Communicatiestijlen DISC

Heb jij soms moeite met van die mensen die ontzettend op de details zijn? Die iedere punt en komma willen uitpluizen? Of stoor je je juist aan van die blaaskaken die altijd het hoogste woord hebben of aan hen die het overal voor het zeggen willen hebben. Of misschien vind je het maar niks dat je collega zo'n stille Willy is. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van communiceren. En met de een praat je makkelijk en kost het je geen enkele moeite. En met de ander wil dat soms veel minder.

Mensen categoriseren

In dit en de volgende artikelen ga ik in op de communicatiestijlen. Er zijn vele manier om mensen te categoriseren. Om ze als het ware in 'hokjes' te plaatsen. Denk maar aan de astrologische typen, de enneagrammen, de zintuiglijke waarneming van de NLP, de benadering volgens de psychologie van Jung, de Myer-Briggs indeling, etc. Het feit dat er zoveel verschillende manieren zijn om mensen te categoriseren wijst al in de richting dat het feitelijk niet mogelijk is mensen volledig in hokjes te stoppen. En dat moet je misschien ook niet willen. Tegelijkertijd hebben we als mensen vaak behoefte aan handvatten voor het omgaan met andere mensen die zo anders zijn dan we zelf zijn. Dat komt omdat we de neiging hebben te denken dat de werkelijkheid zoals wij hem zien. En dat is een misvatting. De werkelijkheid is niet zoals wij hem zien. Want we kijken allemaal door een andere bril en via andere filters naar diezelfde werkelijkheid. En dat is ook een van de redenen dat we allemaal ander zijn. En dat is natuurlijk helemaal dikke prima. Alleen soms wel lastig als die ander zo anders is dan we zelf zijn. En daarom hebben we er soms behoefte aan om die indeling in hokjes te maken. Om ons te helpen anders met onszelf en met de ander om te gaan.

Beter aansluiten bij je gesprekspartner

Die indeling is daarom op een bepaalde manier wel heel handig om beter te kunnen aansluiten bij de ander. Die indeling waar we hier vanuit gaan en de achterliggende theorie kan je helpen om makkelijker en beter aan te sluiten bij je gesprekspartner, waardoor de communicatie tussen jullie verbetert. Om beter te kunnen aansluiten bij de verschillende communicatiestijlen, moet je ze natuurlijk eerst kunnen herkennen. Daarom volgt eerst een globale beschrijving van de vier typen volgens de DISC methode.

Introvert versus Extravert

Binnen de DISC wordt uitgegaan van de tweedeling introvert versus extravert. Extraverte mensen hebben vaak mensen om zich heen nodig om bij te tanken. Bovendien verwerken ze al pratende en doende. Introverte mensen daarentegen zijn vaak liever meer op zichzelf. Het tempo van introverte mensen ligt ook lager dan dat van de extraverten. Extraverte mensen lijken wel altijd haast te hebben en neigen naar ongeduld. En de meer introverte mensen hebben met hun rustiger tempo juist veel meer geduld.

Denken versus voelen

Naast de tweedeling introvert en extravert is er ook nog de tweedeling Denken tegenover voelen. Mensen die van nature gewend zijn meer vanuit hun denken te reageren, zijn over het algemeen meer taak- en doelgericht. En mensen die van nature meer vanuit hun voelen reageren zijn meestal meer mens- en relatiegericht. Wat overigens niet wil zeggen dat een denker niet voelt en een voeler niet denkt. Het gaat meer over je primaire manier van reageren in de communicatie. En het betekent ook niet dat iemand die meer een denker is niet sociaal zou kunnen zijn. Want al of niet sociaal zijn heeft juist weer meer met innerlijke drijfveren te maken. En het kan ook zijn dat iemand in zijn of haar communicatie wel mensgericht is, maar uiteindelijk niet zo sociaal.

Vierdeling

Voorgaande verdeling leidt tot de volgende vierdeling:

  • Introverte denkers
  • Introverte voelers
  • Extraverte denkers
  • Extraverte voelers

Meestal gebruiken mensen naast hun van nature hoogst scorende gedragsstijl nog een, twee of in hele uitzonderlijke gevallen zelfs drie andere communicatiestijlen. Toch kun je over het algemeen in grote lijnen je overheersende stijl meestal wel herkennen. Ook heb je meestal ook één of twee van de vier stijlen minder ontwikkeld waardoor daar vaak je allergie op zit.

Kleuren in de communicatie

Wel wil ik alvast de kleuren van de stijlen met je delen. De extraverte denkers zijn de vurige roden. De extraverte voelers de zonnige gelen. De introverte voelers zijn de aardse groenen en de introverte denkers zijn de koele blauwen. Heb jij al een idee wat jouw communicatietype is?

DISC Communicatiestijlen

In het artikel DISC Communicatiestijlen ga ik dieper in op de problemen die er in de communicatie kunnen ontstaan en wat daarin een rol kan spelen en wat je eraan zou kunnen doen.

Meer lezen over het omgaan met dominante mensen en andere communicatiestijlen?

Download dan mijn gratis E-book Communicatiestijlen

Gratis E-book over communicatiestijlen

Gratis communicatiekaarten downloaden?

Download nu mijn gratis communicatiekaarten waarop je heel gemakkelijk een overzicht hebt van de verschillende stijlen van communiceren, met daarbij de do's en don'ts ervan.

Communicatiekaarten


Over de schrijver
Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en heeft in 2005 geleid tot de oprichting van ConFront Coaching en Training. In de afgelopen jaren heb ik duizenden mensen via coaching, training, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Via mijn site deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik ben na mijn HBO-opleiding Personeel en Organisatie verder opgeleid tot Transformationeel Trainer/Coach. En ik volgde opleidingen op het gebied van o.a. Jungiaanse psychologie, NLP, Loopbaanbegeleiding, Meditatie en Mindfulness, Marketing en Communicatie, Voeding en Gezondheid en EFT. Mijn specialisaties zijn: Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaan coaching, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, hoogsensitiviteit, stress- en burn-out-preventie.
Reactie plaatsen