Communicatie: Je baas de baas?
07 november 2015 

Communicatie: Je baas de baas?

Heb jij ook zo’n baas, die je het gevoel geeft dat je zo ongeveer nergens voor deugt? Die in staat is om je zelfvertrouwen met een paar subtiele woorden terug te brengen naar -10? Hoewel alle emoties uiteindelijk op projectie berusten, is het soms best wel lastig om in dat soort situaties adequaat te reageren. Juist omdat die emoties op projectie berusten en je meestal als emoties spelen je niet in je beste doen bent. Toch hoef je je niet te voelen zoals je je voelt. Dit soort situaties hebben een boodschap voor je.

Meerdere belangen en behoeften

In een dergelijke situatie spelen er uiteraard meerdere belangen en behoeften een rol. Enerzijds wil je natuurlijk graag gezien, gehoord en gerespecteerd worden en voor jouw eigen belangen opkomen. Anderzijds is je baas natuurlijk wel je baas en heb je met hem een bepaalde gezagsverhouding. In ruil voor een maandelijkse vergoeding heb je jezelf verhuurd om werk te doen en daar heeft hij wel zeggenschap over. Daar ligt al een begin van wat je mixed emotions zou kunnen noemen. Gemengde gevoelens en gemengde behoeften. En daarnaast spelen vaak oude projecties een rol. Oude projecties in de zin van dat je je op dat soort momenten net een terechtgewezen klein kind voelt. Je voelt je weer kind tegenover je vader of moeder en niet staat om op een effectieve manier te reageren.

Hekel aan hem of haar

Als je dan niet geleerd hebt om in dit soort situaties op een goede manier feedback te geven, ontstaat er al snel een naar patroon. Je krijgt een hekel aan die vent of dat mens en door niet te onderzoeken wat het probleem onder het probleem is versterk je onbewust wat er is. In feite spelen er daarmee twee situaties. De ene in het hier en nu en de andere is de oude situatie van vroeger, het kindstuk in je dat meekomt in deze situatie. En in die zin willen er twee situaties opgelost worden. Het kind in je wil geheeld worden en opgroeien en de volwassen jij wil op een adequate manier om leren gaan met een baas die ook nog wat te leren heeft...

Onnozel en dom

Ik heb in ieder geval wel een keer zo’n baas gehad. Die was in staat om mij in een paar woorden heel klein, onnozel en dom te laten voelen. Ik was in die tijd ook niet in staat daar goed mee om te gaan. Wat dat betreft zou ik dat met wat ik nu weet nog wel een keertje over willen doen. Het was voor mij destijds ook heel confronterend wat er gebeurde. En ik was in die tijd ook niet in staat om op een effectieve manier met de situatie om te gaan. Resultaat: Ik ging op zoek naar ander werk. Probleem opgelost? Ja en nee. Ja voor dat moment wel. En nee, het onderliggende probleem van de projectie was niet opgelost. Het gevolg daarvan was dat ik het nog een aantal keer heb 'moeten' herhalen voordat ik me bewust werd dat ik nog wat op te lossen had met mijn vader. Pas toen ik dat stuk in mezelf ging helen, hoefde ik dit wat je een autoriteitsprobleem zou kunnen noemen niet meer te herhalen.

Als een klein kind

Sommige bazen maken het overigens ook wel bont. Lezen je de les waar iedereen bij staat, waardoor je je toch wel heel gemakkelijk een terechtgewezen kind, dat niet weet wat hij doen moet, voelt. Maar…. Zo hoeft het niet te zijn of te blijven. De praktijk is vaak dat we verstijven van de stress en de spanning en niet weten hoe we anders dan we gewend zijn (als klein kind) moeten reageren. Toch hoef je je dat niet te laten gebeuren. Als jij ook last hebt van een hork van een baas, en je je ook als een klein kind behandeld voelt, wees je dan bewust dat er ook bij jou twee situaties spelen. Enerzijds die in het hier en nu en anderzijds ook eentje van daar en toen. Wie liet jou toen je klein was net zo voelen? Onderzoek dat eens bij jezelf! En zorg voor het kind in jezelf dat op dit punt kind is gebleven en dat graag op wil groeien. Ze heeft jou support hard nodig daarin. En de kans is groot dat jij (de volwassen jij) haar ook in de steek laat. Leer naar haar te luisteren en geef haar wat ze nodig heeft. Als je niet direct weet wat het is dat ze nodig heeft, vraag het haar dan maar gewoon. Misschien vind je het een beetje raar lijken, maar in feite doe je de hele dag niets anders dan met jezelf in gesprek zijn. Dus zo gek is het nu ook weer niet. Vraag de kleine jij wat ze nodig heeft en wees stil en luister. En geef haar vervolgens in gedachten waar ze om vraagt. Is dat een knuffel? Geef haar dan een knuffel! Heeft ze behoefte aan veiligheid? Zeg haar dan dat je er altijd voor haar zult zijn om haar te beschermen en dat je niet meer toe zult staan dat anderen haar onheus behandelen. Wat het ook is, luister en zorg voor haar.

Zorg voor jezelf en je innerlijk kind

Door op die manier voor jezelf en het kind in jezelf te zorgen, voelt dat kind zich meer en meer gehoord, gezien en geborgen en kan het langzaam opgroeien. Het gevolg daarvan is, dat de heftigheid uit de situatie gaat en je steeds gemakkelijker in autoriteitskwesties handelen kunt. Dit is wel iets van de lange adem. Het is niet meteen morgen klaar...

Van een afstand kijken

In het hier en nu en in relatie tot je baas is het goed om vanaf een afstand naar de situatie en/of persoon te kijken en jezelf af te vragen: Hoe wil ik met een dergelijke situatie omgaan? Stel jezelf eens de vraag wat je zou kunnen en willen doen in die situatie. Hoe wil jij omgaan met wat jou wordt aangedaan? Want weet je: een voorbereid mens telt voor twee. En iedere lastige situatie is steeds een kans om te leren en te groeien. En ja groeien gaat vaak met groeipijn gepaard. Het is niet altijd makkelijk... Uiteindelijk zijn er in iedere lastige situatie maar drie echte keuzes, ook wel de koninklijke keuzes genoemd:

Drie koninklijke keuzes

  1. Accepteren dat het is zoals het is
  2. Je doet er iets aan
  3. Je verlaat de situatie

1. Accepteren dat het is zoals het is

Accepteren dat het is zoals het is betekent dat je je baas zult moeten nemen voor wie hij is. Wat hij doet is misschien niet zo handig en effectief, maar kennelijk is hij op dit moment ook niet in staat het beter te doen dan hij het doet. De kans groot dat hij zich niet bewust is van het effect dat hij creëert. Vooral als jij je door jouw onderliggende projectie ook niet in staat voelt om hem duidelijk te maken wat het effect van zijn gedrag op je is. Accepteren betekent trouwens niet ja zeggen en nee doen... Accepteren betekent een waarlijk ja inbrengen in de situatie. Je accepteert de ander in wie hij is, in zijn onvermogen om jou op een respectvolle manier duidelijk te maken wat hij wil. 

2. Je doet er iets aan

De tweede keuze is iets aan jezelf of de situatie veranderen. In dit geval zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je bij jezelf gaat onderzoeken wat het in jou is dat je zo raakt in zijn gedrag. Of je kunt besluiten hem aan te spreken op zijn gedrag. Dat zou je kunnen doen met behulp van de spelregels van verbindende communicatie die je terug kunt vinden in mijn e-book over verbindende communicatie


3. Je verlaat de situatie

Als je met jezelf in de knoei komt met het accepteren van het gedrag van de ander en je allerlei pogingen hebt ondernomen om je situatie te veranderen maar je bent daar niet in geslaagd, dan kan het zijn dat het leven je vertelt dat het tijd is om een nieuwe stap te zetten in het spel dat leven heet. Dat de tijd voor jou is aangebroken om uit je comfortzone te komen en iets anders te gaan doen. Als je de boodschap die de situatie jou geeft hebt ontvangen en je hebt gedaan wat je kon om de situatie te veranderen en dat heeft je niet opgeleverd wat je graag wilde dan wordt het tijd om om te zien naar ander werk. Tenzij je alsnog in staat bent om te accepteren dat er is wat er is. Dan is er nog een:

Vierde, maar geen koninklijke keuze

Er is nog een vierde maar geen echte keus. Blijven piepen en niets doen. En helaas is dat wat de meeste mensen doen. En de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik dat ook vaak heb gedaan in mijn leven. Wat we dan doen is dat we met ons vingertje naar de ander (in dit geval onze baas) gaan wijzen, want hij..... En ja, misschien doet hij de dingen inderdaad onhandig. Maar op zich is dat niet zo interessant. Veel interessanter is het waarom zich dat in jouw werkelijkheid voordoet. Wat maakt dat jij zo'n onaardige baas op je weg tegenkomt? Wat heeft dat jou te zeggen? Hoe je het ook bekijkt, het gaat je niet helpen de bal bij de ander neer te leggen. Zeker niet als het om je leidinggevende gaat. Je zult altijd degene zijn die het onderspit delft, dus kijk vooral naar jezelf en wat het jou te zeggen heeft. Daar kom je verder mee!

Communicatiekaarten downloaden?

Communicatiekaarten

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Mocht je nog een extra zetje in de rug kunnen gebruiken bij het bereiken van jouw doelen of bij het uitvoeren van je wensen, dan kun je je altijd aanmelden voor een van mijn online trainingen of voor coaching.

Transformatie

Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen