Relaties: Slechte communicatie in relaties
17 september 2019 

Relaties: Slechte communicatie in relaties

Met stip op nummer één staan communicatieproblemen in relaties. Slechte communicatie of communicatieve vaardigheden, gebrek aan communicatie of helemaal niet meer communiceren. Het zal je vast bekend in de oren klinken. Kijk maar eens naar relaties die werken en naar relaties die niet werken.

Lief en aardig tegen elkaar

In een harmonieuze relatie zorgen de partners voor elkaar en zijn ze lief en aardig tegen elkaar en communiceren ze op een open manier met elkaar. Relaties die niet werken hebben partners die hun best doen elkaar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ze reageren steeds kritisch op elkaar, gedragen zich openlijk vijandig en echt met elkaar praten doen ze niet (meer). Zeker niet over wezenlijke dingen en hun problemen. 

Luister jij om te horen?

Een van de meest lastige dingen in een relatie als er sprake is van ruis of spanning op de lijn, is goed luisteren. Doordat we zo onze eigen scripts lopen in ons hoofd, vullen we heel veel in en kleuren we de plaatjes. We denken zeker te weten wat de ander bedoelt en denken misschien ook wel te weten wat de ander nodig heeft. Of we voelen ons aangevallen als de ander iets misschien nog wat onhandig zegt. Wat ook opvalt is dat nogal wat mensen niet luisteren om te horen, maar ze luisteren om wat terug te zeggen. En daarmee luisteren ze meestal niet. Niet echt. Ja, ze horen wel wat er wordt gezegd, maar de intentie is niet om de ander te begrijpen, maar om de ander van repliek te dienen. Dat werkt dus echt niet en is vragen om problemen. Dus mijn eerste uitnodiging is dan ook om dat eens voor jezelf na te gaan. Hoe luister jij? Luister je om te begrijpen of luister je om iets terug te zeggen?

Moet je weer ongesteld worden?

Een ander veel voorkomend mechanisme is invullen voor de ander. Als je lief zich om wat voor reden dan ook vervelend voelt en vooral als je al langer bij elkaar bent en er een zekere vorm van sleur en gewoonte is ontstaan, dan luisteren we vaak gewoon niet meer echt. Uitspraken als: Moet je weer ongesteld worden? Of: Begin je nu alweer over je werk te miepen? Doe er eens een keer wat aan in plaats van erover te miepen. Je hebt vast wel zo je eigen voorbeelden. Maar het maakt niet dat je partner zich echt gezien en gehoord voelt. En of je dat nu leuk vindt of niet. Net als de zwaartekracht zijn er nog een aantal andere wetten in ons universum. Een ervan is: Wat je geeft is wat je terug ontvangt. Dus als jij niet echt naar je partner luistert, moet je ook niet verbaasd staan kijken dat hij of zij niet naar jou luistert.

Geen verbinding 

Misschien dat de ander waar hij of zij last van heeft niet zo handig inbrengt. Maar niet luisteren en de ander niet valideren is net zo onhandig. Je maakt op die manier niet echt verbinding met elkaar. Sterker nog. Je creëert afstand. En als de afstand steeds groter wordt en dat proces duurt steeds langer, dan moet je ook niet raar staan kijken als je partner verliefd wordt op iemand anders die wel bereid is te luisteren. Iemand die je partner wel ziet voor wat hij of zij waard is. Elkaar op die manier emotioneel verwaarlozen draagt niet bij aan een stabiele harmonieuze relatie.

Neem waar

Wanneer je bewust leeft en je in contact bent met jezelf, jouw gevoel en wat er hier en nu in je omgeving gebeurt, dan neem je het lijden van je lief waar. Bewust stil staan bij en er op dat moment zijn voor de ander is ontzettend heilzaam. Je hoeft het probleem of het lijden van de ander niet op te lossen. Hoewel dat wel vaak is wat we in onze communicatie doen. We vertellen de ander snel hoe die zijn probleem op moet lossen en dan willen we graag snel weer verder met waar we mee bezig waren. Want ja die serie op Netflix is wel net heel spannend. Of dat filmpje op Youtube wil je wel graag even verder kijken. Zie je niet dat ik bezig ben? 

Terug trekken of vechten

Het gevolg op dergelijke momenten geen volle aandacht geven is dat de ander zich niet gezien, niet gehoord en niet erkend voelt in zijn pijn, verdriet of andere emotie. Hij of zij zal zich terug trekken of gaan vechten (ruzie maken). En als het vaak gebeurt, verbitterd raken. Want juist op het moment dat je pijn of verdriet hebt, heb je de grootste behoefte aan de steun van degene van wie je houdt. Niet om je probleem op te lossen, maar wel om er gewoon te zijn. En gezien, gehoord en erkend te worden in wat je op dat moment voelt. Want oplossingen geven heeft nog een ander nadeel: Je geeft er impliciet de boodschap mee af dat je de ander niet in staat acht zijn of haar eigen problemen op te lossen. En dat draagt ook niet echt bij aan een goede verstandhouding.

Valideren

Valideren van gevoelens werkt sterk verbindend in een relatie. Want valideren, wat zoveel betekent als het erkennen van het gevoel en de eventuele onderliggende behoefte zorgt ervoor dat we op de gevoelslaag met elkaar in contact komen. En was dat niet precies waarom we die relatie hadden? Ja, inderdaad liefdesrelaties heb je voor de verbinding op hartsniveau. Maar in de praktijk blijven nogal wat relaties steken in een verbinding op het niveau van het denken. En voor nogal wat mensen blijkt dat op de lange termijn niet voldoende vervullend. Meer over valideren lees je in het Ebook Verbindende Communicatie

Twee poppen die elkaar omarmen

Wat je vindt, mag je houden

En dan ontstaan er mettertijd in veel relaties relatiepatronen die ervoor zorgen dat we de ander niet meer zien voor wie hij of zij is. We projecteren onze eigen pijn, frustratie, verdriet en andere emoties op de ander. En vinden hem of haar een zeur. Of een sukkel. Of een egoïst. Of wat we ook maar van de ander vinden… Al dat vinden draagt weinig bij aan een gezonde relatie. Integendeel. Ik zeg wel eens in mijn trainingen: Wat je vindt, mag je houden. Want in alles wat je vindt schuilt een oordeel. En oordelen zijn weer van het hoofd en niet van het hart. En werken dus niet in een relatie. In geen enkele relatie! Ook niet in niet liefdesrelaties.

Niemand wil geoordeeld worden

Voor niemand is het uiteindelijk fijn om geoordeeld te worden. Maar positieve oordelen dan? Nou ja, die vertellen je, dat het tegendeel niet wordt gewaardeerd. Dus moet je toch weer voldoen aan iets of iemand in je buitenwereld en is het niet genoeg om te zijn wie je bent... Oftewel als je te horen krijgt dat je er mooi uitziet, dan zit daar een impliciet oordeel in dat je je mooi moet maken om bevestiging en erkenning te krijgen. En je dus zonder dat niet mooi genoeg bent. Het is een beetje een doordenker, maar er zit wel een belangrijke kern van waarheid in. Toch wil daarmee niet zeggen dat je geen complimenten meer zou moeten geven. Dat niet. Maar wel: Wees je bewust van het effect van oordelen. Meer hierover in het artikel: Beter leren luisteren

Wees bewust

Nu is het niet zo dat ik wil zeggen dat je geen oordeel meer mag hebben. Dat denken sommige mensen wel eens als ik vertel dat ik niet zo van het oordelende denken ben. Ik ben meer van het oorzaak en gevolg denken. Maar oordelen is nu eenmaal wat je denken doet. Dat denkproces valt nu eenmaal niet te stoppen. Misschien heel even als je diep in meditatie bent, dat je denken stopt met oordelen. Maar stoppen met oordelen is geen doel op zich. Wat wel belangrijk is, is dat je je bewust wordt van het feit dat je oordeelt. En dat het uitspreken van dat oordeel, vooral als het een negatief oordeel is, vaak ondermijnend werkt.

Kijk en luister met je hart

Ik wil je daarom ook uitnodigen om waar je kunt zoveel mogelijk met je hart te kijken, te luisteren en vooral te voelen. Met mededogen. En waar je ziet, hoort of voelt dat de ander in nood is, er werkelijk voor hem of haar te zijn. Gewoon te luisteren en te bevestigen dat je ziet dat de ander pijn of verdriet heeft. Veel meer dan dat hoef je niet te doen. Maar als je het doet, zul je het wonder van mededogen ervaren. De ander knapt er van op en je relatie ook. Je lief voelt zich gezien, gehoord en verbonden. Bovendien geef je er de impliciete boodschap in mee, dat je de ander prima in staat acht om zijn eigen problemen op te lossen. Ook niet verkeerd! Stil aanwezig zijn bij de ander als hij in nood is, is een levenslange oefening in liefde, die je relatie(s) voedt en verdiept. Voel gewoon eens echt wat de ander voelt. Stap in zijn of haar schoenen. Ervaar hoe het is als jouw situatie zo zou zijn. Hoe zou jij je dan voelen? Wat zou jij dan nodig hebben? Lees meer over mededogen in het artikel: Mededogen werkt.

Nog moeilijk?

Misschien vind je het nu nog moeilijk om je deze manier van contact maken direct altijd voorhanden te hebben. Omdat je al lange tijd onbewust iets anders hebt gedaan. Het is dan enerzijds een kwestie van oefenen en volhouden en anderzijds ervoor zorgen dat het belangrijk genoeg voor je is om het voor in je bewustzijn te hebben. En dat laatste kun je onder andere voor elkaar krijgen door op dagelijkse basis gebruik te maken van affirmaties. Wat je bijvoorbeeld kunt gebruiken is:

Ik adem in en ik neem bewust waar hoe het met mijn partner (of vul zijn of haar naam in) is.
Ik adem uit en ik laat mijn oordeel daarover los.
Ik adem in en ik luister naar zijn of haar gevoel en behoefte.
Ik adem uit en ik laat mijn behoefte om iets op te lossen los.

Je toekomst begint NU

Er zijn maar weinig mensen die op hun sterfbed of nadat hun partner hen in de steek heeft gelaten, terug kijken en zeggen dat ze wilden dat ze meer tijd in hun werk hadden gestoken. Maar er zijn veel mensen, heel veel mensen die achteraf spijt hebben dat ze er niet waren voor hun geliefden. Laat je dat niet gebeuren. Vandaag maak je je toekomst. En vandaag kun je alles veranderen. Zelfs als je relatie al onder druk staat. Er zijn manieren om het tij te keren en de liefde terug te brengen in je relatie. Als je bereid bent te kijken naar jezelf en wat de ander jou te vertellen heeft. Want jouw oordeel over de ander is vooral een oordeel over jezelf. 

Het is zoals het is

Soms groei je uit elkaar en lijkt het alsof er geen weg terug naar elkaar meer is. Maar als je beiden echt wilt en bereid bent het werk te doen wat ervoor gedaan moet worden, dan is er in veel gevallen wel degelijk een weg terug naar elkaar. Waarbij ik niet wil zeggen dat het een must is om bij elkaar te blijven als dat voor jullie beiden beter is. Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Soms is (al of niet tijdelijk) het goed om uit elkaar te gaan. Al is het maar om te ervaren wat je had, maar niet waardeerde. En soms ook om te ervaren dat het zonder de ander beter is.

Wat is echt belangrijk?

Een van mijn klanten vertelt over haar relatie met haar kinderen. De relatie met haar kinderen levert haar veel frustraties op want ze heeft het idee dat ze geen echt contact met haar kinderen kan krijgen. Kijk je dan naar de feitelijke situatie dan wordt duidelijk dat ze zelf continu voor haar werk aan het bellen en regelen is en als de kinderen iets aan haar vragen ze steeds geen tijd heeft. 

Emotionele aanvaring

Er was een emotionele aanvaring met haar jongste dochter nodig, die haar klip en klaar aangeeft haar te missen, zelfs als ze er was, om haar de ogen te openen. Door haar gedrag geeft ze non-verbaal aan haar kinderen te kennen dat haar werk belangrijker was dan zij. Dit maakte dat ze besloot om minder te gaan werken en meer tijd aan haar kinderen te gaan besteden. Ze nam het besluit omdat het haar duidelijk was geworden dat haar kinderen voor haar belangrijker waren dan haar werk. En zo zitten er altijd meer kanten aan dezelfde zaak. En zoals een groot voetballer het ooit zei: Je gaat het zien als je het doorhebt! 

Je luistert niet!

Herken je ze? Het zijn deze woorden of die van vergelijkbare strekking die in relaties die minder goed lopen vaak worden gezegd. Ja, dat weet ik nu wel, hoor je je partner dan zeggen en vervolgens kijk je tegen zijn of haar rug aan. Verveling en frustratie vieren hoogtij. Moedeloosheid steekt de kop op, want jij wilt toch graag dat het anders en beter is tussen jullie. En hoe je ook je best doet, het lukt je niet de situatie te verbeteren. Als er problemen in een relatie ontstaan is het luisteren een van de eerste dingen die er ontbreken in de relatie.

Aan elkaar lippen

Weet je nog toen je verliefd was en je niet genoeg van elkaar kon krijgen? Je hing aan zijn of haar lippen en je kon uren en uren met elkaar praten zonder genoeg van elkaar te krijgen. Je wilde echt alles van hem of haar weten en alles begrijpen wat de ander bezig hield. Je wisselde van alles met elkaar uit. Leuke, maar ook pittige discussies, heerlijk toch? En waar zijn die nu?

Door en door kennen

Wat er is gebeurd is dat je samen in een patroon terecht bent gekomen. Je gaat er vanuit dat je de ander inmiddels wel kent. En niet een beetje, maar gewoon helemaal en door en door. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. Alleen…. Het resultaat is dat je minder goed luistert. Je blijft doorlezen of tv kijken terwijl de ander je wat vertelt. En misschien luister je wel al helemaal niet meer. En moet je partner tegen je gaan schreeuwen of boos worden voor je aandacht er weer bij is.

Samen in een sleur

De emoties die daarbij te pas komen gaan vroeger of later ten koste van de kwaliteit van je relatie. Echt luisteren doe je wellicht allang niet meer en je zit samen in een sleur. Misschien weet je ook al geen eens meer hoe het is om echt elkaars volledige aandacht te hebben. Je denkt dat je wat de ander je wil zeggen wel kent of weet. En misschien is dat voor een deel wel zo, maar luisteren geeft nog een andere veel belangrijker functie in de relatie. Je zegt er mee tegen je lief dat hij of zij waardevol en belangrijk voor je is.

Vertel eens verder...

Hoe kan het ook? Er is een hele simpele maar ook doeltreffende manier om opnieuw naar elkaar te gaan luisteren. Begin maar eens met het gebruiken van validerende vragen, of gebruik de simpele zin:  Oh, vertel eens verder. Blijf er vervolgens met je aandacht voor 100% bij. Je zult zien dat de ander zich gezien en gehoord voelt waardoor hij of zij zich makkelijker kan openen. Hierdoor wordt het echte contact weer hersteld en gaat de energie in de relatie weer stromen.

Gratis DISC - communicatiekaarten downloaden?

Download nu mijn gratis communicatiekaarten waarop je heel gemakkelijk een overzicht hebt van de verschillende stijlen van communiceren, met daarbij de do's en don'ts ervan.

Communicatiekaarten

Je relatie een oppepper geven?

Ben jij blij met je partner? Of is je relatie maar zozo... Wil je beter contact, communicatie en meer begrip voor elkaar in je relatie? Meld je dan nu aan voor Coaching. Je hebt de ander niet nodig om je relatie beter te maken! Als jij beter voor jezelf leert zorgen, verandert de ander als vanzelf mee!

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van social media knoppen. Ik vind het ook altijd fijn als je een reactie achterlaat. Wat is jouw eerste stap om beter voor jezelf te zorgen?

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen