Macht en onmacht

Van tijd tot tijd komen we allemaal in situaties terecht waarin waar we ons vervelend in voelen. Dan is belangrijk om pas op de plaats te maken. En het is van belang om:   Zonder oordeel, zonder goed of fout leren kijken naar de feitelijke werkelijkheid, maar ook accepteren van wat is. Goed en fout zijn het oordeel of etiket dat je zelf op de situatie of persoon plakt. We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn. Meestal ook zoals wij willen dat de dingen zijn.

Allemaal oordelen

Door de werkelijkheid niet te accepteren zoals hij is, en door oordelen op onszelf en anderen te plakken, doe je de realiteit, de daarbij betrokken personen, maar ook jezelf geweld aan. Al vroeg in ons leven leren we allemaal normen aan over wat goed en fout is. Die normen over wat goed en fout is zorgen er samen met je verwachtingen ten aanzien van de werkelijkheid voor dat je de bestaande situatie in stand houdt. Je verzet je tegen wat er is en wat er volgens jouw normen in de werkelijkheid zou moeten zijn, maar niet is.... 

Twee kanten van dezelfde medaille

Veranderen wordt er lastig door omdat je het goede als positief en energie gevend ervaart en het foute als slecht en energie nemend. Maar wat je je misschien niet realiseert is dat goed en fout twee kanten zijn van dezelfde medaille. Wat fout is zegt niet zoveel over wat fout is, maar over wat wij als fout beoordelen. De werkelijkheid wordt van onze beoordeling niet anders. Maar hoe we hem beleven wel. Als je een ander negatief oordeelt, zeg je in feite dat je jezelf in die situatie beter vindt dan die ander. Het gevolg daarvan is dat je jezelf afsluit voor de ander en zijn beeld van de werkelijkheid. Je zoekt dan alleen nog naar bewijzen voor je eigen gelijk en bent niet meer bereid te luisteren en te kijken naar de versie van de ander. Bovendien sluit je jezelf af van een belangrijke energiebron.

Wat kost je energie?

 • Boos zijn
 • Je verongelijkt voelen
 • Je slachtoffer voelen
 • Conflicten
 • Isolement
 • Niet serieus genomen worden, etc.

Wat geeft je energie?  

 • Goede collega’s
 • Ondersteuning
 • Een knuffel
 • Waardering
 • Plannetjes maken
 • Uitdaging, etc.

Acceptatie

Je krijgt dus energie van wie of wat jij accepteert en van wie of wat jou accepteert; Oftewel als jij gewoon mag zijn wie je bent en de ander ook gewoon mag zij wie hij of zij is. Alles wat je afwijst en niet accepteert, of wie jou afwijst en niet accepteert kost je energie. Dat is een plek waar je niet wilt zijn. Een situatie waar je zo snel mogelijk weer uit vandaan wilt. Je lijf zit er in en je hoofd wil  eruit. Dit soort tegengestelde krachten bezorgen je spanning en stress en maken je moe. Je mobiliseert negatieve energie die geen kant uit kan en daarmee beperk je  je innerlijke ruimte.

Geen berusting

Gelukkig is het niet de situatie zelf, maar jouw negatieve oordeel over de situatie die voor energieverlies en spanning zorgt. Accepteren dat de situatie is zoals hij is, is voorwaarde voor verandering. Het gaat je niet lukken om dat wat je niet accepteert, te veranderen. Accepteren is iets anders dan berusten. Accepteren is de erkenning van de gegeven situatie waarmee je het moet doen. Je zegt JA tegen dat wat er NU is. Pas dan maak je de weg en energie vrij naar een verandering, naar iets nieuws. Wat je niet accepteert, wijs je af en duw je weg en juist door die beweging krijg je er geen greep op. Zonder acceptatie van de situatie, kun je hem nooit meester worden en blijf je er slachtoffer van. Je wijst af wat er is en je accepteert alleen jouw denkbeelden daarover. Door iets als negatief te bestempelen bestendig je de negatieve situatie. Want waar je energie in stopt wordt groter.

Hoe dan wel?

Naast accepteren dat het nu is zoals het nu is, is het stellen van een constructieve vraag in de richting van een verandering voorwaarde voor verbetering. Bijvoorbeeld: Wat kan ik doen om een door mij als negatief ervaren situatie te veranderen? En niet: Wat moet de ander, wat wil ik dat de ander…..Die laatste vraag is een negatieve energie opleverende denkbeeldige situatie die je niet verder brengt. De ander is best bereid om te veranderen, maar hij wil niet veranderd worden. Het is al lastig genoeg om je eigen gedragspatronen te veranderen. Wat je wel kunt doen is door je eigen gedrag te veranderen een zodanige situatie creëren dat de ander als het meezit met jou mee verandert.

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Gratis E-book Van wens naar werkelijkheid


Wist je dat 95% van de mensen die een goed voornemen voor bv. het nieuwe jaar hebben dat voornemen niet waarmaakt? De reden daarvoor is dat de meeste mensen niet weten hoe het proces voor het behalen. Download het E-book van Wens naar Werkelijkheid om ervoor te zorgen dat jij jouw wensen wel laat uitkomen!

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen