Relaties: Boosheid de baas
11 augustus 2015 
in Emoties

Relaties: Boosheid de baas

Word jij gemakkelijk boos of heb je veel boze mensen in je omgeving? 

Boosheid is een sterke energie en emotie, maar is feitelijk niets anders dan een verdergaande vorm van frustratie, die soms veel spanning en stress oproept. Boosheid is een aangeleerde vorm van gedrag. Je wordt namelijk niet boos geboren, maar in feite boos 'gemaakt'. Als baby worden in een 'normale' situatie je behoeften vrij snel bevredigd. Je hebt honger. Je huilt en mama komt met melk. Je voelt je alleen. Je huilt en mama of papa komt je knuffelen. Enz. Geen enkele reden voor boosheid dus.

Boosheid is een niet ingevulde behoefte

Dat duurt alleen niet zo heel erg lang. Want al vrij snel moet je leren om met een lepel of mes en vork te eten. Je mag niet meer in je luier poepen, maar moet op het potje. En langzamerhand leer je dat je je moet aanpassen aan allerlei situaties, aan school, je vader en moeder en aan van andere mensen uit je omgeving. Je leert dat je je moet beheersen. Frustratie over een niet ingevulde behoefte mag er vaak niet zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat je leert om jezelf in bepaalde situaties te beheersen, maar een gevoel van boosheid of frustratie heeft je ook iets te zeggen. Vraag jezelf als je boos bent maar eens af: Waarom ben ik eigenlijk zo boos? Wat heeft de boosheid me te zeggen? Wat is de boodschap van mijn boosheid? In plaats van in je automatisch geconditioneerde reactiepatroon te schieten en onmiddellijk te handelen en te communiceren vanuit boosheid.

Je boosheid overstijgen

Door jezelf die vraag te stellen overstijg je de boosheid en kun je haar gemakkelijker tot je bondgenoot maken. Boosheid is net als andere emoties een vorm van energie en niets meer dan dat. Boosheid is wel een heel sterke energie, dat dan weer wel. Je kunt als je je boosheid goed gebruikt er soms op de korte termijn veel door voor elkaar mee krijgen.

Boosheid reguleren

Als je je boosheid goed reguleert laat boosheid je zien dat je je soms terecht ergens zorgen over maakt. Of er is sprake van iets of iemand die in je grensgebied zit of misschien zelfs al over je grens heen is. En de sterke energie geeft je dan net een flinke zet in de richting om een situatie waarover je je vervelend voelt aan te pakken. Er is altijd sprake van een onderliggende niet ingevulde behoefte. En het is belangrijk om je bewust te worden wat die onderliggende behoefte is. Als je je bijvoorbeeld in een bepaalde situatie buitengesloten voelt en je wordt boos op de oneerlijkheid daarvan, dan los je de situatie niet op door boos te worden. Je bewust worden van je verlangen om er bij te horen kan een eerste stap zijn in de richting van het creëren van een productievere oplossing ervan. Van het in plaats van tegen de buitenwereld aan te schoppen beter voor jezelf te gaan zorgen.

Boosheid oplossen in je binnenwereld

Als je je realiseert dat je je boosheid ook in je binnenwereld op kunt lossen, dan zul je met je boosheid in de buitenwereld geen schade (voor jezelf en anderen) mee aanrichten. Het feit dat jij je buitengesloten voelt weerspiegelt de niet ingevulde behoefte aan verbondenheid in jou. Wanneer je je dat bewust bent, dan kun je in plaats van boos te worden op iets of iemand anders, zoeken naar een manier om die behoefte ingevuld te krijgen.

Hoe kan ik liever voor mezelf zijn?

En een belangrijke vraag daarin is dan: Hoe kan ik mezelf geven wat ik nu van de buitenwereld niet ontvang? Je niet verbonden voelen in de buitenwereld weerspiegelt namelijk ook dat jij je niet verbonden voelt met jezelf. Wanneer je goed in verbinding staat met jezelf en met wat jij voelt en nodig hebt, en je goed voor jezelf zorgt, zul je veel minder gevoelig zijn voor wat er op dat punt in je buitenwereld gebeurt. Je zorgt dan gewoon goed voor jezelf. Dat maakt je veel minder 'kwetsbaar' voor wat er in je buitenwereld plaats vindt.

Boosheid en zelfmedelijden

Maar wat er in plaats hiervan meestal gebeurt is dat je aan een of andere vorm van zelfmedelijden doet. Je stapt in een oud ‘verhaal’ van arme, zielige ik en zij zijn groot en ik ben klein. Door dat te doen, vergroot je alleen maar je frustratie en zul je tot weinig effectiefs komen om haar op te lossen. En hoewel je boosheid misschien ook letterlijk zo voelt voor jou, houd je dat patroon in stand. Om de impact van je boosheid te verminderen, zul je iets moeten veranderen in hoe je tot nu toe omging/gaat met voor jou boosheid oproepende situaties.

Zoek je boosheid op

Ik wil je om die reden dan ook uitnodigen om je boosheid gewoon eens op te zoeken. Voel je boosheid gewoon eens. Boosheid kun je net als iedere andere emotie voelen in je lichaam. Dus: Waar voel je je boosheid in je lichaam? Doordat boosheid zo’n sterke energie is, zul je haar gemakkelijk kunnen gewaarworden in je lichaam. En zeg maar eens tegen jezelf: Ik voel me kwaad. Maak daarin wel onderscheid tussen: Ik BEN kwaad en ik VOEL me kwaad. Door ik VOEL me kwaad te zeggen maak je onderscheid tussen wie jij in wezen bent en wat je in het moment voelt. Door dat te doen creëer je al een bepaalde afstand tot de boosheid, die maakt dat je haar beter zult kunnen hanteren. Je hebt namelijk boze gedachten, die boze gevoelens creëren en die boze gevoelens leiden weer tot boos gedrag. Meer hierover kun je lezen in het artikel: De kracht van je gedachten.

Behoefte invullen

Als je je vervolgens richt op hoe je je behoefte ingevuld kun krijgen dan kan boosheid je enorm helpen om dat voor elkaar te krijgen. Boosheid vertelt je namelijk ook dat er iets is dat belangrijk voor jou is. Iets waarvoor je wilt gaan staan. Iets dat waarde voor jou vertegenwoordigt. Hoewel je met boosheid soms veel voor elkaar krijgt, zul je toch soms ook moeten accepteren dat je behoefte niet altijd zomaar door anderen ingevuld gaat worden. Soms is het zoals het is. En vertelt de situatie je alleen maar dat jij misschien nog iets hebt op te lossen rond dit thema.

Acceptatie

Weet je, je kunt je wel boos maken omdat je in een lange rij voor de kassa staat, maar dat helpt je niets. Realiseer je dat acceptatie dat het is zoals het is de enige keuze is, als jij tenminste met je boodschappen naar huis wilt gaan. Ontspan je op een dergelijk moment eens bewust. Haal diep adem en zeg tegen jezelf: Ik ben hier nu en ik ben rustig, geduldig en ontspannen. Ik accepteer dat ik nu boosheid voel en ik accepteer dat dit is wat er is.

Hier volgen tips om beter om te gaan met je boosheid:

1. Neem een time out

Ga weg letterlijk weg uit de situatie die de aanleiding voor je boosheid is. Verwijder je fysiek uit de situatie. Het duurt gemiddeld zo’n twintig minuten voor de adrenaline weer uit je lijf verdwenen is. En zolang je energie blijft steken in de boosheid, duurt het alleen maar langer om er weer uit te komen. Beweging helpt om de energie die boosheid genereert te gebruiken waardoor je hem sneller kwijt raakt. Dus als je kunt: kom actief in beweging. Hardlopen is prima als je boosheid ervaart. Maar gewoon wandelen of andere vormen van beweging zijn ook goed.

2. Doe een (korte) ademhalingsmeditatie

Door je aandacht in plaats van op de boosheid te richten op je ademhaling komen je gedachten weer tot rust en gaat de ergste heftigheid uit je lijf vandaan. Je hersens krijgen ook weer meer zuurstof, waardoor je ook weer beter kunt nadenken. Wil je graag een geleide oefening hiervoor? Kijk dan verder bij het artikel: Ademhalingsontspanning

3. Accepteer wat er is

Alles waar je energie in steekt heeft de neiging groter te worden. Dat betekent dat als jij energie steekt in datgene wat je boos maakt, je je boosheid alleen maar verder vergroot. Leid jezelf daarom af van wat er is en accepteer dat er is wat er is. Accepteren dat er is wat er is, betekent niet dat je niets kunt doen om je situatie beter te maken. Het betekent alleen maar dat er nu is wat er nu is. Het kan over twee minuten, een half uur of morgen allemaal wel weer anders zijn. Maar als je je niet wilt laten vangen door je boosheid zul je moeten accepteren dat je situatie nu is zoals hij is. Richt je aandacht op wat je kunt doen aan je situatie. Op wat je kunt doen om je weer beter te voelen.

4. Richt je aandacht op een gemeenschappelijke uitkomst

Boosheid brengt je in een innerlijke staat van strijd, waarbij je de neiging hebt om te gaan vechten. Door te ‘vechten’ ook al is het met woorden zul je misschien deze strijd winnen, maar de oorlog verliezen. Door via je boosheid de ander te overheersen, zal je relatie met de ander schade lijden. Op de lange termijn doet dit de relatie tekort en zal dat kunnen leiden tot het uit contact gaan. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om hard op de inhoud te zijn, maar zacht op de relatie. Dus wees duidelijk over wat jouw grens is en welke consequentie je aan die grens verbindt, maar communiceer die grens op een rustige en kalme manier, die geen ruimte voor iets anders laat.

5. Wees je bewust van je taalgebruik

Veel mensen die boosheid ervaren hebben de neiging oude koeien uit de sloot te halen. Wat uiteraard geen enkele zin heeft. Het is nog nooit iemand gelukt om het verleden te veranderen. Dus richt je aandacht in je communicatie op wat je bereiken wilt. Op wat je WEL wilt. Spreek niet in termen van altijd en nooit. Dat polariseert en maakt de strijd groter. Scheld en oordeel om die reden ook niet. Richt je in je communicatie op wat je wel wilt. Dus niet: Ik wil niet meer dat je zonder voeten te vegen het huis binnen komt. Maar: Ik wil dat je voortaan je voeten veegt als je binnen komt.

6. Luister met mededogen

Als je in een emotie als bijvoorbeeld boosheid zit, dan luister je vrijwel altijd vooringenomen. Je ziet en hoort alleen wat je wilt horen of zien. Het is hoe onze hersenen geprogrammeerd zijn te reageren. Door je dat bewust te worden of bewust te zijn, kun je daar andere keuzes in maken. Je hoeft niet te luisteren naar die ratelende innerlijke stem die vooral je boosheid voedt. Je kunt ook kiezen om goed te luisteren naar de intentie van wat de ander probeert duidelijk te maken. En je realiseren dat het oude kinderversje volledig waar is, want: Wat je zegt ben je zelf. Als de ander iets onheus doet of er is iets waardoor je je getriggerd voelt in een emotie, wees je er dan van bewust dat die ander ook in een oud verhaal zit. En hoewel het niet effectief is wat hij of zij doet, het is wel het beste van wat hij op dit moment heeft. We doen het allemaal zo goed we kunnen, maar dat is niet altijd wat het meest effectief is. En zeker niet op de langere termijn. Door met mededogen te leren luisteren en in de schoenen van de ander te gaan staan, kun je makkelijker de brug slaan naar een gezamenlijke oplossing.

7. Zoek fysiek contact

Ben je boos op iemand van wie je houdt, zoek dan fysiek contact. Fysieke aanraking verzacht de boosheid en het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Soms maken woorden ook meer kapot dan je lief is wanneer je in de boosheid zit. Even niet praten is dan beter. Het is ja zeggen tegen de relatie en wat er is. Dat is een betere uitgangssituatie om waar je boosheid door ontstaan is om te zetten naar iets beters.

8. Relativeer

Je kunt je over allerlei dingen kwaad maken, zoals het missen van je bus of een kapotte schoen of je bent je sleutel kwijt. Realiseer je wel dat als je dat in het grotere perspectief ziet dit maar kleine ergernissen zijn. Je hebt geen terminale ziekte. Er is geen oorlog uitgebroken, je hebt nog een dak boven je hoofd en je hebt nog te eten. Houd jezelf voor: er zijn altijd mensen die ergere dingen meemaken. Kijk ook eens naar waar je allemaal dankbaar voor kunt zijn of zou kunnen zijn!

9. Zet je negatieve gedachten om in positieve

Zijn je gedachten positief of juist negatief? Met negatieve gedachten creëer je een negatieve buitenwereld. Richt je aandacht vooral op wat je wel wilt bereiken. Benoem wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Wees je bewust van de kracht van negatieve gedachten en hoe je daarmee jezelf in de steek laat. Lees meer hierover in het artikel De kracht van negatief denken.

Synapsen, hersenverbindingen 

10. Wat is de winst?

Vraag jezelf eens af wat deze situatie je kan brengen? Wat is de winst ervan? Dit dwingt je hersenen om anders te kijken naar de situatie. En als je een vraag aan jezelf stelt, komen je hersenen vanzelf met een antwoord. Door naar de winst te vragen en jezelf te dwingen met een antwoord te komen, zul je gaan ervaren dat die winst er ook altijd is.  Je hersens werken als een soort computer. Stel een vraag en er komt een antwoord. Als je de neiging hebt negatieve vragen te stellen zul je ook negatieve antwoorden ontvangen. De kwaliteit van je vragen is daarmee bepalend voor de kwaliteit van het antwoord. Stel je zelf een steunende vraag en je hersens gaan voor andere antwoorden zorgen en daarmee voor andere gedachten en gevoelens.

11. Bereid je voor

Als er een specifieke situatie of persoon is die boosheid in jou triggert, ga dan voor jezelf na hoe je met die persoon of situatie om wilt gaan. Ga voor jezelf eerst na wat je wilt dat de uitkomst is. Als je jezelf deze vraag stelt en je wilt de ander te lijf gaan, dan ben je nog niet zover dat je een constructief plan kunt maken. Koel dan eerst verder af door bv. te mediteren of wat beweging te nemen. Zet je uitkomst voorop en ga voor jezelf na hoe je dat op een constructieve manier voor elkaar kunt krijgen. Hoe kun je een win-win bereiken? Welke woorden ga je gebruiken en wat is er voor nodig om de ander daarin mee te krijgen? De ander is wie hij is en heeft ook gevoelens en behoeften die hij of zij ingevuld wil zien. Als je vanuit dat perspectief kunt kijken, kun je gemakkelijker tot een win-win komen.

12. Zoek hulp

Als je regelmatig buitensporig boos bent, zoek dan hulp. Je blijft anders in dezelfde kringetjes ronddraaien, waar het lastig uitkomen is. We hebben van tijd tot tijd allemaal iemand nodig die ons helpt anders naar onszelf te kijken, omdat we allemaal onszelf op bepaalde punten vastdenken. Een buitenstaander kan je helpen objectiever naar de feiten te kijken en naar jouw interpretaties van die feiten. Hulp zoeken getuigt daarbij van inzicht, moed en volwassenheid. 

13. Dagboek voor je boosheid

Als je vaak last hebt van boosheid en woede aanvallen, dan kan het je helpen om in een dagboekje bij te houden wanneer, waar en in welke situaties je boos wordt. Onderzoek voor jezelf wat de onderliggende rode draad is die je boos maakt. Er zit vrijwel altijd een oude pijn uit je kindertijd onder. Dat boze kind in jou wil gezien en gehoord worden. En je zult waarschijnlijk de neiging hebben om het weg te sturen. In de praktijk is dat niet effectief. Die oude pijn en frustratie zal namelijk steeds terug blijven keren als je dat stuk in jezelf niet oplost. Kijk vervolgens naar de behoefte die er onder ligt en ga na hoe je jezelf kunt geven wat je destijds niet hebt ontvangen. Ook tegenwoordig steeds meer toegankelijke technieken als EFT, Emotional Freedom Technique, kunnen je helpen je emoties en in dit geval je boosheid beter te reguleren.

Omgaan met boosheid van een ander

Misschien heb je zelf minder last van boosheid bij jezelf, maar juist meer dat je niet weet hoe je met de boosheid van een ander om moet gaan. Lees dan verder in het artikel: Omgaan met boosheid van een ander

En jij?

Is er vaak boosheid in je relatie? Boosheid kan behoorlijk ondermijnend werken in je relaties. Als je het graag anders wilt en het lukt je niet alleen, dan kun je je natuurlijk ook gewoon aanmelden voor coaching.

E-book verbindende communicatie


Verbindende communicatie is de sleutel naar harmonie in je relaties. Als je zou weten en begrijpen wat er allemaal mis kan gaan in de onderlinge communicatie, dan mag het wel haast een wonder heten dat er ook nog zoveel goed gaat. Misschien ben je een natuurtalent in het communiceren en gaat het bij jou als vanzelf. Als dat niet zo is en je wilt begrijpen waarom en wilt weten wat je kunt doen om het beter te maken tussen jou en je partner, collega, kinderen, enzovoorts, download dan dit E-book Verbindende communicatie of een van mijn andere gratis E-books.

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen