Mededogen werkt. Hoe mededogend ben jij? Of heb je vooral medelijden?
10 augustus 2021 

Mededogen werkt. Hoe mededogend ben jij? Of heb je vooral medelijden?

Mededogen roept bij veel mensen associaties op met medelijden. Maar mededogen is niet hetzelfde als medelijden. Het verschil tussen mededogen en medelijden is dat het lijden eruit is. Mededogen laat de ander zelf verantwoordelijk zijn of verantwoordelijkheid nemen voor wat er in zijn of haar werkelijkheid is. Tussen medelijden en mededogen is als het ware een soort van machtsverschil. Een machtsverschil tussen die twee situaties en woorden. Mededogen gaat erover aan de ander te laten weten: Ik begrijp je en ik voel met je mee. Waar medelijden de ander ‘klein’ kan maken. Er zit iets neerbuigends in medelijden. Waar mededogen veel meer uit gaat van gelijkwaardigheid.

Macht

Je kunt het verschil tussen mededogen en medelijden ook in jezelf ervaren door jezelf eens een situatie voor ogen te halen waarin je een verschil van inzicht of mening had met iemand die meer invloed, gezag of macht had en een situatie waarin de ander minder invloed, gezag of macht had. Voel je hoe anders het voelt als je de ander wilt laten weten: Ik begrijp je en ik voel met je mee? Merk je ook het verschil op in hoe gemakkelijk of niet je in de ene en in de andere situatie reageert? Maar ook als je zelf in een nare situatie zit en verschillende mensen laten jou weten dat ze met je meevoelen. Maakt het voor jou verschil wie in welke positie je dat laat weten? Voelt dat anders?

Basisbehoeften

Mededogen ervaren maakt dat je je gezien en gehoord voelt. En gezien en gehoord worden is een van onze zes basisbehoeften. Je ervaart daarin een vorm van bestaansrecht. Bestaansrecht in mogen zijn wie je bent en mogen voelen wat je voelt. De meeste mensen ervaren mededogen en die acceptatie en erkenning als een groot geschenk. Herken je dat ook bij jezelf? Hoe fijn het is of kan zijn als de ander je gewoon laat in jouw ervaring? Waarin ook een soort vertrouwen wordt gegeven dat je zelf in staat bent om jouw situatie te veranderen mocht je daar behoefte aan hebben. Medelijden heeft iets in zicht van: Kom maar hier ik zal het wel even voor je oplossen. Dat kun jij zelf niet, want jij bent zielig. Misschien klinkt dat wat cru, maar het is wel wat er tussen de regels door wordt gezonden en ontvangen. Misschien door geen van beide partijen met een bewuste intentie, maar toch… 

Gratis e-book over basisbehoeften

Download voor meer informatie over onze basisbehoeften hier het gratis E-book: Zes basisbehoeften

Oplossen

Daarom is het ook voor veel mensen naar als je meteen met je oplossing klaar staat als er iets aan de hand is. Het gevoel dat je ervaart in een bepaalde situatie wordt daarin en daardoor dan niet erkend. Je wordt niet gezien en gehoord in waar je ‘last’ van hebt en verbinding is er helemaal al niet als dat gebeurt. Uiteraard zijn de intenties van de helper positief, maar in de uitwerking schiet hij zijn doel voorbij.

Medelijden zorgt voor afstand

De ongelijkwaardigheid die in medelijden zit, zorgt ook niet voor verbinding. Medelijden creëert in plaats van verbinding juist afstand. We willen ons niet minder dan de ander voelen. We willen niet dat we zielig gevonden worden. Hoewel… Soms willen we dat wel. Want soms laten we ons meetrekken in dat niet functionele patroon. Als je zelf een patroon hebt ontwikkeld van onzeker zijn over wie je bent dan kun je daar gevoelig voor zijn. Of als je bijvoorbeeld van jezelf niet mag zijn wie je bent of dat je dat op die manier hebt meegekregen uit je jeugd, dan ben je in eerste instantie een gewillig slachtoffer om medelijden te ontvangen. Je krijgt dan van de buitenwereld weerspiegeld dat je inderdaad ‘dom, niet goed genoeg, lelijk, slecht, etc… bent. Dat dat is een regelmatig voorkomend patroon waarin de verschillende rollen worden uitvergroot. En het is niet een patroon waar je uiteindelijk gelukkig mee wordt. In het artikel: Dramadriehoek of reddingsdriehoek lees je er meer over.

Mededogen zorgt voor verbinding

In het uiten van mededogen ontstaat echter juist verbinding. Verbinding is naast gezien worden ook een van onze basisbehoeften. Verbinding brengt even een moment van waarlijk contact. Contact op hart niveau. Je weet je even een moment verbonden met elkaar. Je weet: Ik ben niet anders dan anderen. Want de taal van emoties is universeel. We voelen ons allemaal bij tijd en wijle verdrietig, boos, gefrustreerd, uitgelaten of vul maar in. Het ervaren en vervolgens delen van die gevoelens en/of emoties en daarin gezien en erkend worden, maakt ook dat we het onszelf makkelijker kunnen toestaan te voelen wat gevoeld wil worden.

Houd het dan nooit op?

Veel van mijn klanten zeggen wel: Ja maar, ik heb al zo veel of zo vaak hierover gejankt. Houdt het dan nooit een keertje op? Ik ben er wel klaar mee. En de misser die in dat gedachtepatroon zit, is dat het niet het aantal keren dat je ergens om hebt gejankt is, dat bepalend is of je er klaar mee bent of niet. Het zit veel meer in de acceptatie. Mag ik me voelen zoals ik me voel. Jezelf dat kunnen toestaan. Niet 1 x, maar als het nodig is voor je verwerking net zo vaak als nodig. Maar er dan wel ten volle ja tegen zeggen. Emoties willen alleen maar gevoeld worden. Als een vorm van energie door je heen stromen. Als je daar nee tegen zegt, blokkeer je die energie, die vervolgens ergens in je systeem en in je lichaam vast kan gaan zitten. Waardoor je juist de emoties versterkt. 

Kijken door de ogen van liefde

Mededogen met jezelf en met de ander laat daarom ruimte om die emoties te laten stromen, te laten zijn, zodat er geen nieuwe blokkades ontstaan en geen oude worden versterkt. Mededogen is als het ware kijken door de ogen van liefde. Kijken via het hart. Je oordeel loslaten en gewoon stil aanwezig zijn met dat wat is. Oordelen uitspreken via woorden of nog venijniger via lichaamstaal onuitgesproken is in veel gevallen het gif in relaties. Oordelen leidt vrijwel altijd tot allerlei negatieve emoties als woede, ergernis en haat. Mededogen daarentegen heeft die negatieve lading niet. Als je mededogend bent sta je naast de ander, niet erboven of eronder, maar ernaast en op sommige momenten als steun erachter. Maar meestal zij aan zij.

Bestaansrecht

Je mededogen tonen, begrip tonen en meevoelen is daarom ook in vrijwel alle gevallen veel effectiever voor het behoud van de relatie, dan medelijden. Mededogen zorgt ervoor dat wat gevoeld wil worden ook gevoeld kan worden. Ook het gevoel krijgt daarin bestaansrecht. Je hoeft niets voor de ander op te lossen. In vrijwel alle gevallen is de ander daar heel goed zelf toe in staat.

Inspiratiekaart met tekst: Mededogen is kijken naar de ander door de ogen van liefde

Kan ik iets voor je doen?

Als je al hulp wilt aanbieden, vraag dan gewoon waar de ander behoefte aan heeft. Een simpel: Kan ik iets voor je betekenen is al meer dan genoeg. Dat laat de verantwoordelijkheid waar hij hoort en ruimte om iets te doen als de ander daar behoefte aan heeft.

Er zijn grenzen

Mededogen betekent overigens niet dat je alles hoeft te accepteren. Het betekent wel dat je bereid bent om door de ogen van de ander te kijken waar de ander staat en hoe hij of zij daar terecht is gekomen. Dat je wegblijft van het oordelende denken en de situatie waarneemt voor wat hij is. Je hoeft je dan ook niet te identificeren met de ander en zijn of haar gevoel. De situatie is gewoon zoals hij is. En de ander voelt wat hij voelt. En als je met mededogen kijkt kun jij je wel verplaatsen in wat de ander voelt. Je begrijpt wat hem of haar raakt en tegelijkertijd laat je de ander zijn eigen problemen oplossen. Je hoeft er namelijk verder niets mee. Met dat probleem van de ander. Maar een beetje mededogen doet wel vaak wonderen… 

Mededogen met jezelf

Maar vaak zijn we streng in ons oordeel op anderen, maar ook naar onszelf zijn we vaak veel te streng. En hebben we de neiging onszelf te veroordelen. Of we hebben medelijden met onszelf en vinden onszelf zielig, maar gaan vervolgens op de bank zitten en komen niet in beweging. Of we zijn veel te streng voor onszelf en laten ons door onze kritische ik op de kop zitten. We hebben het niet goed gedaan, zijn niet goed genoeg, te dom, te lelijk, te... Ook daarin kan mededogen veel goeds doen. Lief voor jezelf zijn en jezelf met zachtheid en mildheid behandelen. Accepteren dat je soms onhandige dingen doet. Accepteren dat je lichaam de vorm heeft die het heeft. En blij zijn dat alles functioneert zoals het functioneert. Mededogen werkt helend, voor zowel de ander, maar zeker ook voor onszelf.

Stil aanwezig

Dat is wat mededogen doet en zegt. Mededogen gaat erover dat je in contact bent met je eigen gevoel. Dat je zelf ook voelt wat je voelt in die situatie. Mededogen is een vorm van stil aanwezig zijn met en bij (jezelf en) de ander. Van luisteren naar wat gezegd en gevoeld wil worden. Zonder direct met een oordeel of oplossing klaar te staan. Mededogen is vrij van oordelen. Mededogen gaat over mee resoneren in de energie en het gevoel van jezelf en de ander. Mededogen zegt tegen de ander, maar ook tegen onszelf: Het is goed. Ik begrijp wat je voelt. Voel het maar. Wees maar verdrietig als het nu verdrietig voelt. Ik snap wel dat je nu voelt wat je voelt. En ik herken dat… 

Haarlemmer olie

Mededogen is de Haarlemmer Olie in de communicatie. Het maakt de stroef lopende verbinding weer soepel. Al vrij jong leren we vaak om oordelend te communiceren. Met als gevolg dat er onderlinge strijd ontstaat. Het zoveel mogelijk vermijden van je oordeel in je communicatie is naast mededogen handig om een beter contact op te bouwen. Maar net als het nog niet altijd zo gemakkelijk is om oordeelloos te communiceren, is het ook nog niet altijd zo eenvoudig om mededogend te zijn. Onderstaande oefeningen zijn een aanzet om je hier meer bewust in te maken.

Aanvaring

Ga in gedachten eens terug naar een moment in je leven waarin je een aanvaring met iemand had. Het liefst met iemand die in een machtsverhouding met je stond. Zoals bijvoorbeeld een baas op je werk, of een trainer bij je sport, of de docent op school, of in een ongelijkwaardige liefdesrelatie. En stel je dan ook eens voor dat je in de ene situatie degene bent over wie macht wordt uitgeoefend en bedenk ook eens een situatie waarin hij macht over een ander uitoefende. Voelt het in de ene situatie ook anders om mededogen te uiten dan in de andere? Wat maakt dat het voor jou eventueel anders voelt? Je bewustzijn hierover kan het voortaan makkelijker voor je maken andere keuzes te maken in toekomstige situaties.

Belachelijk gemaakt 

Stel je eens voor dat je in een situatie was, waarin anderen jou uitlachten. Of ze maakten je belachelijk. Of ze deden iets waaruit bleek dat ze er kennelijk plezier in hadden om jou pijn te doen. Misschien deed of zei iemand iets wat kwetsend was. Of misschien was iemand boos en wilde hij of zij jou iets aandoen. Voel wat je voelt in deze situatie. Wat voel je waar in je lichaam? Wanneer voelde je dit gevoel eerder? Is er ook sprake van meerdere gevoelens naast elkaar?  Geef jezelf de tijd om te voelen wat gevoeld wil worden.

Met mededogen naar jezelf kijken

En nu andersom. Kun je je herinneren dat jij een keer iemand anders uitlachte. Of dat je er een soort van genoot om een ander pijn te doen. Bijvoorbeeld nadat iemand jou had gekwetst of iets anders had gedaan waar jij pijn of last van had. Hoe voel je je nu over deze situatie? Kun je ook met mededogen naar jezelf kijken in deze situatie? Kun je jezelf toestaan te accepteren dat jij ook soms nare dingen zegt en doet? Wat voelde je allemaal in deze situatie? En in welke behoefte voorzag je door zo naar tegen de ander te doen? Of: Welke oude pijn deed mee in deze situatie? Hoe was de situatie toen? En hoe voelde die destijds? Kun je jezelf toestaan te voelen wat daar nog gevoeld wil worden? Op welke manier droeg deze situatie bij om je beter te doen voelen over die situatie?

Kijken door de ogen van mededogen

En nu opnieuw weer terug naar de situatie waarbij je kijkt door de ogen van mededogen. Waarbij je kijkt door de ogen van je hart. Ben je nu in staat om anders naar deze situatie te kijken? Kun je voor jezelf nagaan of de ander misschien ook bezig was zijn of haar behoeften in te vullen? En kun je zien en ervaren dat de ander er ondanks dat hij of zij heel onplezierig deed vooral bezig was, zijn eigen behoeften in te vullen?

Wie men liefheeft, kastijdt men

Vaak zijn we beter in staat om mensen die verder van ons af staan ons mededogen te geven dan degenen om wie we geven. Degenen van wie we houden. Wat denk jij dat daar de reden van is? 

Elke nee is altijd ook weer een ja

Als je ergens in jezelf of in je lichaam een NEE voelt, ongeacht in welke situatie, dan zeg je JA tegen iets anders. Als je bijvoorbeeld nee zegt tegen dat feestje, zeg je ja tegen rust voor jezelf. Ga nu voor jezelf eens na in minimaal drie verschillende situaties waarin je nee tegen iemand zei of wilde zeggen. Wat is of was het ja voorbij je nee? Op welke manier kun je je nee zodanig overbrengen dat je ja wordt geaccepteerd?

Hoe kan het ook?

Wanneer was de laatste keer dat je je irriteerde of bijvoorbeeld verveelde in een bepaalde situatie? Schrijf dan nu voor jezelf eens op, hoe je een volgende keer daar anders op kunt reageren. Anders en zodanig, dat je met respect en mededogen voor zowel de ander als voor jezelf toch zegt wat gezegd wil worden. Wat kun je bijvoorbeeld zeggen om een doodbloedend gesprek weer nieuw leven in te blazen? Of wat kun je zeggen als je je geïrriteerd voelt, zodanig dat je goed voor jezelf, maar ook goed voor de ander zorgt?

Wat zijn de onderliggende gevoelens en behoeften

Stel je voor of haal je een situatie voor ogen waarin de ander niet reageert op wat je zegt of doet. Ga als je de situatie hebt gevonden voor jezelf na wat voor de ander de onderliggende gevoelens en behoeften zouden kunnen zijn? En ga ook na wat deze situatie met jou doet? Hoe voelt het voor jou dat de ander niet reageert? Voel je je genegeerd? Of doet het je verder niet zoveel? Wat voel je als de ander niet reageert? Wat zou je tegen de ander kunnen zeggen waardoor in zijn of haar behoeften tegemoet gekomen wordt en je ook voor jezelf zorgt? Hoe kun je ook in deze situatie lief voor zowel jezelf als de ander zijn? Wat brengt het je of wat kan het je brengen als je anders naar hetzelfde kijkt?

Valkuil

Valkuil in het contact met de ander kan zijn dat als je goed in staat bent om door de ogen van mededogen te kijken je de neiging kunt hebben om je eigen shit levensgroot voor de ander neer te zetten. En het gesprek vervolgens over jou gaat… Maar als het functioneel is zou je het heel kort kunnen aanstippen. Ik begrijp je. I have been there… Dat is alles. En je wilt niet weten hoe heilzaam dat is. Heilzaam alleen maar omdat er zijn mag wat er is. En je laat weten dat je ziet wat er is en dat dat goed is. Dat is de kracht van mededogen. Hoe fijn zou het zijn als we dat met zijn allen eens wat meer zouden gebruiken? Want laten we wel zijn, de tijd waarin we nu leven kan heel veel mededogen gebruiken. Er is een tweedeling aan het ontstaan in onze werkelijkheid waarin de beide kampen de neiging hebben om elkaar te 'bevechten'. Er wordt niet echt geluisterd en er wordt heel veel geoordeeld vanuit ons eigen perspectief, hetgeen de tweedeling alleen maar verder versterkt.

Ik weet het beter 

Je kunt je misschien afvragen waar in dit geval dan de machtsverhouding zit. Nou hoewel hij misschien niet zo voor de hand ligt is hij er wel. Hij zit namelijk in het feit dat we de neiging hebben om te denken dat wij het beter weten. Dat wij het bij het juiste eind hebben. En daar zit de crux. Want door dat te denken plaats je jezelf boven de ander. En als beide partijen dat doen is de strijd geboren. Dan is er dus ook geen sprake van mededogen meer. Het wordt dan weer medelijden. Want die ander is zielig omdat hij of zij het niet goed ziet. Het is in mijn versie van de werkelijkheid belangrijk ons te blijven realiseren dat zoals wij hier leven niemand van ons het draaiboek van het leven heeft meegekregen bij de geboorte. Het is er misschien wel, maar we zijn ons dat niet meer bewust. En ons beeld van de werkelijkheid wordt bepaald door wat we ervaren hebben en de betekenis die we daaraan geleerd hebben te geven. Wat betekent dat het perspectief voor ons allemaal anders is. En dus ook de werkelijkheid die we ervaren.

Wat is waar?

De vraag is daarom ook of we in staat zijn om voor het collectief te bepalen wat waar is en wat goed is. In feite kunnen we dat alleen maar voor onszelf. En wat voor mij goed is hoeft het voor jou niet te zijn. Als we vanuit dat perspectief weer echt en onbevooroordeeld gaan luisteren (wat voor sommige mensen erg lastig is omdat ze bang zijn) dan kan de verbinding ook weer gemaakt worden. Maar angst vernauwt je bewustzijn. Het bloed gaat naar je ledematen omdat je lichaam zich opmaakt voor de 'strijd'. En het gevolg ervan is dat je minder goed kunt nadenken en je vanuit de vechten of vluchten modus reageert, omdat je hersenen gewoon minder zuurstof krijgen. Ook dat is iets waar je rekening mee kunt houden. Of waar je jezelf bewust van kunt worden als dat ook voor jou geldt. In die zin is er weer geen goed en geen fout. We hebben alleen maar allemaal ervaringen. En die van jou zijn net zo legitiem als die van mij. Het is niet aan ons om over anderen te oordelen wat goed of niet goed voor hen is. 

Wat als...

Een ander mechanisme wat daarin een rol kan spelen is dat doordat je op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijkt en de ander niet op dezelfde manier kijkt is dat het op een andere laag angst of een andere emotie in jezelf kan triggeren. Want wat nu als die ander niet doet wat jij denkt dat waar is en nodig is? Dan wordt jouw negatieve angstscenario misschien wel waar. En dat wil je niet... Hetgeen weer voor beide 'partijen' geldt. En de uitdaging die daarin schuilt is waarschijnlijk niet op te lossen op het niveau waarop hij is ontstaan. Oftewel als we allemaal blijven denken zoals we dachten wordt die uitdaging alleen maar groter. Pas als je gaat uitzoomen en de verschillende dingen aan elkaar gaat knopen krijg je een ander perspectief en ontstaat als vanzelf meestal de weg eruit. Uiteindelijk hebben de meeste mensen dezelfde universele behoeften. En op dat niveau kun je elkaar dan ook weer vinden. Mits we bereid zijn door de ogen van mededogen te kijken en te luisteren. En als we bereid zijn om de schaduw in onszelf onder ogen te komen. Als we bereid zijn naar onze eigen diepste angsten te kijken en ze te omarmen en in het licht te zetten. Want hoe dan ook, alles verandert altijd. Of we dat nu leuk vinden of niet.  

Licht en donker

Realiseer je ook het verschil in tools, middelen die het donker heeft ten opzichte van het licht. We dragen allemaal zowel het licht als het 'donker' in ons. Want we hebben alles in ons en we zijn alles en alles is in ons. Zowel licht als donker. Het zijn de keuzes die we maken die bepalen wat we daarin manifesteren en het zijn daarom ook onze keuzes die het verschil maken. Zelfs de allerkleinste keuzes kunnen een rimpel in de oceaan veroorzaken. Een kettingreactie die het verschil gaat maken. En dan is het goed om je te realiseren dat het licht of als je je daar beter bij voelt het 'goede' altijd maar één boodschap heeft die steeds hetzelfde is. Kijk maar naar dit voorbeeld: Groenten zijn gezond voor je. Ze brengen je energie en dragen licht in zich. Maar het donker dat meestal via een achterdeurtje binnen sneakt heeft er talloze: Patat is veel lekkerder. Ik mag mezelf vandaag verwennen met .... Ik heb dat patatje verdiend. Ik begin morgen wel met gezond eten. Ik voel me verdrietig en ik heb nu comfort food nodig. Ik ben gestrest ik heb zin in een patatje. Naja. Vul zelf maar verder in. Het donker heeft veel meer opties om je over te halen dan het licht.

Licht verdrijft duisternis

Aan de andere kant is het wel zo dat je maar een klein vlammetje nodig hebt om het donker te verdrijven. Dat is dan wel weer de kracht van het licht. Maar het donker kan nogal overtuigend en invloedrijk zijn ook omdat we vaak niet eens in de gaten hebben dat het op die manier gebeurt. Neem bv. iets als eerlijkheid. Veel mensen zeggen over zichzelf dat ze eerlijk zijn. Maar als je echt eerlijk naar je zelf zou zijn, dan zou je herkennen en moeten erkennen dat je lang niet altijd eerlijk bent. Al zijn het maar leugentjes om bestwil. Maar ook eerlijk naar jezelf zijn is iets dat de meeste mensen niet hebben geleerd. We hebben als collectief vooral geleerd te voldoen aan een collectieve 'standaard'. Aan een collectieve set van waarden en normen. Maar ons is niet geleerd naar onze eigen innerlijke waarheid en wijsheid te leren luisteren. Naar de wijsheid van ons lichaam bijvoorbeeld. En vanuit die collectieve set van normen en waarden hebben we geleerd elkaar en onszelf te oordelen en te bekritiseren. Dit is een voorbeeld van een mechanisme van het 'donker' die ons daarin op een bepaalde manier verdeeld houdt. 

Wil je gelijk of wil je geluk?

Allemaal hebben we dit mechanisme in ons. Voor zover we niet verlicht zijn. En daar ga ik maar vanuit want anders las je mijn artikelen hoogstwaarschijnlijk niet, hahaha. Maar vertaal dit weer eens naar met liefde en met mededogen naar de ander kijken, wat de boodschap van het licht is. Of je kijkt door de ogen van 'angst' of het donker naar hetzelfde. Het donker zal altijd meer argumenten hebben dan het licht. Maar de vraag is wel welke keus jij gaat maken. Want iedere keus die je maakt is er een die het verschil kan gaan maken. Zowel voor jezelf als voor de ander. En hoe je het ook wendt of keert, op het hoogste niveau is alles met alles verbonden en ondermijnen we het grote geheel door elkaar te 'bestrijden' en te overtuigen van ons gelijk. Sowieso is strijden om het gelijk niet handig om te doen. Want dat gaat je echt niet gelukkig maken. Meer lezen over gelijk of geluk kun je in het artikel: Wil je gelijk of geluk?

Alles is energie en informatie

Hoe onze werkelijkheid eruitziet wordt (volgens de kwantumfysica) bepaald door hoe we als collectief denken en doen en door wat onze overtuigingen over de werkelijkheid zijn. In combinatie met: Alles waar je energie in steekt wordt groter. Vanuit die wetmatigheden en wetenschap naar de werkelijkheid kijken levert een andere uitkomst op. Want als we niet willen dat er veel ziekte is, dan moeten we meer energie in gezondheid steken. En daar wordt als we dat als collectief willen misschien wel te weinig energie in gestoken. Misschien steken we als collectief wel te veel energie in wat we niet willen. Of misschien steken we als collectief energie in datgene waar we bang voor zijn. Maar het maakt het universum niks uit wat we willen en waar we onze energie in steken. Net zoals het de zwaartekracht niet uitmaakt of jij iets laat vallen of niet. De zwaartekracht werkt gewoon. Het universum weerspiegelt onvervormd wat er in ons leeft. Waarmee ik bedoel dat het niet uitmaakt waar je energie in steekt, je of beter: we krijgen wat we willen. Daarom is het vergroten van het bewustzijn misschien ook wel de weg eruit. Want als je gaat zien hoe die wetten werken, dan ga je natuurlijk geen energie meer steken in wat je niet wilt. Hoewel het in het begin nog best een uitdaging kan zijn om die omkering voor elkaar te krijgen, want hij is niet zomaar ineens uit je/onze blauwdruk.

Vrede en liefde voor jou 

Ik wens en gun jou in ieder geval veel vrede in jezelf en heb ook voldoende mededogen met jezelf. Misschien is deze tijd wel bedoeld om ons bewustzijn over onszelf en onze werkelijkheid te vergroten. In die zin is een impactvolle externe gebeurtenis een hele snelle en effectieve manier om dat voor elkaar te krijgen. En als dat voor jou waar voelt, dan is de uitnodiging misschien ook wel om je eigen leven te gaan leven. Om je eigen wijsje te gaan spelen. Om te ontdekken wie jij in essentie bent en wie je wilt zijn. In plaats van de in jou geconditioneerde versie van jezelf die erin is gestopt door je omgeving. Wie je bent en wie je wilt zijn ligt niet vast. Je kunt er iedere dag voor kiezen een betere versie van jezelf te zijn. Meer jou. Meer wie je echt bent en echt wilt zijn. En wat je in dit leven wilt ervaren en manifesteren. Het is in ieder geval hoe ik ernaar kijk. Maar er zijn vele andere visies mogelijk. Mijn bewustzijn heeft in ieder geval weer een aardige sprong gemaakt. Geldt dat ook voor jou? En mochten er momenten zijn waarin je spanning ervaart, dan helpt misschien de vraag: Wat zou liefde doen? 

Coaching?

Kun je wel een beetje hulp gebruiken bij het leren ontdekken wie je echt bent en wat jouw doel is in dit leven? Als je dat wilt help ik je graag op weg in die reis naar jezelf. Waarbij ik vooral vragen zal stellen en je zal vergen op wat je gelooft over jezelf wie je denkt te zijn. En waarbij we kijken naar waar je energie van krijgt en wat je energielekken zijn. Wat je te doen hebt om ieder moment van de dag en van je leven de keuze te hebben om gelukkig te zijn. Dat en nog veel meer brengt mijn coachtraject je. Be the best you can be. Sommige uitspraken zijn in het Engels nu eenmaal beter dan in het Nederlands...

Transformatie

Weet je vooral wat je niet wilt, maar niet wat je wel wilt? Heb je misschien een andere rol in je werk gekregen? Er zijn vele aanleidingen om in een coachtraject te stappen. Coaching bied je een steun of waar nodig een duw in de rug in de richting van jouw verlangen. Heb je bepaalde doelen of verlangens die je wilt realiseren? Coaching is geschikt voor iedereen, dus ook voor jou! Misschien vind je de stap naar een psycholoog te groot, maar wil je wel professionele hulp. Laat je coachen als je vastloopt in je leven.

Gratis E-book Verbindende Communicatie

Verbindende communicatie is de sleutel naar harmonie in je relaties. Als je zou weten en begrijpen wat er allemaal mis kan gaan in de onderlinge communicatie, dan mag het wel haast een wonder heten dat er ook nog zoveel goed gaat. Misschien ben je een natuurtalent in het communiceren en gaat het bij jou als vanzelf. Als dat niet zo is en je wilt begrijpen waarom en wilt weten wat je kunt doen om het beter te maken tussen jou en je partner, collega, kinderen, enzovoorts, download dan dit E-book Verbindende communicatie!
Download dan nu gratis E-book Verbindende Communicatie

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt voor je zelfvertrouwen, balans of innerlijke rust help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van de social media knoppen. Ik vind het altijd fijn als je een reactie achterlaat met jouw tips en ervaringen.

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen