Omgaan met tegenslag

Hoewel dat misschien niet altijd zo lijkt hebben we altijd keus. Iedere dag en elk moment opnieuw. Iedereen kan op elk moment van de dag kiezen en zijn keuzes bijstellen. Daar wil ik niet mee zeggen dat dat altijd makkelijk is. Want soms moet je daar heel moedig voor zijn. Moedig en trouw aan jezelf. Waarom daar moed voor nodig is? Omdat iedere keuze die je maakt consequenties heeft. En soms kunnen die consequenties grote gevolgen hebben. Gevolgen die je vooraf niet altijd goed kunt overzien. Ga maar na: De keuze voor je loopbaan, voor een huis, voor een partner, voor kinderen, het zijn keuzes die grote consequenties hebben of kunnen hebben voor hoe je leven eruit komt te zien.

Je kunt altijd terugkomen op je keuze

En hoewel sommige mensen denken dat keuzes voor altijd zijn, is er in veel gevallen de mogelijkheid opnieuw te kiezen. Je kunt altijd terugkomen op een eerder gemaakte keuze. Misschien denk je nu: Ja hoor, eerst voor kinderen kiezen (voor zover dat een keuze is uiteraard) en dan zeggen ik kies er niet meer voor. Dat is natuurlijk geen advies van mij om zo te denken, maar de realiteit laat zien dat er nogal wat mensen zijn die in een of andere vorm terug zijn gekomen op die keuze. Doordat ze bijvoorbeeld het contact met hun kind hebben verbroken. Andersom geldt uiteraard ook. Er zijn ook kinderen die met hun ouders breken. Dat zijn geen makkelijke beslissingen, daar is soms moed voor nodig. Maar als je niet ziet dat je die keuze hebt, dan maak je jezelf tot slachtoffer.

Sommige dingen overkomen je

Jaja, zeg je nu misschien. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je gewoon overkomen en waar je niks aan kunt doen. En daar valt ook wel het een en ander over te zeggen. In mijn versie van de werkelijkheid, of anders gezegd, zo ik kijk naar hoe onze werkelijkheid ontstaat en gecreëerd wordt bestaat er geen toeval. Ik kom tot die conclusie na me jarenlang uitgebreid verdiept te hebben in onder andere kwantumfysica. Of ook wel de nieuwe moderne natuurkunde. Daarin is het uitgangspunt dat alles energie en informatie is. En energie kan nooit verloren gaan, maar kan wel altijd een andere vorm krijgen. En de informatie die je in de energie steekt is bepalend voor de vorm van die energie. Vanuit dat perspectief kijkend creëren we met zijn allen gezamenlijk onze werkelijkheid. Met alles wat we denken, voelen en doen. Het is dus niet zo dat ik alleen bepaal wat er in mijn werkelijkheid is. Dat is in de huidige situatie ook overduidelijk.

Kijken naar ziekte als boodschapper

Zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die kijken naar de werkelijkheid waarin ze ziekte als iets heel ergs zien. In mijn versie van de werkelijkheid gebeurt niets voor niets en is ziekte niet wat we collectief geprogrammeerd zijn te geloven wat ziekte is. En voordat je nu begint te stuiteren… Ik ontken geen symptomen, klachten en fysieke gewaarwordingen. Maar voor mij zijn die symptomen, klachten en fysieke gewaarwordingen niets meer en niets minder dan signalen dat er ergens in het systeem van wie jij bent sprake is van onbalans. Waarbij de symptomen, klachten en fysieke gewaarwordingen signalen zijn en boodschappers zijn van wat er uit balans is. Die weer ontstaan zijn onder andere vanuit gedachten, gevoelens, gedragingen, overtuigingen etc. De definitie van ziekte is volgens Wikipedia: Ziekte is een tijdelijke lichamelijke of psychische aandoening die een organisme belemmert in het normale functioneren. Een ziek organisme is uit zijn evenwicht, er is sprake van een verstoorde homeostase. Ziekte gaat vaak gepaard met symptomen die wijzen op de abnormale toestand.

Ziekte als boodschapper

En voor mij is ziekte daarmee niets anders dan een boodschapper. Een toestand die je vertelt dat je in beweging moet komen om die balans, die homeostase weer te herstellen. De vraag is dus ook of het oordeel dat in deze definitie zit wel klopt... Is het abnormaal als het lichaam laat weten dat het gecompromitteerd wordt? Of is het abnormaal om dat als abnormaal te zien? Naja, elk oordeel roept automatisch een ander oordeel op. Dus liever maar helemaal niet oordelen, voor zover ik/we daartoe in staat zijn.... Misschien dat ik met deze kijk tegen schenen aanschop. Misschien doet het je zeer als ik deze dingen zeg. En dat accepteer en respecteer ik. Misschien wil je je zelfs wel afmelden van mijn nieuwsbrief. Ook goed. Want een van de dingen die ik in mijn leven geleerd heb is juist hoe belangrijk het is om te leren echt trouw te zijn aan jezelf. En tegelijkertijd om ook open te zijn naar jezelf en naar je omgeving. Of misschien is het nog beter om in staat te zijn jezelf te openen en te sluiten al naar gelang dat voor jou het beste is. We zijn hier om te ervaren en te leren en te genieten en we doen dat allemaal op onze eigen manier en in ons eigen tempo. Er is daarin geen beter of slechter. We hebben allemaal ons eigen pad te gaan.

Kun je zeker weten dat het waar is?

Soms als ik dit soort dingen deel is er dan wel eens de vraag: kun je zeker weten dat dat waar is? Nou nee, dat kan ik niet. Want net als iedere andere zogenaamde wetenschap is de meest basale aanname in die wetenschap precies wat het is: Een aanname, een theorie waarop het vervolg is gebaseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld weer de medische wetenschap die haar wetenschap baseert op de aanname dat er zoiets als ziekte bestaat en dat het dus een abnormale toestand is en dat dat vooral in de vorm van symptoombestrijding moet worden aangepakt. Ga maar voor jezelf na: Vraagt jouw dokter je naar de oorzaak van je klachten? Als je antwoord ja is, dan heb je geluk. Want ons systeem is in zijn algemeenheid anders ingericht. Het systeem gaat op zoek naar de afwijking en wil die afwijking herstellen. Zonder te kijken wat de reden is dat die afwijking is ontstaan.

Niets is zeker, dat is zeker

Overigens kunnen we volgens mij in deze werkelijkheid überhaupt niets zeker weten. En zelfs dat is dan weer niet zeker... Want iedereen leeft in zijn eigen realiteit met zijn eigen ideeën over wat waar en niet waar is en wat goed en fout zou kunnen zijn. Doordat we dat niet als basale aanname herkennen leven veel mensen in een werkelijkheid die nogal wat strijd creëert. Want ja als ik zeker weet dat in mijn werkelijkheid iets fout is, dan zal ik dat vooral willen bestrijden. Zowel bij de ander als bij mezelf. Maar wat nou als goed en fout niet in die zin bestaan? Wat nou als ze gewoon onderdeel zijn van het feit dat we in een driedimensionale werkelijkheid leven waarin we leven bij de gratie van dualiteit? Bij de gratie van een werkelijkheid die bestaat uit tegendelen?

Zingeving in goed en fout

Als dat de bedoeling is, dan is er wellicht een reden waarom we deze ervaringen hebben. En dan is het misschien wel een stuk minder zinvol om te kijken of iets goed of fout is. Misschien is het dan handiger om jezelf de vraag te stellen wat voor gevoel de betekenis die jij geeft aan die realiteit je oplevert? Krijg je een goed gevoel van de gedachte dat iets of iemand foute en slechte dingen doet? Of roept dat negatieve gevoelens op? Ervaar je spanning in je lichaam als gevolg van die manier van kijken? Als dat laatste het geval is, dan zou het handig kunnen zijn om je eigen overtuigingen systeem eens onder de loep te nemen en te kijken wat het leven je daar vertelt. Want misschien creëer je die negatieve gevoelens zelf wel door de negatieve betekenis die jij eraan geeft. En voed je op die manier de negatieve pool van ons leven en werk je uiteindelijk mee aan het verder verlagen van de frequentie. Geen idee of je me nog kunt volgen, maar zo niet, dan hoor ik het graag.

Helpt wat je gelooft je?

Wat ik wel ergens in mijn leven van T. Harv. Eker geleerd heb is dat het zinvol is om jezelf de vraag te stellen of dat wat je gelooft je helpt of je ondermijnt. Want als we uiteindelijk niets zeker kunnen weten, dan kun je misschien beter kiezen voor iets dat je helpt in plaats van voor iets dat je ondermijnt. Zo ben ik ooit om die reden gaan geloven dat er zoiets als een God, hogere kracht of iets dergelijks bestaat. Ik ben opgegroeid in een atheïstisch gezin en heb in mijn jeugd meegekregen dat er niet zoiets als een God bestaat. Terugkijkend begrijp ik mijn vader daarin wel. Hij was opgegroeid met een nogal rigide beeld van God. Een beeld waarin hel en verdoemenis de boventoon voerden. Als je dan wat bewuster wordt, dan is het misschien wel goed voor je om dat beeld ter discussie te stellen en er iets anders voor in de plaats te zetten.

Voor mij bestaat er zoiets als een God

Niettemin heb ik weer een ander pad gevolgd dan mijn vader. Ik heb zijn versie weer ter discussie gesteld en daarmee weer mijn eigen werkelijkheid gecreëerd. Want de gedachte dat er zoiets als een God bestaat was voor mij een troostrijke en helpende gedachte. En zoals met veel van dit soort ervaringen geldt dat Johan Cruijff daar vaak mooie uitspraken over had: Je gaat het zien als je het doorhebt. Zodra je anders gaat kijken, evolueren je ervaringen mee. Is het een daarmee meer waar dan het ander? Nou misschien wel niet. Misschien zijn beide versies van de werkelijkheid wel waar. Als je gelooft dat God niet bestaat, zul je bewijzen vinden dat dat zo is. En andersom geldt hetzelfde. De universele waarheid die je er wellicht uit kunt halen is dan dat de werkelijkheid niet is zoals hij is, maar de werkelijkheid is zoals jij bent. En nog weer even teruggaand naar het concept ziekte: Het is ons ook gewoon geleerd dat we ziek kunnen zijn. En dat ziekte erg is. We hebben niet geleerd dat ziekte ons vertelt dat er iets in ons leven niet in lijn is met wat je je ziele pad zou kunnen noemen. Niet in lijn met de beste versie van jezelf.

Sta je aan de kant van de oorzaak of aan de kant van het gevolg?

En dan is de vraag: Helpt de gedachte dat je ziek kunt zijn je? Of ondermijnt hij je? In mijn versie van de werkelijkheid is de gedachte dat er zoiets als ziekte bestaat een ondermijnende gedachte. Zeg ik daarmee dat schuld hebt als je ‘ziek’ bent? Omdat je als gevolg de collectieve stroom van gedachten, gevoelens, gedragingen en overtuigingen symptomen hebt gekregen? Nee! Sowieso ben ik geen fan van het concept schuld en boete… Maar wel van oorzaak en gevolg. In mijn versie van de werkelijkheid zijn er wel zaken die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de symptomen en klachten die je een verhaal vertellen over hoe het met je gaat. Als je rookt bijvoorbeeld dan weet je dat je gifstoffen in je systeem aan het stoppen bent. Eet je daarnaast ongezond en heb je ook nog te maken veel (al of niet bewuste) stress, dan raakt je systeem uit balans en is het vatbaarder om symptomen te tonen dat je misschien gezonder moet gaan eten. Of misschien meer rust nemen. Of misschien toch die sigaretten laten staan. Of misschien moet je uit die stressvolle relatie stappen of ander werk zoeken. Wat de boodschap is, kan voor iedereen anders zijn. Je weet zelf het antwoord op die vraag. Nou dat was even een beetje achtergrond en context voor dit artikel.

Toeval bestaat niet

Vanuit dit perspectief waarin ik naar de werkelijkheid kijk en wat ik daarin ervaar bestaat toeval dus niet. Maar zelfs al zou dat wel zo zijn, dan nog maakt dat je nog niet machteloos. Als je door de gebeurtenissen die nu in onze werkelijkheid gaande zijn bijvoorbeeld je werk kwijtraakt, dan betekent dat niet dat je er niets aan kunt doen. Want een ander uitgangspunt is dat alles in het universum altijd verandert. Niets blijft zoals het is. En wat iedereen ervoor zichzelf ook voor betekenis aan geeft ten aanzien van wat er nu gaande is, ook hierin is weer een constante te zien. Namelijk dat er grote veranderingen gaande zijn in ons leven, in de maatschappij en in de wereld. Er wordt wel gezegd dat het niet zozeer een tijdperk van verandering is, maar een verandering van een tijdperk. En veranderingen vragen dat je je aanpast aan die veranderingen. Die meest fundamentele keuze of je je aan gaat passen aan de veranderingen is een keuze die we allemaal voor onszelf moeten maken.

Er is wat er is

Voor mij persoonlijk geldt bijvoorbeeld dat hoewel ik vier jaar geleden volledig bewust heb gekozen (samen met mijn partner) om richting centrum van de stad te verhuizen, ik nu de keuze maak om naar het buitengebied te willen verhuizen. Ik houd van de stad en de gezelligheid, maar onze keuzevrijheid is daarin de laatste tijd steeds verder aan banden gelegd en wellicht is het eind daarvan voorlopig niet in beeld. En hoewel ik in de oude werkelijkheid erg blij was met de stad, voelt het nu anders. Mijn voorkeur gaat nu uit naar een plek waar ik de natuur in kan. Want dat is de boodschap die voor mij in deze veranderende situatie zit. Dus blijf ik niet passief wachten totdat alles voorbij is, maar kies ik ervoor een andere voor mij betere realiteit te creëren. Misschien dat het nog even tijd nodig heeft voor we het juiste huis hebben gevonden, maar ik ben geen slachtoffer van de omstandigheden. Er is wat er is. Je verzetten tegen wat er is helpt niet. Wat daarbij belangrijk is om mee te nemen is dat ik die keuze niet maak vanuit angst. Maar vanuit een nieuw ander verlangen om goed voor mezelf te zorgen. En hoewel verhuizen niet (meer) mijn hobby is, (er was een periode in mijn leven dat ik zeven keer verhuisd ben in zes jaar tijd), neem ik die consequentie. Want ja dat is wel wat het is. Elke keuze heeft naast positieve ook negatieve consequenties.

Wat is de boodschap van je weerstand? 

Voel je weerstand tegen de veranderingen ga dan op zoek naar de boodschap ervan. En kijk wat je kunt doen om je beter te voelen. Voor sommige mensen betekent dat dat ze zich willen en moeten gaan inzetten voor de verandering die gaande is. Voor anderen kan het ook zijn dat ze oké zijn met wat er is en gewoon doen wat ze verteld wordt. Wat het ook is wat voor jou waar is, weet dat je je eigen realiteit creëert met de keuzes die je daarin maakt. In de Aikido kennen ze de weg van geen verzet. Het beeld dat ik daarbij in mijn sessies wel gebruik is dat van twee mensen die tegenover elkaar staan en die elkaar wegduwen en daarmee bestrijden. Het beeld wat bij de Aikido dan gebruikt wordt is dat een van de twee in plaats van terug te duwen een stap opzijzet. Met als gevolg dat de ander omvalt omdat hij blijft duwen tegen iets dat er niet meer is. Ik nodig je uit om ook de weg van geen verzet te volgen. Want daarmee creëren we een werkelijkheid waarin we leren kijken naar wat er echt is. Wat er echt gaande is. In onszelf maar ook in de werkelijkheid om ons heen. Meer over weerstand en acceptatie lees je in het artikel: Weerstand of acceptatie

Vrouw die met haar hoofd tegen de glazen muur loopt

Zegen of vloek?

De veranderingen zijn gewoon wat ze zijn. Veranderingen. Kijk bijvoorbeeld maar naar het feit dat we nu collectief zoveel mogelijk moeten thuiswerken. Thuiswerken is voor sommige mensen een zegen en voor andere mensen een vloek. Als je spanning in een dergelijke situatie ervaart nodig ik je uit een laag dieper te kijken naar jezelf en te onderzoeken wat voor jou de boodschap is. Welke nog niet ontdekte kanten van jezelf komen nu naar boven? Wat wil er nog gevoeld, geleefd en geheeld worden? En kun je jezelf daarin geven wat je nodig hebt?

Je bent niet machteloos

En mocht je je werk kwijtraken of zijn geraakt? Dat overkomt je wellicht. Maar het betekent niet dat je machteloos bent. In iedere situatie is het mogelijk nieuwe keuzes te maken. Er zal altijd werk zijn dat verdwijnt en er zal altijd werk zijn dat ontstaat. De vraag is alleen of jij bereid bent je aan te passen aan de nieuwe veranderende situatie. We denken vaak in stressvolle situaties dat ons leven op het spel staat en ons lichaam reageert daar ook navenant op. Het schiet in de overleef stand, in de stress en in de fight-flight, oftewel vechten of vluchten stand. Maar het is in de meeste gevallen niet ons leven dat op het spel staat, maar onze levensstijl. Dat ontstaat doordat ons denken nee zegt tegen die verandering. Ze wil niet dat onze levensstijl verandert. En schiet daarmee in een vorm van weerstand. Zo wij hier in Nederland leven zijn er maar weinig mensen die voor hun leven moeten vrezen als ze hun baan kwijtraken. Ja natuurlijk in de bijstand is misschien geen pretje. Aan de andere kant ken ik ook mensen die er een enorme uitdaging in zien om in die situatie er het beste van te maken en die dat ook nog lukt. Ik ken zelfs iemand die terwijl ze in de bijstand zat toch nog een autootje kon rijden, doordat ze heel creatief met allerlei zaken omsprong. In het artikel de Winst van het verlies ga ik verder in op hoe je met dit soort situaties om kunt gaan.

Hoe zit het met je aanpassingsvermogen?

Ja je situatie verandert wel als je je werk kwijtraakt. Daar wordt wel aanpassingsvermogen van je gevraagd. Dat aanpassen begint bij het accepteren van de situatie zoals hij nu is. De situatie accepteren zoals hij nu is, is niet hetzelfde als het ermee eens zijn en het goed vinden zoals het is. Maar het betekent wel dat je je realiseert dat de veranderingen zich voordoen of je dat nu leuk vindt of niet. Je ertegen verzetten leidt alleen maar tot energieverlies en weerstand die je niets brengt. Je weerstand inbrengen is blijven vechten zoals ik in het hierboven vermelde voorbeeld heb laten zien. Maar die weerstand heeft mogelijk wel een boodschap voor je van oude niet eerder gevoelde pijn uit eerdere ervaringen. En de weerstand is om die reden wel aanleiding om te onderzoeken wat de boodschap voor jou is.

Wat is de kans in de crisis?

Heb je geaccepteerd dat er is wat er is, dan kun je ook voor jezelf nagaan of er misschien een kans in de crisis zit. Misschien was je toch al niet meer zo blij met je werk? En geeft het universum je de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. En ja dat betekent wel dat je de tijger in de ogen moet zien dat je je angst voor verandering tegen komt. En misschien ook wel onzekerheid of je het kunt of niet. Maar uit de weerstand stappen en meegaan met wat de werkelijkheid je brengt, zorgt ervoor dat je je energie behoudt. En het zorgt er ook voor dat het universum je brengt wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt. Mits je de positieve pool van het leven kiest. Overigens krijg je ook waar je om vraagt als je de negatieve pool bewust of onbewust kiest... De positieve pool van het leven kiezen betekent dan weer dat je je bewust moet zijn of worden, van alle bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en gedrag van jezelf. Want als je veel energie steekt in negatieve informatie dan zal het universum dat onvervormd aan je teruggeven. Het universum oordeelt niet, maar laat je zien wat er in jou gebeurt. Als dit nieuw voor je is, zou ik willen zeggen: Geloof mij niet, maar ga kijken of je zo objectief mogelijk kunt zien dat het zo werkt. Overigens… Geloof sowieso niets van wat ik zeg. Check altijd of wat anderen met je delen ook in lijn is met wat voor jou waar is of waar zou kunnen zijn.

Wat wil je echt in jouw leven?

Een nieuwe realiteit, ook als hij pijn doet biedt de gelegenheid om te kiezen voor wat jij wilt creëren in die nieuwe werkelijkheid. Je kunt ervoor kiezen je te verzetten tegen datgene wat wordt opgelegd en mee te doen met sommige mensen die de strijd aangaan met wat er gaande is. Je kunt ook meegaan met de verandering. Je kunt ook kiezen voor blindelings te geloven wat er van hogerhand getracht wordt in je te programmeren. Dat zijn allemaal vrije keuzes. Er is geen algemeen geldende beste keus. We hebben er allemaal onze eigen keus in. En allemaal onze eigen voorkeuren en behoeften. En denk nu niet dat dat programmeren niet waar is, want er zijn hele universitaire studies die dit fenomeen onderwijzen en onderzoeken. Voor wie wil weten waar ik het over heb: Neuropsychologie en neuromarketing.

Hoe kun je er ook van genieten?

Als je van verandering houdt kun je misschien zelfs genieten van deze periode. Als je niet van verandering houdt en vasthoudt aan het oude vertrouwde en bekende, omdat dat je een gevoel van veiligheid geeft, dan zul je in deze periode jezelf tegenkomen. Want in dat geval daagt deze tijd je uit om te onderzoeken wat het is dat maakt dat je je verzet. Waar is je angst voor verandering op gebaseerd?  En is het wel angst voor verandering? Of voel je diep vanuit je intuïtie dat het voor jou niet goed voelt om een mondkapje te dragen? En ga je dan trouw zijn aan jezelf? Of ga je je voegen naar het gezag? Welke keus je ook maakt. Er zijn consequenties. Die consequenties hebben over het algemeen zowel positieve als negatieve kanten. En ook dat is wat het is. Er zijn altijd twee kanten aan diezelfde medaille.

Neem jij verantwoordelijkheid voor jezelf? 

En we hebben daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor degenen die ons lief zijn. Zo ik ernaar kijk is dit een tijd die ons uitnodigt en uitdaagt om trouw te gaan zijn aan dat wat onze ziel ons vertelt. Dat wat ons hoogste goed ons ingeeft. Waarbij ik uitga van het eenheidsbewustzijn. Wat is nu weer eenheidsbewustzijn vraag je je misschien af? Eenheidsbewustzijn komt voort uit wat wel de Law of One wordt genoemd. De Law of One vertelt dat op een hoger niveau dan in de driedimensionale werkelijkheid waarin we nu leven alles 1 is. In die realiteit is er geen goed en geen fout en geen afgescheidenheid. Alles is met alles verbonden. We zijn allemaal deeltjes van een onmetelijk veel groter collectief.

We zijn allemaal met elkaar verbonden

Net zoals je nieren en je lever en hersens onderdeel zijn van een groter geheel, zijn wij ook onderdeel van een groter geheel. En net zoals je nieren, je lever en je hersens niet voor zichzelf zullen beginnen, want dan zou jij niet meer functioneren is het belangrijk dat we ons bewust gaan worden van het feit dat we onderdeel zijn van iets groters. Want vanuit dat eenheidsbewustzijn zul je andere keuzes maken. Als je weet dat je wanneer je iemand anders oordeelt, je uiteindelijk jezelf oordeelt. En als je iemand anders pijn doet je uiteindelijk jezelf pijn doet, zul je wel drie keer nadenken voordat je dat doet. Je wordt je dan bewust van de consequenties in dat grotere geheel.

Oordeel niet opdat ge niet veroordeeld wordt...

Niet dat er sprake van is dat je iets ‘fout’ doet als je iemand anders oordeelt of pijn doet. Het is gewoon zoals het is. Maar je oogst wel wat je zelf zaait. En een ander oordelen, betekent ook jezelf veroordelen. Daar is niemand bij gebaat. Er bewustzijn over krijgen en met mededogen kijken naar de negatieve keuzes die iemand anders maakt helpt wel om het totale bewustzijn te verhogen. En van daaruit een plezieriger werkelijkheid te creëren.

Wat zijn de feiten?

Accepteren dat er is wat er is, is ook niet hetzelfde als ergens in berusten. Accepteren is het onder ogen zien van wat er feitelijk is. Wat zijn de feiten en wat is het 'verhaal' dat jij ervan maakt? Er ontstaat een nieuwe realiteit. Die nieuwe realiteit heeft zich aangediend en in feite dient hij zich iedere dag opnieuw aan. De feiten zijn zoals ze zijn. Hoe je ermee omgaat is wat bepaalt wat het gevolg zal zijn. Wat je kan helpen om om te gaan met een nieuwe realiteit is als je ergens zin of een positieve betekenis aan kunt geven. Daarbij is het van belang dat je je realiseert dat zingeving een actieve en creatieve daad is. Door bewust te kiezen ergens zin aan te geven zorg je ervoor dat de energie blijft stromen en niet ergens in of buiten jezelf geblokkeerd wordt. De keuze om ergens zin en een positieve betekenis aan te geven is een fundamentele keuze die we allemaal voor onszelf kunnen maken. Iets waar je geen zin aan geeft of kunt geven is per definitie zinloos. En daarmee lastig te accepteren. Geen zin geven aan iets dat je niet kunt veranderen leidt juist weer vaak tot berusting. Maar bij berusting is er wel sprake van blokkerende energie. En dat ga je voelen in je lichaam in de vorm van energieverlies, pijntjes en onbalans in je systeem. Je weet wel, dat van die homeostase die dan verdwijnt..

Wat is de winst in het verlies?

Nu is zin geven niet altijd een makkelijk proces en het is ook niet zomaar even een knop omzetten. Maar in iedere negatief ervaren situatie is ook een andere kant. Er is altijd winst aan het verlies. Ik heb daar eerder een artikel over geschreven. Zelf bewust zin geven en kijken naar wat de winst van het verlies is, helpt je om door te gaan. Uiteindelijk zijn alle situaties in je leven te verdelen in twee fundamentele ervaringen: Of je geniet of je kunt als je wilt in ieder geval ergens van genieten, of er is sprake van een leermoment. En aangezien het leven nu eenmaal niet alleen bedoeld is om leuk te zijn, komen we ook allemaal leerervaringen tegen. Deze periode, deze verandering van een tijdperk nodigt en daagt je daartoe uit. Leer jezelf kennen. Los oude pijn op. Leer in het reine te komen met waar jouw weerstand zit. Want waar je grootste weerstand ligt, ligt ook je grootste les en daarmee je grootste winst! Een vraag die je altijd kan helpen als je er even niet uitkomt is: Wat zou liefde doen?

Rood hart op de top van een berg

Dilemma

Voor wat mijn eigen proces betreft: Ik merk door wat er gaande is dat ik een innerlijke drang heb met andere mensen te delen wat er wereldwijd gaande is. Maar ik merk ook dat lang niet iedereen eraan toe is om zijn of haar bewustzijn te vergroten. Want in dat proces stappen betekent ook je diepste angsten en kwetsbaarheden onder ogen zien. Je komt wat in de Law of One wel de Dark Night of the Soul genoemd wordt tegen. Je grootste zelfgecreëerde nachtmerries moet je onder ogen gaan zien. Niet echt iets om verlangend naar uit te kijken uiteraard. Maar vanuit wat dat proces mij persoonlijk gebracht heeft sla ik soms wel eens door in mijn verlangen andere mensen ook wakker te maken. Maar of ze en jij wakker willen worden is niet aan mij. Ook daarin heeft iedereen zijn of haar eigen keus. En gaan we allemaal zo snel als we gaan. En heb ik soms mijn tempo aan te passen aan waar de ander is.

Gratis meditatie/visualisatie voor de wereld

Wat ik als laatste nog met je wil delen is dat ik een geleide visualisatie heb gemaakt c.q. vertaald heb aan de hand van een van de gechannelde sessies van Tina Spolding. Het is een geleide meditatie die helpt om een positieve focus te houden en te helpen onze collectieve frequentie, onze energie te verhogen. En ik nodig je uit mocht dat je aanspreken om die dagelijks te gebruiken de komende periode. Mocht je daartoe besluiten: Dank je voor het feit dat je jezelf daartoe en daarvoor in wilt zetten!

Meditatie voor een betere wereld

Rust en vrede in jezelf vinden?

Jezelf steeds beter leren kennen en het contact met je lichaam leren herstellen? Meld je dan aan voor de 8 weekse online training Liever Gelukkig met Mindfulness.

Of download mijn gratis E-book: Liever Gelukkig met mindfulness of een van mijn andere gratis E-books.

Geleide meditaties - visualisaties

Gratis meditaties

Meditatie brengt rust en kalmeert je gedachten. Door te mediteren ontdek je hoe je afstand kunt nemen van de vaak negatieve gedachten die ontelbare keren in je bewustzijn voorbij komen. In plaats van energie te steken in die gedachten, verzoen je het denken met je bewustzijn, met je bewuste ik, dat altijd gezond, compleet en heel is. Via meditatie maak je verbinding met wie je werkelijk bent en ontdek je wat voor jou de wezenlijke dingen in je leven zijn. Download gratis meditaties.

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen