Hartcoherentie en intuïtie

40.000 hersencellen rond je hart

In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstonden de eerste harttransplantaties. En in die tijd was men er van overtuigd alles over het hart te weten. Maar dat er 40.000 gespecialiseerde cellen in ons hart zitten was destijds nieuw. Deze hartcellen zijn zintuiglijke uitlopers van zenuwcellen.

Harttransplantaties en hersencellen

Wat destijds werd ontdekt is dat bij succesvolle hart transplantaties de ontvangers van het hart soms bepaalde kenmerken gingen vertonen die toebehoorden tot de donor. Zo was er een Amerikaanse vrouwelijke ontvanger van een mannelijk donorhart, waarbij ze uiteraard niet wist om wie het ging omdat dat in principe geheim gehouden wordt. Er waren wel mogelijkheden om erachter te kunnen komen, maar die werden niet standaard gegeven. Toen de vrouw na de operatie wakker werd vroeg de dokter haar hoe ze zich voelde. Ze voelde zich prima zei ze. Maar ze had wel honger. Oké zei de dokter toen, ik zal zorgen dat je wat te eten krijgt. Maar daar wilde ze niks van weten. Ze had zin in voedingsmiddelen die ze haar hele leven nog nooit had gegeten. Ze wilde iets heel specifieks van de Kentucky Fried Chicken (KFC) eten. Terwijl ze daar zelf voor die tijd nog nooit had gegeten. Eenmaal uit het ziekenhuis ontslagen was ze wel nieuwsgierig naar haar donor en ging derhalve naar hem op zoek. Hoewel het haar wel de nodige inspanning heeft gekost om er achter te komen, kwam ze er achter dat ze het hart had gekregen van een man die tijdens een motorongeluk was omgekomen. Ze achterhaalde waar zijn familie woonde en ging in gesprek. En tijdens dat gesprek ontdekte ze dat het favoriete eten van haar donor het eten van KFC was. Artsen doen over het algemeen niets met dit soort informatie of doen het af als toeval… Maar dit soort dingen gebeurt vaker.

Moordenaar gevonden

Zo was er ook een voorval in het Midwesten in Amerika. Daar was een 8 jarig meisje dat het hart kreeg van een 2 jaar ouder meisje kreeg getransplanteerd. Het meisje kreeg na de transplantatie een zich meerdere keren per week herhalende nachtmerrie dat ze werd vermoord. Omdat haar behandelend arts er niks mee kon werd het meisje doorgestuurd naar een psychiater. De psychiater constateerde dat het een wel heel specifieke soort droom was. De droom had in zijn optiek veel meer de kenmerken van een herinnering. De vraag was alleen om wiens herinnering het ging. Er werd een forensisch tekenaar ingeschakeld en die tekende aan de hand van haar aanwijzingen de persoon die ze in haar droom als moordenaar zag. Ze vertelde de forensisch tekenaar dat de droom altijd in het donker begon en dat ze heel hard rende. Omdat een grote man haar achtervolgde. Ze rent in de droom heel hard, struikelt en valt op de grond. De man kwam achter haar aan en valt haar aan en zei heel specifieke dingen tegen haar en waarna hij haar vervolgens om het leven bracht. Aan de hand van de beschrijvingen en de uitlatingen die de man tegen haar deed maakte de forensisch tekenaar een profiel dat aan de politie werd overhandigd. De politie op haar beurt verspreidde de informatie in de kleine gemeenschap waar dit voorval zich afspeelde. En het duurde niet lang totdat ze aan de hand van die informatie de man hadden gevonden die overeen kwam met de beschrijving. Tijdens de ondervraging sloeg de man door en bekende dat hij het meisje (de donor) inderdaad had vermoord. Het meest in het oog springende was dat hij bij het verstrekken van de details in zijn bekentenis zelf de woorden gebruikte die het meisje in haar droom had ervaren. Op basis van de informatie van het meisje is hij aangeklaagd en veroordeeld en zit nu zijn gevangenisstraf uit voor de moord op het meisje.

Herinneringen van het hart

Dit kon alleen maar gebeuren omdat de cellen van het hart van het overleden meisje waren getransplanteerd in het andere meisje. Waardoor zij de herinnering aan de gebeurtenis kreeg tijdens haar droom. Hiermee wordt wel heel duidelijk hoe echt de herinneringen in ons hart zijn. Het hart heeft letterlijk geheugen. Maar spreekt wel haar eigen taal. Zo zijn woorden de taal van ons hoofd en gevoelens de taal van ons hart.  We kunnen de hartcellen in harmonie brengen met de cellen van ons hoofd, zodat ze beter met elkaar samenwerken. Het zijn dan misschien wel twee aparte organen, maar ze hebben wel een gezamenlijk netwerk van neuronen (verbindingen).

Samenwerking hart en hoofd

Helaas leven we in een werkelijkheid waarin het niet heel gebruikelijk is dat hoofd en hart samenwerken. Sterker nog, met name voor mannen in onze westerse wereld is het nog niet algemeen gebruik om te vertrouwen op hun hart. Er zijn culturen waar dat anders is, maar hier in het westen domineert ons ‘verstand’ en heeft het hart een ondergeschikte plek. De cellen in het hart en de cellen van onze hersenen hebben dus een gezamenlijk netwerk van neuronen. Je bent het je misschien niet bewust maar zodra je ergens een ruimte binnenkomt hebben die hersencellen in je hart al die informatie al in zich opgenomen en opgeslagen. En wanneer je de hart en hersencellen harmoniseert ontstaat er een veel groter potentieel. Je krijgt dan toegang tot die onbewust opgeslagen informatie. Het opent als het ware de deur naar je onbewuste.

Zelfhelend vermogen

Natuurlijk kun je dat onder een of andere vorm van hypnose of meditatie ook bereiken maar dat is niet perse nodig. Beide manieren werken wel, maar ze zijn geen voorwaarde meer om toegang te krijgen tot die informatie. Door de verbinding tussen hoofd en hart te harmoniseren worden we zelfhelend.  Ik heb jaren geleden ook het boek Het slimme onbewuste gelezen van professor Ab Dijksterhuis. Die geeft ook aan dat onderzoek aantoont dat je bij complexe beslissingen veel beter op je buik kunt vertrouwen. Hij doelt daarmee op dat grotere potentieel en die deur naar je onbewuste. In het artikel Psychisch jezelf ziek of beter maken kan dat? lees je meer over de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Onbewuste staat

Vanaf dat we in de baarmoeder zitten tot ongeveer ons zesde levensjaar leven we in een onbewuste staat. In het begin in de delta (slaapstaat), later in theta (de staat vlak na het wakker worden en voor het in slaap vallen) en nog weer later in alfastaat (ontspannen staat). In deze hersenstaten leren we van alles volkomen onbewust van en over onze omgeving. Zo ook de patronen van gedrag van onze ouders. Vanaf het allereerste begin in de baarmoeder tot ongeveer ons zesde jaar horen we van alles. Eerst via onze moeders buik en daarna door wat we onze ouders (of andere opvoeders) zien en horen doen. We zijn die eerste jaren als een soort van spons die alle informatie opneemt en opslaat. Daar zitten op dat moment nog geen filters tussen. Het is de manier waarop de natuur ons voorbereid op ons avontuur dat leven heet.

Onbewust aangeleerde patronen

We leren die patronen onbewust aan zodat we kunnen leren hoe we in interactie met de wereld kunnen zijn. Als je dan geboren wordt in een gezin met heel gezonde en effectieve gedragspatronen dan is dat natuurlijk geweldig. Maar ik ken maar weinig mensen die in zo’n gezonde familiesituatie leven. En als je niet in zo’n gezin bent opgegroeid dan kom je die patronen overal in tegen. In je relaties, je partners, je broers en zussen en andere familieleden, je ouders, je relatie met je lichaam. Al je relaties zijn verbonden met die onbewust aangeleerde patronen. Die mogelijk niet helemaal optimaal gezond zijn. En het is via die verbinding tussen ons hart en hersenen dat we een mogelijkheid hebben om die patronen te veranderen. We kunnen nieuwe gezonde trillingspatronen installeren. Harmoniseren van hart en hersenen geeft ons de mogelijkheid in buitengewone innerlijke staten te komen van diepe intuïtie. Het is in die staat dat je je patronen kunt herschrijven. Dezelfde staat als waarin je je patronen oorspronkelijk hebt aangeleerd. Het is de staat van het intuïtieve weten. Het weten zonder denken. Iets in je zegt dat het zo is. Maar het is niet die kakelende stem van je denken. Het is meer een stil weten, zonder allerlei verhalen.

Intuïtie

We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat je iemand wilde bellen en dat op het moment dat jij belt de ander jou al belt. Er moet dus ergens een verbinding zijn tussen jou en de ander om dat te laten gebeuren. Vooral als dat op regelmatige basis plaatsvindt. Als dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden is er sprake van diepe intuïtie. Ik heb het met 1 bepaalde vriendin. Ze belt mij als ik haar nodig heb. En als we af willen spreken heeft de ander net contact opgenomen. Maar dit is een vorm van spontane intuïtie, terwijl je hem dus ook bewust kunt gebruiken. Heb je wel eens meegemaakt dat je voor een rood licht stond te wachten en je in een open innerlijke staat was. Je weet dan nooit precies wanneer het licht groen zal worden en dat maakt je een soort van ontvankelijk voor wat er is.

Ontvankelijkheid voor intuïtie

Die ontvankelijkheid is een uitnodiging voor intuïtie. Het zijn van die kleine ontspan momenten. Ik heb ze zelf ook vaak als ik ‘sanitair moet ontspannen’ of in bad. In de sauna, tijdens het zwemmen. Op dergelijke momenten voel je je verbonden en begrijp je ineens waar dingen over gaan. Begrijp je de natuur en hoe dingen werken. Waar je met je leven naar gaat. En is het ineens kristalhelder. Vervolgens springt het licht op groen en is alles weer compleet verdwenen. Waarop je je vervolgens afvraagt waar het ineens is gebleven. Hoe kan dit? Het kan omdat het een vorm van spontane intuïtie is. Het gebeurt als het gebeurt. Maar wat je natuurlijk het liefste wilt is dat ze plaatsvinden op het moment dat je het nodig hebt en je er zelf voor kiest. Of in ieder geval dat je de mogelijkheid hebt om er zelf voor te kiezen. En dat kan. Met hartcoherentie. Want dat is ook waar hartcoherentie over gaat.

Hartcoherentie om intuïtie te activeren

Je kunt in contact komen met je onbewuste. En hartcoherentie interpreteert  je lichaam als helend en als liefde. Het is een vorm van zelfliefde voor je lichaam en een doeltreffende communicatie met je systeem en je onbewuste in een taal die je lichaam herkent en verstaat.

Harmoniseren van hart en hoofd

Als je aan hartcoherentie doet breng je je denken en je gevoel, je hart in harmonie met elkaar. Hartcoherentie brengt zo’n 1300 biochemische reacties tot stand. Positieve, helende biochemische reacties in ons lichaam. Stel je dat eens voor. Anti verouderings- hormonen bijvoorbeeld worden aangemaakt. Ook je immuunsysteem wordt geactiveerd en de gezondheid van je hart verbetert. En dat alleen maar door de communicatie tussen je hart en je denken. Is dat nieuw? Nee, uiteindelijk niet. Zoals ik al zei, oude wijsheid tradities waren hier allang al van op de hoogte.

Nu wel bewezen

Alleen was het destijds nog niet wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. Inmiddels is dat wel zo. In feite is dat proces een beetje vergelijkbaar met meditatie. Dat het werkt is al honderden jaren bekend, maar pas de afgelopen eeuw is er onderzoek naar gedaan en wordt het door de wetenschap bevestigd, wat de beoefenaars ervan al lang wisten en ervoeren. Iets vergelijkbaars geldt voor hartcoherentie. Het is niet nieuw, maar wordt nu wel als effectief geaccepteerd door de moderne wetenschap.

Alles draait om je neuronen

Wat de wetenschap heeft ontdekt is dat het allemaal om onze neuronen draait. Dat we neuronen in onze hersenen hadden wisten we allang, maar dat we ook neuronen in en rond ons hart hebben is pas vrij recent aangetoond. Wat zijn neuronen precies? Neuronen zijn de basiscellen in ons zenuwstelsel. Deze cellen zorgen voor de overdracht van prikkels in je zenuwstelsel.

Netwerken van neuronen

De neuronen op het hart gaan een verbinding aan met andere cellen. Iedere gedachte die je denkt, creëert een bepaalde verbinding van verschillende netwerken van neuronen. En als je denkt zoals de meeste mensen denken dan zul je volkomen onbewust steeds oude gedachtepatronen herhalen en blijven herhalen. Met als gevolg dat die hersenverbindingen steeds opnieuw worden versterkt.

Bewust voor iets anders kiezen

Maar als je een bewuste keuze maakt dat je ‘groter’ bent dan die conditionering, dan kun je besluiten nieuwe netwerken aan te maken. En hartcoherentie kan je daarbij helpen. Want het helpt je om op een nieuwe manier gitaar of piano te leren spelen. Of een andere taal leren spreken. Of om op een andere manier naar een probleem te kijken. Of een nieuw spel te spelen of een nieuw schilderij te maken. Het is die actie, dat besluit wat je neemt als je een creatief besluit neemt om iets nieuws te gaan doen of leren, wat er voor zorgt dat er nieuwe verbindingen worden aangemaakt. De neuronen groeien dan en zoeken nieuwe partners om mee te verbinden.

In drie dagen nieuwe verbindingen

 Ze zoeken partners die kunnen helpen om dat wat je ze (bewust of onbewust) hebt gevraagd te kunnen creëren. Het duurt ongeveer 72 uur of drie dagen voor de neuronen om nieuwe verbindingen aan te maken. Om een nieuw neuraal netwerk aan te maken waar we onszelf hebben gevraagd om ons iets nieuws eigen te maken.

Het is niet wat het leek

Toen ik op school zat werd mij geleerd dat de hersens, de geest, de mind allesbepalend was voor de aanmaak van de biochemie. En dat mijn hoofd mijn lichaam aanstuurt. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Want de hersens krijgen van het hart opdracht om een bepaalde chemie aan te maken in bepaalde situaties. Het is dus het halve verhaal.  Vervolgens geven wij ons hart de opdracht door onze gedachten, gevoelens en overtuigingen te versterken door ons gedrag. Want ons hart heeft het vermogen om te denken, te voelen en herinneringen op te slaan. En waar we geleerd hebben dat beiden onafhankelijk van elkaar functioneren, blijkt dat dus niet zo te zijn.

Wisselwerking tussen hoofd en hart

Er is een directe wisselwerking tussen ons hoofd en ons hart.  Die directe wisselwerking loopt via onze  ruggengraat en de nervus vagus. En wat je misschien niet zou verwachten is dat het hart de belangrijkste bepalende factor is in de communicatie tussen hoofd, hart en zenuwstelsel. Ja, er is ook communicatie terug van de hersenen naar het hart. En hoewel je hoofd terug kan communiceren is het vooral je hart dat praat tegen je hoofd.

Direct weten

En dat is waar intuïtie om de hoek komt kijken. Intuïtie is een vorm van direct weten. Een weten zonder denken. Je kunt het zien als het denken van je hart. Je hart weet zonder er de hersenen bij te gebruiken of iets klopt of niet klopt. Omdat het onderscheid niet voor iedereen zo duidelijk is is het wel belangrijk te weten waar de informatie vandaan komt. Of je weten gebaseerd is op de angst van je denken of op externe factoren of op je onbewuste of op je hart. Want alleen het hart geeft de meest zuivere informatie. Daarom heeft het bij belangrijke beslissingen ook geen enkele zin en is het ook van geen waarde als je aan anderen vraagt wat zij vinden dat je moet doen. Want anderen hebben hun eigen set van gedachten, gevoelens en overtuigingen en die zijn per definitie anders dan die van jou. En daarmee is het niet mogelijk dat iemand anders voor jou kan bepalen wat goed voor jou is. Dat kun je echt alleen maar zelf.

Wat betekenen dingen voor jou?

Stel dat je bijvoorbeeld een bepaalde droom krijgt en je kunt je de inhoud van de droom nog levendig herinneren. Dan kun je wel aan een ander vragen wat dat betekent, maar in feite gaat het erom dat je jezelf vraagt, wat de droom voor jou betekent. Oftewel: Als toeval niet bestaat, waarom wil deze droom in mijn werkelijkheid zijn. Het antwoord op die vraag zit in jezelf. Nooit in de ander. Als je die vraag aan je hart, aan je lichaam vraagt, dan zal het antwoorden. Je hart zal altijd antwoorden in korte heel duidelijke antwoorden. Soms maar met een enkel woord of een enkele zin. Zodra er een heel verhaal komt, kun je er meestal zeker van zijn dat je hoofd aan het woord is. Je hart legt niet uit en verklaart niet. Ze geeft gewoon heel duidelijk de richting aan. De oefening die onderaan in dit artikel is opgenomen helpt je om in contact met je hart te komen en uit je hoofd/je denken te gaan.

Spontane intuïtie

Soms komt intuïtie spontaan. Dat herken je vast zelf ook wel. Zo heb ik met een van mijn vriendinnen een lijntje. Als ik me rot voel, belt zij mij. Zonder dat ik haar dat heb verteld. Of we bellen elkaar op hetzelfde moment. Ook met mijn dochter heb ik iets vergelijkbaars. We denken dan soms aan dezelfde dingen of zeggen dezelfde dingen.  Deze vorm van intuïtie is een meer spontane vorm van intuïtie. Maar je kunt ook bewust contact maken met je intuïtie met behulp van hartcoherentie.

Onderbuikgevoel

Wat ook een vorm van spontane intuïtie is, is als je een bepaald onderbuik gevoel bij iets hebt. Je kunt iets niet weten en/of je weet het ook niet, maar iets in je zegt dat het wel of juist niet klopt. Zo weet je bijvoorbeeld binnen drie seconden of je iemand aardig vindt of niet. Je hart weet dat gewoon zonder er over te hoeven denken. En hoewel je daarvan kunt zeggen dat het oordelend of veroordelend is, is het toch zo dat je hart je vertelt dat er op dat moment voor jou niet een goeie klik is.

Niet luisteren naar je buikgevoel

De meesten van ons hebben vooral geleerd dit te onderdrukken en er niet naar te luisteren. En hoewel je het oordeel er in principe uit kunt halen, en ik raad je ook zeker aan dat te doen, is het wel belangrijk om deze gevoelens serieus te nemen. Het feit dat jij dat gevoel hebt, wil niet perse zeggen dat er wat met die ander aan de hand is. Het kan ook gewoon zijn dat die ander iets in jou triggert wat voor jou niet goed is. Of dat de ander een boodschap heeft over iets dat jij in jezelf ontkent. Maar wat niet betekent dat die ander niet deugt.

Oergevoel

Intuïtie is een vermogen wat we al sinds mensenheugenis hebben en dat is maar goed ook. We konden immers in de oertijd niet eerst uitgebreid koffie met iemand gaan drinken om te kijken of we hem aardig vonden of niet. Want dan liepen we het risico dat niet te overleven.  Het is daarom ook een belangrijke vaardigheid, die velen van ons helaas hebben afgeleerd. Misschien wist je het niet, maar vrouwen hebben de vaardigheid om binnen drie minuten te ‘weten’ of een man een juiste partner voor haar is. Alleen is de druk van buitenaf vaak zo groot dat we er niet meer goed naar luisteren. En daarnaast laten we ons ook veel te veel beïnvloeden door de kakofonie aan gedachten in ons hoofd.

Ik kan altijd nog scheiden

Ik kan me nog herinneren dat ik ooit op mijn trouwdag dacht en wist: dit gaat niet werken en goed komen, maar ik kan altijd nog scheiden. Wat uiteindelijk ook is gebeurd. Ik was daar niet trouw aan mezelf. En hield ook niet genoeg van mezelf om mezelf daarin serieus te nemen. Ik was veel te bang voor de reactie van de buitenwereld en daarnaast bang om alleen ‘over’ te blijven. Met als prijs dat ik weer een stuk van mezelf kwijt raakte. Luisteren naar wat je hart je vertellen wil en daar uiteraard ook naar handelen is cruciaal om gezond en gelukkig te worden/zijn. Hoe doe je dat nou dat luisteren naar je hart? Hoe maak je die verbinding? Hoe creëer je die hartcoherentie.

Oefeningen voor hartcoherentie

Ik heb daarvoor twee oefeningen voor je. Een langere versie van ongeveer twintig minuten en kortere van een paar minuten. Hoewel uiteraard niks moet en ik je uitnodig om vooral voor jezelf na te gaan wat het voor jou doet, ben ik er wel van overtuigd dat het je veel gaat opleveren als je deze oefening minimaal twee keer per dag doet.

Hartcoherentie langere versie van ruim 20 minuten

Hartcoherentie kortere versie van vier minuten

Rust en vrede in jezelf vinden?

Jezelf steeds beter leren kennen en het contact met je lichaam leren herstellen? Meld je dan aan voor de 8 weekse online training Liever Gelukkig met Mindfulness.

Of download mijn gratis E-book: Liever Gelukkig met mindfulness of een van mijn andere gratis E-books.

Geleide meditaties - visualisaties

Gratis meditaties

Meditatie brengt rust en kalmeert je gedachten. Door te mediteren ontdek je hoe je afstand kunt nemen van de vaak negatieve gedachten die ontelbare keren in je bewustzijn voorbij komen. In plaats van energie te steken in die gedachten, verzoen je het denken met je bewustzijn, met je bewuste ik, dat altijd gezond, compleet en heel is. Via meditatie maak je verbinding met wie je werkelijk bent en ontdek je wat voor jou de wezenlijke dingen in je leven zijn. Download gratis meditaties.

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen