewust dat we in ons hoofd allemaal alleen zijn. We worden alleen geboren en gaan alleen dood. Daar is niets bijzonders aan. Elk levend wezen is ooit eenzaam geweest. Liefde zou niet bestaan zonder haar eenzame tegendeel als inspiratie. Beschouw je eenzaamheid als intrinsiek onderdeel daarvan. Overigens is het in mijn werkelijkheid zo dat ik ervan overtuigd ben dat we allemaal deeltjes zijn van een grote goddelijke vonk. En daarmee onlosmakelijk allemaal met elkaar verbonden. Hetgeen ook betekent dat je in principe nooit eenzaam zou hoeven zijn. Want je bent sowieso een intrinsiek onderdeel van een groter geheel. En zonder jou zou dat grotere geheel niet heel zijn. Ieder mens heeft zijn rol en zijn deel in die grote soep. Het is ook een manier van kijken die helpt om de 'goede' dingen te doen. Want als alles met alles verbonden is, en ik zou jou pijn doen, dan doe ik ook mezelf pijn. En dat is niet een fijne gedachte. Wil je hier meer over weten? Zoek dan eens op eenheidsbewustzijn of als je het engels een beetje beheerst: The law of one.

Alleen is niet eenzaam

Realiseer je het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Stel je maar eens voor dat dit je laatste dag is dat je alleen zult zijn. Wat zou je dan doen? Zou je in vrede met jezelf zijn? En zou je met een goed gevoel terug kijken op wat jij van je leven hebt gemaakt? De omstandigheden kunnen soms uitdagend zijn. En soms hebben wel lastige en pijnlijke lessen te leren. Maar er is ook altijd veel om dankbaar voor te zijn. Je dag beginnen met een flinke portie dankbaarheid is ook een manier om de kwaliteit van je leven te vergroten. Realiseer je wel dat sommige van deze tips geen instant oplossingen zijn. Er gaat tijd overheen voordat sommige zaken zich materialiseren. En dat betekent ook dat je nog een poosje te maken hebt met oude gedachtepatronen en gedragspatronen die nog gevoeld en geleefd moeten worden. Als je dat kunt dragen en je er niet tegen verzet, dan wordt het echt vanzelf beter. Als jij jezelf in die hogere frequenties van liefde, dankbaarheid, moed, blijdschap etc. brengt en houdt.

Sluit je aan bij een internetcommunity

Meld je aan op facebook, instagram of een andere internet community. Hoewel het uiteraard het fysieke contact niet kan vervangen is het wel een laagdrempelige manier om contact krijgen en te onderhouden. En vanuit dat online contact kan ook makkelijker fysiek contact ontstaan.

Doe iets!

Als je je eenzaam voelt, verdrink jezelf er dan niet in. Ga iets doen!!! Ga wandelen, fietsen, zwemmen, het maakt niet uit wat, als je maar iets doet. Kom in beweging en blijf in beweging. Je fysieke staat veranderen is een van de beste en snelste manieren om je innerlijke staat ( hoe je je voelt) te veranderen.

Wees gelukkig

Leef je leven optimistisch. Geluk komt van binnenuit, los van je situatie. Je kunt ieder moment van de dag besluiten gelukkig te zijn, ongeacht je situatie. Verschuil je dus niet achter excuses als alleen zijn. Vraag jezelf af waar je dankbaar voor bent. Als dat moeilijk voor je is, dan zet je er zou kunnen voor. Download kanskaarten als geheugensteun.

Affirmaties

Gebruik iedere dag een affirmatie, bv: Wat er ook gebeurt: I am a happy person! Affirmaties kunnen uitstekend helpen om je gedachten een andere kant op te sturen. Immers: Alles waar je energie in steekt heeft de neiging groter te worden. Blijf je je aandacht op je eenzaamheid richten en steek je daar veel energie in dan zul je je uiteindelijk alleen maar meer eenzaam voelen.

Stel jezelf helpende vragen

Onze hersens werken een beetje vergelijkbaar met een computer. We zijn de hele dag met onszelf in gesprek. We stellen onszelf daarbij vaak kwalitatief slechte vragen, zoals: Waarom houdt niemand van mij? Waarom voel ik me toch zo verrekte eenzaam? Houdt dit nu nooit op? Dat zijn vragen die maken dat je je alleen nog maar beroerder gaat voelen. Vervang ze door versterkende en inspirerende vragen zoals: Hoe kan voor mezelf een beter perspectief creëren? Kan ik zeker weten dat ik eenzaam ben, of is dat een verhaal dat ik mezelf wijs maak? Wat vertelt mijn hart me? Welke oude eenzaamheid wil nog gevoeld en geleefd worden? Je kunt ook een inspiratiekaart trekken.

Ga er op uit

Doe alles wat je normaal gesproken met een partner of een vriend(in) zou doen. Meestal is het niet zozeer de partner of de vriend(in) die je mist als wel het (samen) bezig zijn. Neem jezelf mee uit. Als je normaal gesproken naar de film of uit eten zou gaan, ga dan nu zelf naar de film of uit eten. Blijf niet thuis!

Tips

  • Staar je niet blind op die perfecte vriend of vriendin. Ga het contact aan met iedereen in je omgeving die oprecht overkomt. Vertrouw hierbij op je instinct.
  • Organiseer en meld je aan voor activiteiten op het moment dat je je niet eenzaam voelt. Anticipeer op mindere tijden.
  • Lees een boek, bezoek een museum/theater of ga op dansles of een koor. Of leer een muziekinstrument spelen. Kunst maakt contact met je ziel.
  • Voor de gelovige lezers: Kijk of je in je kerk aansluiting kunt vinden. Veel kerken organiseren activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen.
  • Realiseer je dat je aandacht schenken aan iemand die nog eenzamer is dan jij je een ongelooflijk goed gevoel geeft.
  • Overweeg een huisdier te nemen. Dieren kunnen geweldig gezelschap zijn; ze geven je onvoorwaardelijke liefde en bieden je loyaal gezelschap. De hond uitlaten is trouwens ook een geweldige manier om andere mensen te ontmoeten.
  • Leer mediteren en visualiseren zodat je leert ervaren dat je jezelf op een andere manier emotioneel kunt voeden dan via andere mensen. Hier kunt je twee gratis geleide meditaties downloaden.

Pas op!

  • Eenzaamheid is een innerlijke emotionele staat waarin je op zijn kwetsbaarst bent. Wees voorzichtig en luister naar wat andere mensen je adviseren voordat je je ergens zomaar bij aansluit.
  • Als je voortdurend eenzaam bent, zoek dan de hulp van een professional. Het kan een teken van een depressie zijn, waarbij je energieniveau structureel laag en mogelijk (veel) te laag is.
  • Kijk uit! Als je afhankelijk wordt van bv. internet communities of bv. sterke drank als een manier om je sociale contacten te onderhouden, dan kan dat leiden tot verslaving. En dan los je misschien de ene uitdaging op, maar heb je meteen ook weer een nieuwe gecreëerd.

EFT bij Eenzaamheid

Emotional Freedom Technique is een heel simpele en laagdrempelige maar heel effectieve techniek die in staat is emoties om te zetten. Herken je eenzaamheid als een thema dat zich vaker in je leven aandient en je er al in je jeugd soms last van had, dan kan het een goed idee zijn om de onderstaande EFT oefening mee te doen. Het zou zo maar kunnen zijn dat je een deel van je eenzaamheid, of wellicht zelfs je hele eenzaamheid kwijt raakt! Wil je meer weten over EFT. Lees dan verder in het artikel: Emotional Freedom Technique EFT, wat is het en wat kan ik ermee?

Eenzaam met zijn tweeën

Lees ook eens mijn artikel: Eenzaam met zijn tweeën. Want eenzaam zijn is iets anders dan alleen zijn. Je kunt je heel eenzaam voelen in een relatie waarin je je niet gezien, gehoord of erkend voelt.


Of lees het artikel: Eenzaam of alleen? Doe er iets aan!

Hulp nodig bij het oplossen van je eenzaamheid?

Eenzaamheid kan een sluipmoordenaar zijn. Als je er alleen niet uitkomt, zoek dan hulp. En zorg ervoor dat je een absoluut ja-gevoel hebt bij de hulpverlener.  Dat is de beste voorspeller dat de hulp je gaat brengen wat je ervan verwacht.

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen