Angst en andere negatieve emoties
18 juni 2019 
in Angst

Angst en andere negatieve emoties

In dit artikel wil ik dieper in gaan op een aantal negatieve emoties en je meenemen in een andere meer constructieve betekenis ervan. Negatieve emoties zijn op angst gebaseerde emoties. De kans is vrij groot dat je je niet bewust bent van het feit dat in werkelijkheid je angsten niets meer zijn dan een verzinsel van je denken. Je angsten bestaan in feite alleen maar in je hoofd, in je denken. Angst is in de meeste gevallen een herhaling van oude, meestal al zeer jong aangeleerde programma’s, die je steeds opnieuw herhaalt. Het zijn illusies, waandenkbeelden. En ze maken je meestal niet gelukkig… Integendeel! Om daarin verlichting te vinden is het handig om je waandenkbeelden, want dat is dus wat die angsten zijn, op te lossen. Volgens het Zen Boeddhisme hebben we allemaal als levensdoel om voorbij die waandenkbeelden te komen en in vrede met onszelf te leren zijn. Nu hoef je uiteraard geen Zen boeddhist te zijn om toch vrede in jezelf te (willen) ervaren.

In het artikel Pijn en Plezier als sturend mechanisme lees je hoe bepalend angst in ons leven is.

Anders kijken naar negatieve emoties

In dit artikel ga ik de meest voorkomende op angst gebaseerde emoties bij langs. En bij iedere emotie stel ik steeds dezelfde vragen. Die vragen kunnen je helpen op een andere manier naar hetzelfde te kijken. Ze helpen je bewuster te worden van de waandenkbeelden die je hebt over bepaalde situaties en emoties. Uiteraard gaat het alleen maar lezen van dit artikel er niet voor zorgen dat ineens alles verandert. Om een andere werkelijkheid te creëren en de kwaliteit van je leven te verbeteren, zul je wel in beweging moeten komen. Niets doen zorgt ervoor dat alles blijft zoals het is. Zoals Einstein het al lang geleden zei: Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.

In gesprek gaan met je angst

Als je het gesprek aangaat met je angsten en gaat onderzoeken wat de boodschap van je angst is zul je verlichting kunnen gaan ervaren. Maar je moet er dus wel wat voor doen. Je zult in dat proces je angst tegen komen en misschien wel geen idee hebben van hoe en misschien zelfs wel of het zal gaan werken. Je zult de moed moeten hebben om ondanks dat in beweging te komen. Moed groeit namelijk door te doen. Angst groeit door uit te stellen. De oorzaak van alle problemen, echt waar alle problemen is uiteindelijk angst. Angst is altijd de onderliggende oorzaak. Daarom is angst ook de plek waar we beginnen om je problemen op te lossen. En dan nu de eerste angst.

Het is jouw schuld

Wat is de angst onder de neiging de schuld buiten jezelf te leggen? De eerste van de op angst gebaseerde emoties is de schuld van wat er in jouw leven is buiten jezelf leggen. Als je anderen de schuld geeft van wat er in jouw werkelijkheid is dan zit je op de achterbank van jouw levensbus. En speel je de rol van slachtoffer. Slachtoffer spelen is misschien op dit moment in je leven voor jou makkelijker dan de verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid nemen voor wat er in jouw leven en werkelijkheid is. Anderen de schuld geven levert vooral zelfmedelijden op. Maar het gaat je echt niet gelukkig maken. Als je anderen de schuld geeft van wat er in jouw werkelijkheid is, hoef je niet in beweging te komen en kun je je als slachtoffer blijven gedragen. Maar het betekent ook dat je afhankelijk blijft van wat anderen doen in hoe jij je voelt. Doen ze iets waar jij niet blij van wordt, dan kun je ze wel de schuld geven, maar je blijft je er rot bij voelen. Totdat je de verantwoordelijkheid gaat dragen voor wat er is. En de regie gaat nemen en bewuste keuzes gaat maken om jouw leven vorm te geven.  Als je eerlijk naar jezelf kijkt. Wie of wat geef jij dan de schuld van wat er in jouw werkelijkheid is? En wat is de echte onderliggende angst? Waar ben je in feite bang voor? En is die angst een terechte angst? Of bestaat hij vooral in jouw hoofd, in jouw denken? En minstens zo belangrijk: Welke behoeften zijn er die in deze situatie niet zijn vervuld? Wat is je verlangen in deze situatie? En wat is jouw rol in deze situatie waardoor jij een conflict in jezelf creëert? Wat kun jij doen of aan jezelf geven waardoor je meer innerlijke rust en vrede in jezelf ervaart?

Behoefte aan controle

Wat is de angst onder de behoefte aan controle? De volgende op angst gebaseerde emotie is behoefte aan controle. Wat is de angst onder de behoefte aan controle? Wie of wat probeer jij te beheersen en/of te overheersen? Wat is van je behoefte aan controle de echte onderliggende angst? Waar precies ben je bang voor? En welk gevoel probeer je te vermijden te voelen door controle uit te willen oefenen? Is je angst een terechte en reële angst? Welke niet ingevulde behoeften zorgen ervoor dat je de noodzaak voelt om controle te willen hebben? Wat is je verlangen in deze situatie?  Wat kun je zelf direct doen om meer in vrede met jezelf te zijn? Wees je bewust van wat je waar voelt in je lichaam en onthoud wat je ervaart. Kun je de gedachte dat je alles onder controle moet hebben loslaten en vervangen door een andere meer helpende gedachte?

Meer lezen over loslaten? Lees verder in het artikel: Loslaten om ruimte te krijgen.

Bezorgdheid of ongerustheid

Wat is de angst onder de bezorgdheid of ongerustheid? We gaan nu door naar de volgende op angst gebaseerde emotie: bezorgdheid of ongerustheid. Bezorgdheid of ongerustheid over wat er nog niet is, maar wel komen gaat. Bezorgdheid of ongerustheid is een angst voor de toekomst en een angst voor het onbekende. Deze angst gaat vaak gepaard met een zekere mate van spanning in je spieren. Vaak doen we ons best om de angst niet te hoeven voelen door onszelf af te leiden door druk te doen. Door jezelf af te leiden hoef je niet te voelen wat wel gevoeld wil worden. Jezelf afleiden door veel te doen is een van onze onbewuste strategieën om pijn te vermijden. Om hierin verandering te brengen is de eerste vraag is weer: Wie of wat zorgt ervoor dat je je ongerust of bezorgd voelt? Als je kijkt naar wat het probleem is onder je angst, wat is het dan waar je echt bang voor bent? En is die angst reëel en terecht? Wat doe jij waardoor die angst toeneemt of ontstaat? En wat kun je doen om dit patroon te doorbreken en er hier en nu voor te kiezen iets te doen wat je gevoel voor innerlijke vrede en harmonie doet toenemen? Oftewel: Wat kun je nu meteen doen om meer in vrede met jezelf te zijn? Kun je de gedachte dat er iets ergs gaat of kan gebeuren vervangen door een meer helpende gedachte? 

Weerstand

Wat is jouw angst onder weerstand? De volgende op angst gebaseerde emotie is weerstand. Weet je in veel gevallen is het niet het lijden zelf, maar je weerstand ertegen dat er voor zorgt dat je lijdt. Want weerstand is een heel sterke energie en alles waar je energie in steekt heeft de neiging groter te worden… Vraag jezelf eens af: In welke situatie en tegen welke mensen schiet ik in de weerstand? Waar kom ik tegen in verzet? Waar heb ik een nee op? Van welke situatie wil ik dat het anders is dan het is? En van welke mensen wil ik dat ze anders zijn dan ze zijn? En vervolgens: Wat is het dan precies wat jou van streek maakt in de manier waarop het is? En in reactie op je weerstand, wat is de onderliggende echte angst? Wat is waar het nu echt om gaat? Is die angst een terechte angst? En welke niet ingevulde behoefte speelt hierin een rol? Wat doe jij in deze situatie precies waardoor je een conflict in jezelf creëert? En wat je kun hier en nu doen om meer vrede en harmonie in jezelf te vinden?

Meer over weerstand kun je lezen in het artikel: Weerstand en acceptatie

Vrouw die met haar hoofd tegen de glazen muur loopt

Haat

Wat is de angst onder de haat? De volgende op angst gebaseerde emotie is haat. Aan wie heb je een hartgrondige hekel? Of wie haat je zelfs? Je ex vrouw of man? Je baas? Iemand die je in het verleden belazert heeft? Haat is een poging om je af te scheiden van de persoon waar je een hekel aan hebt. In de kwantumfysica (de nieuwe natuurkunde) is via de energie alles met alles verbonden. En als alles met alles verbonden is en de buitenwereld alleen maar weerspiegeld wat er in jou is, is het nodig dat je deze emotie in balans brengt als je niet (al of niet in een volgend leven als je daarin gelooft) opnieuw voor hetzelfde probleem wilt komen te staan. Ook als je naar haat kijkt vanuit het perspectief van de universele wet van de aantrekkingskracht, is het belangrijk je bewust te zijn dat alles wat je aandacht geeft groter wordt. Hetgeen betekent dat als je er angst of weerstand in steekt je er meer energie in steekt en je er dus meer van creëert in je leven. Je trekt aan wie jij bent en waar je energie in steekt. En daarmee creëer je precies dat wat je niet wilt. Als je haat zaait, zul je haat oogsten. Je zult altijd die kwaliteiten aantrekken die in je zitten. Dus als je meer in balans wilt zijn zul je moeten leren dealen met je eigen emoties. Laten we eens kijken naar aan wie jij een hekel hebt of wie jij haat. Wat is de onderliggende echte angst? Is die angst een reële en terechte angst? En in welke behoefte is niet voorzien ten aanzien van deze haat? Wat doe jij waardoor je dit conflict in jezelf creëert? Wat kun je nu doen om meer vrede in jezelf te creëren?

Wraak

Wat is de angst onder het verlangen naar wraak? De volgende op angst gebaseerde emotie is het verlangen naar wraak. Wie zou jij graag zijn verdiende loon zien krijgen? Alles wat we net bij de emotie haat hebben geconstateerd is vergelijkbaar van toepassing op de werkelijk ziekmakende emotie wraak. Als jij wraak wilt nemen of iemand graag zou zien lijden dan wordt het tijd om je aandacht te richten op je onderwerp van wraak. Wat is de echte onderliggende angst? Is die angst terecht en reëel? Welke niet ingevulde behoeften spelen in deze situatie een rol? Of speelden eerder in je leven een rol? Wat doe jij of heb je gedaan waardoor je een innerlijk conflict hebt op dit onderwerp? En wat kun je hier en nu doen om meer vrede in jezelf te creëren.

Boosheid

Wat is de angst onder de boosheid? De volgende op angst gebaseerde emotie is boosheid. Boosheid is net als alle andere hier genoemde emoties in feite een gemaskeerde emotie. Oftewel het gaat niet waar het echt over gaat. Je wordt alleen maar boos als je niet krijgt wat je wilt. Of wanneer je goedkeuring of controle wilt. Dus als de dingen niet gaan zoals jij wilt dat ze gaan. Laten we eens kijken naar wie of wat het onderwerp van jouw boosheid is. En wat is de ware angst eronder? Is de angst reëel? Welke niet ingevulde behoefte speelt een rol? Wat kun je hier en nu doen om meer harmonie in jezelf te ervaren? Meer lezen over boosheid kun je in het artikel: Boosheid de baas 

Jaloezie 

Wat is de angst onder jaloezie? Jaloezie is een emotie die gerechtvaardigd lijkt door een mentale positie die je je eigen hebt gemaakt. Ik bedoel daarmee dat je jezelf een set overtuigingen hebt eigen gemaakt waarmee je voor jezelf probeert te rechtvaardigen wat er volgens jou zou moeten gebeuren. Die mentale positie op grond van je overtuigingen is gebaseerd op jouw geloof dat je iets of iemand anders buiten jezelf nodig hebt om heel en compleet te zijn. Je bent daar zelfs zo van overtuigd dat het lijkt alsof je hele bestaan er vanaf hangt. In werkelijkheid weet je natuurlijk zelf ook wel dat dat niet zo is. Maar dat het iets is dat je jezelf hebt wijs gemaakt. En je weet ook dat als jaloezie wordt toegestaan zichzelf compleet te manifesteren dat je anderen juist van je af stoot met je jaloezie. En daarmee precies je onderliggende angst waar maakt…. Dus laten we nu naar jaloezie kijken. Wie of wat maakt jou jaloers? Wat is de echte angst daaronder? Is die angst reëel en terecht? Welke niet ingevulde behoeften zitten er onder je jaloezie? Wat doe jij hierin waardoor je een conflict in jezelf creëert? En wat kun je hier en nu vandaag nog doen om meer rust, vrede en harmonie in jezelf te ervaren?

Meer over hoe je kunt omgaan met jaloezie kun je lezen in: Jaloezie: Hoe je kunt omgaan met jaloezie.

Behoefte aan goedkeuring

Wat is de angst onder de behoefte aan goedkeuring? De volgende op angst gebaseerde emotie is de behoefte aan goedkeuring. Van wie heb jij goedkeuring nodig? Van wie verwacht je steeds complimentjes en erkenning en waardering. Als je leeft op de goedkeuring van anderen leef je in feite het leven van anderen en kun je zelf nooit zijn wie je werkelijk bent. Omdat je denkt dat het nooit goed genoeg is als je niet de goedkeuring van anderen hebt of krijgt. Deze noodzaak om jezelf afhankelijk te maken van de goedkeuring van anderen zorgt ervoor dat je je eigen identiteit verliest. En uiteindelijk maak je daarmee precies datgene waar je bang voor bent. Want uiteindelijk zul je in je eigen ogen nooit goed genoeg zijn. Laten we eens kijken naar jouw behoefte aan goedkeuring: Wiens goedkeuring heb jij nodig? Als je kijkt naar je behoefte aan goedkeuring, wat is dan de echte angst eronder? Is die angst gerechtvaardigd? Welke niet ingevulde behoefte speelt een rol? Welke actie kun je ondernemen om meer rust, vrede en harmonie in jezelf te creëren? 

Hebberigheid

Wat is de angst onder je hebberigheid? De volgende op angst gebaseerde emotie is hebberigheid. In welk opzicht ben jij hebberig? Hebberigheid gaat over de angst om niet genoeg te hebben. Hebberigheid gaat over leven vanuit schaarste en gebrek. Met daarin een verlangen naar meer, waarbij je niet meer in staat bent de onbenulligheid van je verlangen naar meer te zien. Hebberigheid gaat ook over je voorbereiden op je leven. Over meer in de toekomst leven. In plaats van je leven in het hier en nu te leven. Wat zijn de primaire gebieden waar jij je hebberigheid tegen komt? In reactie op je hebberigheid: Ga eens na wat de werkelijke angst is onder je hebberigheid. Is die angst een terechte angst? Welke niet ingevulde behoeften spelen een rol in deze situaties en gebieden? Wat doe jij precies waardoor je een innerlijk conflict in jezelf creëert. En wat kun je hier en nu precies doen om meer rust en harmonie in jezelf te creëren?

Verlegenheid/geremdheid

Wat is de angst onder je verlegenheid? De volgende op angst gebaseerde emotie is geremdheid/verlegenheid. Geremdheid en verlegenheid komt vooral veel voor bij seks, het ontmoeten van nieuwe mensen, voor een groep mensen staan, en ook wel om uit te komen voor wat je werkelijk denkt en voelt. Verlegenheid en geremdheid is een mentale blokkade van angst om je te gedragen op een onconventionele manier. De angst om anders dan anderen te zijn. Een gevolg van wat andere mensen van je zullen denken. Of de angst hoe ze zullen reageren. Ga voor jezelf eens na: Wat zijn jouw primaire gebieden van verlegenheid/geremdheid? En wat is met betrekking tot je geremdheid/verlegenheid je echte angst? Is die angst terecht? Welke onderliggende behoefte is niet ingevuld met betrekking tot deze angst? Wat doe jij waardoor je dit conflict in jezelf creëert? En wat kun je hier en nu doen om meer innerlijke rust en vrede aan jezelf te geven?

Frustratie

Wat is de angst onder je frustratie? De volgende op angst gebaseerde emotie is frustratie. Wie of wat frustreert je? Frustratie is het negatieve gevolg van niet ingeloste verwachtingen die je koestert. Wanneer je zelfactualisatie nastreeft zul je moeten leren om zonder verwachtingen te leven. Wanneer je zonder verwachtingen leeft zul je onmogelijk frustratie kunnen ervaren. Als je verwachtingen hebt en je ervaringen voldoen niet aan je verwachtingen, zul je teleurgesteld raken. Het gevolg daarvan is dat je niet meer van de ervaring kunnen genieten voor wat hij is. Frustratie en teleurstelling ervaren we het meest in relatie tot andere mensen. En Iedere keer dat je verwacht de ander te zijn zoals jij wilt, (en misschien zelfs wel zoals jij bent) ben je op weg naar een conflict. Dus laten we eens naar je verwachtingen kijken. Wie of wat frustreert je? En kun je een patroon ontdekken in je frustratie? Wat is de echte angst onder deze frustraties? Is die angst terecht? Welke niet ingevulde behoefte speelt een rol? Wat doe je waardoor je dit innerlijke conflict creëert? Wat kun je hier en nu doen om jezelf beter te voelen?

Meer over frustratie kun je lezen in het artikel: Frustratie als motivatie

Nijd

Wat is de angst onder je nijd? De volgende op angst gebaseerde emotie is nijd. Wat of wat benijd jij? Gaat je nijd om iets of iemand die meer bezit dan jij? Of heeft iemand een betere gezondheid of relatie dan jij? Of misschien een mooier lichaam? Of geniet meer aanzien of heeft meer geld? Of een betere baan of ervaart meer geluk en tevredenheid? Dan is je echte probleem het feit dat je jezelf vergelijkt met anderen. We hebben allemaal al heel jong in ons leven geleerd om onszelf te vergelijken. Maar als je stopt met vergelijken, dan verdwijnt je nijd. Dus laten we eens kijken naar deze emotie. Wie of wat benijd je? Wat is de echte angst onder je nijd. Is je angst terecht. Welke onderliggende niet ingevulde behoefte speelt een rol? Wat doe jij zelf waardoor je dit innerlijk conflict ervaart? Wat kun je vandaag nog doen om je weer beter te voelen?

Bezitterigheid 

Wat is de angst onder je bezitterigheid? De volgende op angst gebaseerde emoties is bezitterigheid. Ten aanzien van wie gedraag jij je bezitterig of voel je je bezitterig. Je vriend of vriendin, je partner, je huis, je auto? Dit gaat over een vorm van onzekerheid die zichzelf in stand houdt. De eigenaar heeft het nodig om meer te bezitten, meer geld, meer mensen, meer macht, meer van alles. Als je de noodzaak voelt om iemand te bezitten dan zal het object van je verlangen altijd een vorm van paradox, van tegenstelling ervaren. Aan de ene kant is er het compliment dat ervaren wordt door de waardering van de ander, maar er zal ook altijd het verlangen naar vrijheid zijn. Vaak zal een overweldigend verlangen om iemand te bezitten zijn ontstaan door een gevoel van gemis, van schaarste. Zelfs als het onderwerp van gemis of de schaarste niet direct zichtbaar of bekend is. het gevolg daarvan is dat je steeds meer probeert vast te houden aan van alles om te voorkomen dat je dat ook kwijt raakt. Laten we kijken naar je bezitterigheid. Over wie of wat voel je je bezitterig? Wat is de onderliggende angst onder je bezitterigheid? Is die angst terecht? En welke onderliggende behoefte speelt of spelen een rol onder je bezitterigheid? Wat doe je zelf waardoor je dit innerlijk conflict creëert? Wat kun je hier en nu doen om meer vrede en rust in jezelf te creëren?

Onzekerheid 

Wat is de angst onder je onzekerheid? De volgende op angst gebaseerde emoties is onzekerheid. Het leven is onzeker. Liefde is onzeker. Iedereen beweegt zich altijd van het bekende naar het onbekende. Van veilig naar onveilig. En hoe bewust je je daar ook van bent, het zal er nooit door veranderen. Onzekerheid is een integraal onderdeel van ons leven hier op aarde. Als je volledige veiligheid zou ervaren doordat je precies zou weten wat er allemaal gaat gebeuren, vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand en volgend jaar… Je zou je heel snel verveeld gaan voelen. De echte uitdaging schuilt in hoe je naar onzekerheid kijkt. Het is namelijk het onbekende en die onzekerheid dat ons het gevoel geeft dat we leven en waar we ons bij tijd en wijle opgewonden door voelen. Het is de stimulans die het leven waard maakt om geleefd te worden. Kijk maar eens terug naar de momenten in je leven waarin je echt voelde dat je leefde. De spanning, de sensatie, de prikkel, die je toen voelde. Misschien ben je wel eens in de achtbaan geweest. Of haal je nog maar eens de beginfase van je liefdesrelatie(s) voor de geest. En de vlinders die je in je buik voelde. Of misschien heb je iets heldhaftigs gedaan, iemand gered of iets dergelijks. Of misschien toen je je eigen bedrijf begonnen bent of een nieuwe baan. Onzekerheid is niet weten hoe het leven gaat uitpakken. Maar als je zou weten hoe het zou uitpakken zou je er geen bal meer aan vinden en zou  je leven saai en voorspelbaar zijn. Oké, laten we nu eens kijken naar waar je je onzeker over voelt. Wie of wat zorgt ervoor dat je je onzeker voelt? Wat is de echte angst onder de onzekerheid? Is die angst terecht? En in relatie tot die angst wat doe jij waardoor er een innerlijk conflict in je leven ontstaat? Wat kun jij direct doen waardoor je meer harmonie en vrede in jezelf gaat ervaren?

Meer lezen over wat je bij onzekerheid kunt doen: Lees verder in het artikel: Onzekerheid Tips

Vrouw die om een hoekje van een muur kijkt

Schuldgevoel

Wat is de angst onder je schuldgevoel? De volgende op angst gebaseerde emotie is schuldgevoel. Schuldgevoel is proberen iets goed te maken waarvan je vindt dat je het in het verleden verkeerd hebt gedaan of waarvan je denkt dat je het verkeerd hebt gedaan. Schuldgevoel remt je altijd in zekere mate en het zorgt er voor dat je teveel energie steekt in je gedachten. Het gevolg is dat elke keer dat je er weer aan denkt je nog meer negatieve programmering van je hersenen creëert. Schuldgevoel is daarmee overduidelijk zelfdestructief. Er zijn ongeveer tien primaire gebieden waarin we de neiging hebben ons schuldig te voelen.

  1. Schuldgevoel als gevolg van religieuze overtuigingen
  2. Schuldgevoel van ouders die zich ten opzichte van hun kinderen tekort voelen schieten
  3. Schuldgevoel als gevolg van vreemdgaan
  4. Schuldgevoel als gevolg van seksuele daden
  5. Schuldgevoel omdat je iemand in het verleden gekwetst hebt
  6. Schuldgevoel omdat je iemand verwaarloosd hebt
  7. Schuldgevoel omdat je iemand had kunnen helpen maar het niet hebt gedaan
  8. Schuldgevoel op filosofische gronden
  9. Schuldgevoel als gevolg van het feit dat je ergens te laf in was
  10. Schuldgevoel omdat je je in een bepaalde situatie wreed hebt gedragen 

Laten we nu eens kijken waar jij nog schuldgevoel met je mee draagt. Waar voel jij j nog schuldig over? En wat is de werkelijke angst onder het schuldgevoel? Is die angst terecht en reëel? Welke niet ingevulde behoeften heb je in relatie tot dit schuldgevoel?

Wat doe jij waardoor je dit innerlijk conflict creëert? Wat kun je doen om meer innerlijke harmonie, innerlijke vrede te ervaren?

Overige angsten

We hebben nu diverse op angst gebaseerde emoties eens nader bekeken. Hoewel we niet alle angsten gehad hebben. Er is bv. nog de angst om verantwoordelijkheid te dragen of de angst om je te committeren. Angst voor intimiteit. En wat dacht je van de angst voor succes? En natuurlijk ook de angst om te mislukken. Wat je angst ook is, je kunt steeds dezelfde vragen gebruiken om voor jezelf na te gaan waar jouw triggers, je obsessies, je neigingen en niet te vergeten je verslavingen liggen. Want of je het nu leuk vindt of niet. Ook dat is uiteindelijk allemaal gebaseerd op angst. Ik ben ongetwijfeld niet volledig in mijn opsomming van angsten. Er zullen vast nog meer angsten zijn die nu even niet in mijn bewustzijn aanwezig zijn. Maar als je er last van hebt zul je ze vast herkennen. Als jij je bewust wordt van wat jouw negatieve emoties zijn en ook al staat hij er hier niet tussen, stel jezelf steeds dezelfde vijf vragen. Je zult je eerst bewust moeten worden/zijn van wat er gaande is. Zonder dat kun je niets veranderen.

Meer over veranderingsprocessen kun je lezen in het artikel: Veranderingsproces in fasen

een goudvis die uit de kom springt

Herken en erken je angst

Door je angsten te beginnen te herkennen en erkennen kun je een begin maken met het oplossen ervan. Je kunt je waanideeën kwijt raken. En een begin daarin kun je hier en nu vandaag al maken door het ontmaskeren van de gemaskeerde emoties die een diepere angst weerspiegelen. Stel jezelf de vragen en kijk de tijger (jouw angst) in de ogen. Wees je bewust dat het in feite een klein poesje is waar je met behulp van je denken een tijger van hebt gemaakt. Ga in gesprek met je angst. Neem je angst serieus, maar geef haar niet de macht over jezelf. 

Angstige gedachten

Wat in dit proces belangrijk kan zijn is dat je je realiseert dat het niet meer dan angstige gedachten zijn. En gedachten komen en gaan. De hele dag door. En het zijn de gedachten waar je de meeste energie in steekt die jouw werkelijkheid bepalen. Je kunt niet verhoeden dat er angstige gedachten voorbij komen. Je gedachten komen voort vanuit je onbewuste blauwdruk. Van de optelsom van al je conditioneringen. Maar je blauwdruk ligt niet vast. Je kunt er daar waar je last hebt van je conditionering verandering in aan brengen. Het herkennen en je bewust worden van dit proces is al een eerste belangrijke stap. En vervolgens bewust kiezen voor meer helpende en steunende gedachten is wat je kan helpen dit proces te keren. Net als jezelf trainen om meer mindful te worden.

Tips over hoe om te gaan met je angst vind je in het artikel: Angst, tips voor als je bang bent.

Twee voeten die niet weten of ze links of rechtaf moeten

Zelfvertrouwen voor vrouwen


Als zelfvertrouwen nog niet zo vanzelfsprekend voor je is, meld je dan vandaag nog aan voor de 12 weekse online training Zelfvertrouwen voor Vrouwen (ook voor mannen geschikt :-)). Met iedere week een extra bonus. Alle lessen zijn niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren of te kijken en te luisteren, mocht je geen 'lezer' zijn.

Gratis e-book Liever Assertiever downloaden?


Meer informatie over hoe je grenzen stelt en goed voor jezelf kunt zorgen zonder de ander daarbij uit het oog te verliezen? Vraag dan mijn gratis E-book Liever Assertiever aan of een van mijn andere gratis E-books.

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen