Macht, is dat een vies woord?

In een assessment onderzoek van al weer een poosje geleden kwam naar voren dat ik nogal wat geldingsdrang had. Mijn ego vond dat wat dubbel om te ontvangen. Enerzijds herkende ik dat wel en aan de andere kant was er ook iets in mij wat zich er tegen verzette… Ik en macht? Ik denk, terugkijkend, dat het vooral het algemene oordeel van mensen is dat macht iets ‘vies’ is, wat maakte dat ik er ook een negatief oordeel bij mezelf op had.

Macht of invloed?

Als ik er nu naar kijk dan is macht voor mij veel minder beladen. Ik geef er inmiddels meer de betekenis van invloed aan. En dan klopt het weer. Ik mag graag invloed uitoefenen. Is dat gek? Of slecht? Maakt me eigenlijk niet uit. Iedereen mag daarvan denken wat hij wil. En dat komt omdat ik inmiddels ook over mezelf ontdekt heb dat de richting waarin mijn behoefte aan invloed vorm krijgt er een is die ten nutte is van het grotere geheel.

Drive 

Praat ik daarmee iets wat krom is recht? Misschien wel, misschien niet. Maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Ik weet dat ik een enorme drive in mezelf ervaar om mensen bewuster te maken van hoe ze zelf hun eigen leven vorm kunnen geven. Ik ben zelf zolang ‘slachtoffer’ geweest van mijn eigen gedachten, dat ik nu een specialist ben in het herkennen ervan. En daarmee ook bij anderen.

Macht een 'vies' woord?

Met slachtoffer gedrag kom je bij mij dus niet weg. Natuurlijk zijn er soms nare gebeurtenissen in je leven, maar je hoeft je daardoor niet jaren ongelukkig te voelen. Maar goed, terug naar het onderwerp: Macht vinden we volgens mij met zijn allen meestal een ‘vies’ woord. En waarom is dat, vroeg ik mezelf af?

Boodschappen over macht

Ik ging bij mezelf te rade wat mijn eigen conditionering ten aanzien van macht is geweest. Wat waren de boodschappen die ik vroeger van huis uit over dit onderwerp heb meegekregen? Macht is voor mij sterk gekoppeld aan autoriteit en dan wordt het interessant om te kijken hoe de eerste autoriteit in je leven (je ouders) met dat thema omgaan.

Dominante vader

Het eerste wat in me opkomt is dat ik een nogal dominante vader had wiens wil wet was. En nu was ik (en ben ik nog steeds, haha) de tweede in het gezin en daarmee volgens de geleerden ook de rebel. Dat betekende dat ik die macht niet zomaar klakkeloos accepteerde. Ik ging er meestal tegenin. Ik ben daardoor ook een ‘vechter’ geworden.

Vechten en macht

Dat vechten heeft me overigens veel gebracht, maar ook veel gekost. Die vechter in mij wil het zelf voor het zeggen hebben. De nadrukkelijke invloed van mijn dominante vader maakte dat ik me daar behoorlijk tegen verzette. Ik ging dus de strijd aan. En die strijd is precies wat volgens mij bij het thema macht hoort. In de betekenis die ik er eerder aan gaf in ieder geval wel. En misschien is dat voor jou ook wel zo.

Afhankelijkheid en macht

Misschien kwam dat ook wel omdat het destijds vooral ook om mijn eigen belang en welzijn ging. Ik voelde me afhankelijk en was niet gelukkig met mijn leven. En dacht dat het nodig was om via dezelfde weg als die van mijn vader te krijgen wat ik nodig had. Dat patroon heeft heel lang mijn leven beheerst.

Patroon van macht

Een patroon van via strijd en uitoefening van macht voor elkaar willen krijgen wat ik wilde. En daar was slachtoffer macht ook een onderdeel van. Zielig doen en huilen waren (ja ik ben er niet trots op) ook wel eens strategieën om mijn zin te krijgen.

Omgaan met macht 

Terugkijkend zeg ik: Allemaal niet productieve manieren van omgaan met macht en invloed. En voortkomend uit een niet veilige kindertijd. Waarin ik niet mocht zijn wie ik was (in mijn beleving dan). Gelukkig weet ik nu dat het ook anders kan. Ik hoef niet meer te vechten en doe dat ook bijna nooit meer. Ja, een enkele keer schiet ik nog wel eens in een oud patroon. ;-).

Effectievere weg dan macht

Ik weet nu dat er andere en veel effectievere manieren zijn om invloed uit te oefenen. Want de weg van de macht is er een die uiteindelijk in mijn optiek veel verliezers kent. Als je via de weg van de macht probeert om je zin te krijgen, dan zul je misschien een strijd winnen, maar je verliest de oorlog. Op de lange termijn houd je namelijk geen vrienden meer over.

De weg van de gezamenlijke behoeften

Veel beter werkt de weg van de behoeften. Je kunt in iedere situatie kijken naar de gezamenlijke behoeften. Niet meer alleen maar: ik wil mijn zin doordrijven en desnoods ten koste van jou, maar: Wat is mijn behoefte en wat is jouw behoefte? En als we allemaal ons best doen, dan is daar een derde weg in te vinden. Dat vraagt misschien soms wel wat meer tijd (en dat vindt de ongeduldige in mij maar zozo) maar is op de lange termijn veel bevredigender.

Doelen heiligen niet alle middelen

Ik voel nog steeds wel die drive om mijn doelen te realiseren. Alleen is het nu niet meer ik tegen de ander, maar wij samen. En in dat samen ligt volgens mij de weg. Waarbij het voor mij ook wel belangrijk is om te benoemen dat doelen niet alle middelen heiligen en doelen ook ethisch verantwoord moeten zijn.

Als een boemerang

Als ik iets wil ten koste van een ander, dan krijg ik dat vroeger of later als een boemerang weer op mijn bordje. Dus ook in je doel, in wat je bereiken wilt moet op de een of andere manier een winwin zitten. Sinds ik vanuit deze uitgangspunten leef, merk ik dat er veel meer moeiteloosheid in mijn leven is. De dingen ontvouwen zich als vanzelf. Kansen komen als vanzelf voorbij en ik pak ze als ze bij me passen. Ik hoef er daardoor ook niet meer voor te ‘vechten’ zoals vroeger.

Gebruik jij ook slachtoffer macht?

Hoe is dat in jouw leven? Stap jij ook nog wel eens in slachtoffer macht? Of wil je soms gewoon je zin doordrijven? Is macht voor jou een vies woord? Deel het met me!!! Ik ben stik benieuwd of mijn patroon jou ook bekend voorkomt. En hoe je daar in je volwassen leven nu mee omgaat.

Lees ook eens: Macht en onmacht

Vrouw met spierballen op het bord achter haar

Zelfvertrouwen voor vrouwen


Als zelfvertrouwen nog niet zo vanzelfsprekend voor je is, meld je dan vandaag nog aan voor de 12 weekse online training Zelfvertrouwen voor Vrouwen (ook voor mannen geschikt :-)). Met iedere week een extra bonus. Alle lessen zijn niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren of te kijken en te luisteren, mocht je geen 'lezer' zijn.

Gratis e-book Liever Assertiever downloaden?


Meer informatie over hoe je grenzen stelt en goed voor jezelf kunt zorgen zonder de ander daarbij uit het oog te verliezen? Vraag dan mijn gratis E-book Liever Assertiever aan!

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Website-reacties op dit artikel

Elles op donderdag 11 april 2013 om 11:02
Het woordje macht pakt gelijk mijn aandacht. Ik heb altijd van doen gehad met macht... inmiddels vind ik macht geen vies woord meer. Ik vind het wel een lastig woord! Dat is het en dat blijft het want al heb ik mijn eigen macht goed onder controle, ik ontmoet de macht van de ander nog altijd...
Wat is macht? Macht denken we te hebben en in te kunnen zetten en te gebruiken wanneer wij dat willen, maar het werkt altijd tegen onszelf. Met macht bereik je vaak toch niet wat je wilt bereiken. Alleen een boos, gefrustreerd of kleinerend gevoel. Of als je aan de kant van de macht staat, overwinning, plezier en vreugde. Maar is dat ook echt zo? Nee! Er zit altijd een laag onder die ontevreden is... Macht is dus geen overwinning.
Echt macht hebben is denken voorbij de macht. Durf te denken voorbij de macht. Denk in liefde. Maak macht als een schoon woord en dan zul je echte macht beleven. Hoe je dat doet? Heel simpel... Kijk naar wat je gedaan wilt krijgen. Kijk naar de ander hoe hij/zij is en de dingen doet. Pas je wens daar op aan en de ander wordt enthousiast om iets voor jou te doen. Macht loslaten lukt door er overheen te stappen. Dan laat je macht liggen en komt er ruimte voor in de plaats en vanuit die ruimte kun je samen met de ander creëren. Stel je eens voor dat het zich van daaruit gaat vermenigvuldigen... Dan bereik je toch uiteindelijk echte macht? Macht is namelijk niets anders dan iets voor elkaar willen krijgen. Als je beseft dat dat ook anders kan dan word macht pas echt machtig in de schoonste zin van het woord...

Linda op woensdag 3 april 2013 om 12:39
Macht is de andere kant van onmacht... beiden hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan. Waar macht is, is ook onmacht en andersom.
Als je in onmacht jouw macht terug neemt, ervaart de macht een onmacht.
Zo is alles in balans. Donker bestaat niet zonder licht.
Macht bestaat niet zonder onmacht.

Sandra op dinsdag 2 april 2013 om 16:53
Macht is een vies (vervuild) woord. Het wordt uitgeoefend om iets te krijgen wat zonder macht (geweld) niet vrijwillig wordt gegeven. Dat gebeurt in de menselijke wereld ;-(
Er zijn hogere machten die het niet gaat om meer bezit maar om meer levenswijsheid. Glimlach naar diegene in de spiegel ;-)
Er gaat een prachtige wereld voor je open.....

Sandra op dinsdag 2 april 2013 om 16:35
Macht.. Het is maar hoe je het bekijkt...
- Je kunt macht hebben over je eigen zijn, doen en laten
- Sommigen denken de macht te hebben over anderen
- In groepen komt het veelal neer op de macht der machtelozen
ze denken de macht te hebben door de grootte van de groep

Janneke op dinsdag 2 april 2013 om 12:19
Ik vind macht en manipulatie heel dicht bij elkaar liggen, verweven bijna zelfs. Want zonder macht kun je niet manipuleren en je kunt niet manipuleren zonder een bepaalde mate van macht.....

Martin Baltes op dinsdag 2 april 2013 om 12:13
Dwingelandij heeft natuurlijk niets met macht te maken, als je mij toestaat, Janneke. Dat heeft te maken met de hierboven genoemde invloed en slachtofferrol: manipulatie is gaan macht.
En ik ben ervan overtuigd dat de wereld zich een heel stuk beter en meer had weten te ontwikkelen als die drijfveer van de wil tot macht er helemaal niet was geweest, Snezana.
Enfin, zo zie je maar weer, dat iedereen zo zijn eigen gedachten over heeft en dat is helemaal correct. Zo hoort het ook, maar met macht heb je dat niet,
Macht over jezelf hebben, is het enige positieve wat ik over macht kan zeggen. Macht om jezelf in bedwang te houden en dingen te doen of juist niet te doen die goed zijn voor jezelf - en voor anderen als die dat goedkeuren, of om redenen van anderen hun vrijheid zou het mooiste zijn.

Janneke op dinsdag 2 april 2013 om 11:31
zelf heb ik ooit als kind vanuit een slachtofferrol macht uit geoefend. Er werd iets weg gegeven in de klas en op het moment dat het weer het populaire meisje ging worden heb ik mijn slachtoffer rol ingezet om duidelijk te maken waarom ik die armband moest hebben.. Compleet met dikke tranen...die wel (ter)echt waren want wat ik vertelde was 100% de waarheid. Het was op dat moment een rot periode voor mij en op school zag niemand dat. Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde, mijn invloed had effect, ik was ineens zichtbaar voor de anderen.
Maar het voelde helemaal niet goed, die verbaasde blikken zal ik nooit vergeten. Een zeer wijze les dus op jonge leeftijd: dit past niet bij mij en ik heb het dan ook nooit meer gedaan.

Snezana op dinsdag 2 april 2013 om 10:57
Wil om macht is een van de oudste drijfveren van menselijke civilisatie; zonder deze zouden we waarschijnlijk niet zo ver ontwikkelen als maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor westerse culturen. Macht in het bovenstaand artikel kan beter geherdefinieerd worden in “misbruik van macht”, en deze heeft natuurlijk op langere termijn negatieve oftewel onwenselijke consequenties. Ik heb zelf moeite in omgang met autoriteiten; ik kan me dan ook niet goed neerleggen bij hun opinies, bevelen, of adviezen indien ik er voel dat mijn eigen ego bedreigt wordt. Kortom, macht is helemaal geen vieze woord, misbruik van macht wel.

Martin Baltes op dinsdag 2 april 2013 om 10:02
De term macht is hier wel wat uit zijn verband gehaald en betrokken op geciviliseerde omstandigheden, m.a.w. zeker niet in algemene termen belicht. "Invloed" mag dan een mooi woord zijn, maar macht is een meer dwangmatige en dwingende invloed op anderen ten koste van vrijheid van die mensen, in welk opzicht dan ook. In een omgeving waarin men vrijheid voor zijn medemensen geoogd mag een woord als macht slechts negatief worden bekeken.
Vele malen heb ik mensen meegemaakt die zonder mankeren hun macht uitoefende op mensen, alleen maar omdat ze het kunnen/konden, en niet omdat ze kennis van zaken hebben/hadden en situaties voor anderen verbeteren. Kennelijk dienen hun beperkende acties om te bewijzen dat men macht heeft en om mensen afhankelijk te maken van degene die macht heeft.
Gelukkig hoefde ik niet in die situatie te blijven toen ik er eens in zat, maar vele anderen gaan gebukt onder macht van mensen die het niet waard zijn om aangekeken te worden. Daarvan vind je vele voorbeelden in de geschiedenis, maar ook nu is dat duidelijk in de mondiale berichtgevingen waar te nemen. Macht wordt dus geassocieerd met vrijheidsverlies voor anderen die dergelijke macht dus niet hebben in zowel doen als denken.
En die macht kan dan diverse perverse vormen aannemen, maar zeker geen positieve invloed hebben op anderen.
Daarom is mijn conclusie dat macht uitsluitend een heel erg vies woord is, omdat het gepaard gaat met onderdrukking, wat resulteert in emotionele chaos die zeker niet voor manipulatie gebruikt wordt.
Als die onderdrukking voor iemand met macht niet nodig zou zijn hoeft die iemand ook geen macht te hebben en dan kan het invloed genoemd worden.
Nee, macht is een vies woord; altijd, zolang er anderen bij zijn betrokken.

Marleen op maandag 25 maart 2013 om 11:48
Zo herkenbaar!!! Maakte eens een werkstuk: Macht, mag't? Vanuit geldingsdrang, eigenwijsheid en een soort slimmigheid wilde ik een stempel drukken op de mensen om mij heen. Invloed uitoefenen vind ik een prachtige term. Het waarom is altijd een beetje vaag geweest voor mij. Zelf aanwezig willen zijn, gezien en gehoord willen worden speelt daar zeker een rol in. Niet gezien door mijn moeder, of in ieder geval wilde zij mij anders zien, heb ik altijd de neiging gehad om mijzelf te bewijzen. Ik was wat ik deed! Later kreeg ik daar ook nog een soort van besef bij dat ik verder doordacht dan anderen. Meerdere stappen in de toekomst bedacht. Door anderen soms afgedaan als moeilijk of zelfs negatief, had ik zelf het idee dat ik inzichten had die anderen niet hadden. Eilandgevoel en zelfs machteloos daar waar ik, vóór dat besef, controle had, leek ik het toen te verliezen.
Macht is niet een vies woord tenzij je er misbruik van maakt.

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen